Islam-apologetismen – læren om å forsvare det ukjente!

En blogg om den apologetisk-religiøse venstrebevegelsen.

Wiki-def: http://no.wikipedia.org/wiki/Apologet

Hvis man forfølger resonnementer i en tro lenge nok, så ender ofte svaret i: ”Fordi gud har sagt det” eller ”Herrens veier er uransakelige”

Det mest sentrale dogmet i den islam-apologetisk-religiøse troen er: ”dersom du kritiserer islam, så er du hatefull, uansett argumenter”. Dogmet, sannheten er gitt før fornuften kommer inn i bildet, som med all annen religion. Diskusjon er derfor unødvendig, når noen sitter på sannheten. Det faktum at enhver som velger seg en tro, med 100% sikkerhet har tatt i bruk fornuften sin for å foreta dette valget, hoppes enkelt bukk over. Vi må klare å skille mellom medfødte egenskaper og de valg mennesker tar. Vi trenger ikke å være enige i alle andre menneskers valg. Uansett motiv, så er det fornuften man benytter når man velger retning på livet sitt. Denne fornuften eller ufornuften er ikke hellig, skal ikke være unntatt kritikk.

Hvorfor likner apologetisme på religion? Fordi man forsvarer noe man egentlig ikke vet noe om. Venstresiden slynger om seg med myter og møtes av fakta og empiri fra høyresiden. Forklaringen kan bla.a. finnes under:

Fra Civita

Edward Said: ”I henhold til et moderne epistemologisk syn er absolutt sannhet enten ikke-eksisterende eller uoppnåelig. Derfor betyr ikke sannheten noe, fakta betyr ikke noe. All drøfting er en manifestering av maktforhold, og all kunnskap er tendensiøs. Derfor er nøyaktighet uten betydning og bevis uten betydning. Alt som betyr noe er holdningen – motivene og målene – til dem som bruker kunnskapen.”

Stian Bromarks anmeldelse nevnt ovenfor kan ses på som et eksempel på dette når han skriver om feiden mellom Bernard Lewis og Edward Said: ”De to har vært i tottene på hverandre siden 1978. Ikke til å undre seg over. Said er palestinsk-amerikaner, Lewis er opprinnelig britisk jøde. Briter og amerikanere har som kjent hatt et turbulent forhold siden splittelsen i 1776.” Ikke et ord om hva konflikten saklig sett handler om, bare deres etniske og nasjonale opphav. Said ville vært stolt! Henvisningen til briter og amerikanere er kanskje ironisk ment, men i Bromark og Herbjørnsruds bok Blanke løgner er denne morsomheten erstattet med det virkelige budskapet – uenigheten mellom dem skyldes at de er palestiner og jøde.

Det kommer så altfor tydelig frem i teksten over hvor håpløs en diskusjon om noe som helst blir, dersom dette er fundamentet for diskusjonen. Beklager, hvis du nikket gjenkjennende og syntes at det var fornuftig, så tilhører du nok venstresiden i norsk politikk.

På Wikipedia finner vi følgende tankevekkende definisjon på autoritær, som til forveksling likner islam-apologetenes holdninger til andres innspill:

”Autoritær (fransk, av latin auctoritas, myndighet) betegnes den som uten saklig grunnlag eller uten å gi saklig begrunnelse, bestemmer over andre.”

Noen føler at den kunnskapen og de holdningene de besitter er sanne og at de derfor ikke trenger å argumentere for ideene sine. Siden de tror at de allerede besitter meningshegemoniet, så trenger de ikke å forsvare sine standpunkter.

”En autoritær innstilling kan også medføre overdreven respekt for enhver som står over en i sosial rang, slik at man lar seg dominere på følelsesmessig grunnlag uten fornuftsstyrte argumenter. En autoritær oppdragelse bygger på prinsippet om at barn(les:hylekor, red.anm) skal lystre uten forklaring av årsak eller hensikt med den forlangte atferd, og godta den voksnes(les:autoritæres, red.anm) mening som riktig.”

Apologeter trenger et hylekor, som gir ubetinget støtte, som ikke stiller spørsmål og som for all del ikke begynner å undre på noe som helst.

”Forskningsresultater har vist at den autoritære personlighet er preget av å være underkastende, konvensjonell, lite fleksibel, overkontrollert og upersonlig, en holdning som gjerne gir seg utslag i fordomsfull og intolerant atferd”

Underkastende under det man forsvarer(for eksempel islam), konvensjonell = politisk korrekt, lite fleksibel = besitter sannheten, overkontrollert?, upersonlig = nei dette passet ikke, apologeter er jo stort sett ikke annet enn personlige, sak er jo så mye mindre interessant enn person:) Fordomsfull og intolerant adferd= så absolutt overfor de som stiller spørsmål ved apologetens sannheter.

Det mest interessant ved apologetisme er at de forsvarer andres tro. Det er helt naturlig å forsvare andres RETT til å tro, men pga ideologier som nazisme, blir det en selvmotsigelse å forsvare andres tro. Noen ganger forsvarer du den, andre ganger avskyr du den. Hva slags prinsipper kan man utlede av slikt?

Den enkleste måten å kjenne lusa på gangen er: Holder seg ikke til sak, går på person, unnlater å dokumentere egne påstander, kommer med trusler, har ukritiske og refleksjonsløse hylekor, tar ikke konsekvensen av egne ideer, følger ikke den veien argumentene leder, forsøker å tilpasse kartet til terrenget, mangler overbevisende argumenter, stiller få gode spørsmål, stoler på moralsk overlegenhet(godhetsindustrien), forsvarer utelukkende andre autoritære og totalitære ideologier og liker kollektive løsninger bedre enn individuelle(du finner ikke apologeter på den liberalistiske siden av politikken), håper jeg!

Apologetene kommer til et forum nær deg. Identifiser dem, heng på dem som en klegg og avslør dem på bakgrunn av metodene deres. Det er ofte svært synlig. Bare ikke ha noe håp om å omvende dem. De er som sagt religiøse!

Sindre

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.

3 svar til Islam-apologetismen – læren om å forsvare det ukjente!

 1. Grn sier:

  Der tok du og spaltet atomet (saken) og nå vanker det en nobels antisosialist-pris på deg. For hva er det vi sitter igjen med? Partikler, altså definisjoner. Så nå kan man se hva slags bestanddeler islam-apologeter / venstrefolk faktisk består av på det personlige, psykologiske plan.
  For en stinkende, ufordøyelig miks av forvirring! Samfunn- og helseskadelig. Må oppbevares utilgjengelig for barn.

 2. Sindre Rudshaug sier:

  Jeg tar meg friheten og utvider litt: Apologeter må oppbevares utilgjengelig for barn og alle andre svake og lett fordervelige sjeler!

  Takk for innspill:)

  Sindre

 3. Sindre Rudshaug sier:

  Diskusjon mellom en islam-apologet og Sindre Rudshaug for å illustrere! Langt, men kanskje fornøyelig:)

  Det er skremmende at de som snakker varmt om Islam har så utrolig lite kunnskap om det og det gjelder dessverre også de fleste av våre kjære politikere. Idealisme derimot er det ingen mangel på. All ros for det! Men det kreves et visst nivå av kunnskap om et tema for å kunne snakke om det. Å påstå at ting er sånn og sånn bare fordi man ønsker at de skal være slik er farlig og er et tegn på forvirring; å ikke gjøre sitt for å stanse en kriminell handling som forvolder menneskelig skade er straffbart. Her er en diskusjon mellom en islamvennlig idealist XXX og meg selv som tar for seg myter, vanlige misforståelser og virkelige fakta som kan lett etterprøves ved lesing av islamske tekster og annet analytisk materiale på området.

  Jeg vil understreke at dette er på ingen måte et angrep på muslimer som individer men en kritikk av et tankesystem – på lik linje med den kritikken vi retter mot nazismen som ikke berører enkeltmennesker av tysk opprinnelse.

  >XXX > Islam er like bred som kristendommen, fra det fanatiske yttepunkt til dem som kanskje stikker innom moskeen en gang i blant for syns skyld…
  Synes det er viktig å understreke det. Det er vanskelig nok å være muslim i vesten i dag når alle blir skjært over en kam.

  >SR> Det er skremmende lite kunnskap om islam hos de som snakker varmt om det. Islam er en kultur og en religion, men i all hovedsak en politisk doktrine. Vi hører godlynte myter som: Islam er fredens religion, islam skaffet kvinnene større rettigheter, osv. Mennesker som påstår slike ting bør bla litt i Koranen, Sira og Hadith. Islam og kristendommen er vesensforskjellige: 60% av Koranen handler om hvordan de vantro skal behandles (undertrykkes, voldtas, drepes). Muhammed hadde ingen suksess som profet, han samlet 150 tilhengere på 13 år. Etter at han begynte å rane og drepe samlet han Arabia under islam på de neste 10 årene. Islam drepte seg vei gjennom 270 millioner mennesker frem til i dag og utslettet en haug med høyere kulturer. Kristendommen har sine universelle tanker om mennesket – den gylne regel, islam har ingen universell menneskestandard, men baserer seg på prinsippet om underkastelse og skiller mellom de troende og de vantro. Det å motsette seg islam(vantro) er ingen nøytral ting for muslimer, det kan man lese alt om i sure 9 i Koranen, sverdversene – de vantro er islams fiender. Muhammeds første dualistiske prinsipp omhandler det faktum at de som praktiserer som ham gjør rett, de andre feil. Man trenger derfor bare å studere Muhammed for å vite hvordan islam skal praktiseres. Naturvitenskapelige studier av islam viser oss at 94% av jihad dreier seg om kampen for å utbre islam – politikk. 6% dreier seg om selvutvikling – religion. Muslimer har intet annet valg enn å ta sitt eksempel fra Muhammed, som praktiserte islam 100% riktig. Sahih Bukhari: “Narrated ‘Aisha:
  that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).” Muslimenes eksempel til etterfølgelse i all tid? Noen kvinner som støtter dette? Jeg holder skole i politisk islam på http://sindrerudshaug.vgb.no/, for de som ønsker å lære og ikke bare komme med resirkulerte påstander og myter.

  >XXX> Alt henger samen med alt og når du kommenterer Islam er du den fienden du ser når du ser deg i speilet. Jeg kommenterer ikke mer her. Jeg er interessert i sammenhenger og paralleller. Politiske årsaker til konflikter. Religion er i utgangspunktet misbruk av den menneskelige religiøse lengsel.

  >SR>Dine utsagn om islam kan nesten forstås dithen at kristendommen og islam skulle være like i mangt og mye. Hvis du ønsker å trekke paralleller mellom ideologier tenker jeg at en parallell mellom nazisme og islam er mye mer på plass. Jeg kan gi deg info om dette hvis du ønsker. Myten om de mange moderate muslimene hører jeg ofte gjentatt. Snakker du da om for eksempel Islamsk Råd Norge som lenge ikke kunne svare på om homofile skal henrettes for å leve ut sin seksualitet? Eller snakker du om tilhengere av en religion spekket med så mange hatefulle utsagn om de vantro at ingen ideologi i verden kan sammenliknes? Hva slags kunnskap har du om islam, når du uttaler deg så positivt? Gi meg noen linker – jeg kan gi deg dokumentasjon om det motsatte som holder deg opptatt de neste 20 årene.
  Det er forkastelig å diskriminere mot muslimer og alle mennesker generelt, men vi skal aldri slutte å diskriminere mellom verdier og ideologier. Mennesker må lære seg at det er mulig å skille mellom en nazist og nazismen, mellom en muslim og islam. Et menneske og dets ideologi er to forskjellige ting, selv om mennesker gjerne tror at de er ett og det samme. La oss ta avstand fra alle totalitære og fascistiske ideologier og heller tilby mennesker mer tolerante og menneskevennlige ideer. Muhammed var en pedofil, slaveselgende landeveisrøver, dette kan dokumenteres med muslimske kilder. Skal vi tolerere dette? Hva sier du som kvinne? Muhammed er så viktig for islam at tidsregningen startet med hans inntog til Medina, ikke ved hans guds åpenbaringer. Muhammed er så viktig for islam at han nevnes i samme åndedrag som gud i trosbekjennelsen. Muhammed er alle muslimers eksempel til etterfølgelse i all tid. Les og lær om Muhammed, så forstår du bedre islam.

  XXX: Det er omstendigheter rundt, bruk av religion, historisk og politisk kontekst osv. som f… Les merår en til å forstå fortolkningen av teksten. Kristendommen er de ulike fortolkningene av bibelen. Arnulf Øverland kritiserte Kristendommen med å gi ut Guds lille brune, for å vise hvor faschistisk tankegods som ligger i bibelen. Hvis man løsriver noe fra helheten kan man lett få et forvrengt bilde. Krig mellom religioner begynner ved at man gjør den andre til djevelsk osv. Jeg mener det du holder på med Rudshaug, er like farlig og brennbart som politisk islams ekstremer. Fordi det ikke bare er religions kritikk, men politikk som knytter opp til helt andre ting

  >SR>Dette var interessant. Du snakker hele tiden på generelt grunnlag, uten fnugg av henvisninger, igjen – hvor har du kunnskapen din fra? La oss ta fatt på din første påstand – at kontekst er viktig. Da har du allerede grundig misforstått islam. Allah og Muhammed er svært tydelige på at den jordiske Koranen er en kopi av den evige Koranen i himmelen. Den skal tolkes bokstavelig, og har ikke kommet fra mennesker på bakgrunn av guddommelig inspirasjon, slik kristendommen har. Dermed kan vi avvise påstanden din om historisk, politisk og samfunnsmessig kontekst. Det eneste du står igjen med er tekst-kontekst, suraer før og etter. Kanskje du kan utdype om versene før og etter Muhammeds voldtekt av en liten niåring gir rom for formildende omstendigheter?

  Kristendommen er menneskers nedtegnelser av og fortolkninger av guddommelig inspirasjon. Så vidt jeg kan huske, består ”guds lille brune” hovedsakelig av sitater fra det gamle testamente. Vet du hvilke skrifter som benyttes av kristne i dag? Jeg skal ikke komme med noe forsvar av den andre monoteistiske MØ-religionen, men det blir regelrett absurd å skulle forsøke å sammenlikne disse to religionene i dag. Både med tanke på at islam for det meste er en politisk doktrine og fordi ondskapen begått i kristendommens navn i all hovedsak er et forbigått kapittel. Hvis jeg tar feil så vær vennlig og kom med eksempler på det motsatte!

  Du tar ikke tak i en eneste av de dokumenterbare påstandene mine, du tør tydelig ikke i det hele tatt forsøke å se islam fra et annet perspektiv enn det politisk korrekte, som avviser enhver sammenheng mellom islam og menneskefiendtlige handlinger begått i islams navn. Du tenker som en haug andre forvirrede at alt godt i Allahs navn er islamsk og alt ondt og forvirret er uislamsk. For en fantastisk naiv tanke. Hvorfor tenker du ikke på akkurat samme måte om nazismen? Fordi Muhammed diktet opp en gud og Hitler glemte det? Fortell meg hva som skiller nazismen fra islam på prinsipielt grunnlag, bortsett fra en oppdiktet gud!

  Jeg er mer opptatt av kamp(du kaller det krig) mot religioner og andre totalitære ideologier enn mellom de. De er mer eller mindre absurde alle sammen. Du snakker om at det er farlig å gjøre andre til djevelsk. Er det en påstand som berører meg? Jeg demoniserer den politiske delen av ideologien islam. Jeg tar avstand fra alle religiøses forsøk på å blande religion og politikk med støtte i oppdiktede guder. Det bringer oss på farlige veier og det blir mange selvmotsigelser i en slik politikk med så mange guder med i spillet om makten:) Hva muslimer velger å tro på og holde for seg selv uten å skulle presse på andre spiller ingen rolle for meg. Alle har rett til å ha sin egen private vrangforestilling. Religion er forholdet mellom gud og deg, politikk kommer når du skal forsøke å påvirke andre.

  Til slutt kommer du med en helt absurd og dekningsløs påstand om meg. Kritikk av og spørsmål til religioner fra meg er like farlig og brennbart som det politiske islams ekstremer? Tenker du på 11.09 eller Taliban i Afghanistan, du overdrivende kvinne? Neville Chamberlain er berømt for sin appeasement-politikk overfor Hitler. Noen tenkte sikkert at det ville være farlig og brennbart å være for kritisk overfor nazismen. Jeg kaller det bare feigt. Hvis alle skulle ha fulgt en slik ide, så hadde vi fortsatt levd under kristendommens åk med heksebrenning, avlat og religiøse dogmer. Vær vennlig og begrunn hvorfor mine spørsmål og påstander er farlige eller trekk hele den latterlige påstanden din. Vær gjerne også mer konkret på hvert enkelt av de temaene jeg tar opp, fremfor å komme med ullen kritikk uten substans. Sosialistenes forsvar for islam minner meg om religiøs vekkelse, helt uten rot i fornuften og virkeligheten og nesten konsekvent uten argumenter, bare resirkulerte myter. Vær konkret, så skal jeg kle av apologetismen din setning for setning, poeng for poeng. Jeg oppfordrer deg til å lese deg opp på politisk islam og forklare meg hva som skiller nazistisk og islamsk ekspansjon!
  Mvh SR

  >SR> Hvis noen har fulgt debatten mellom XXX og Sindre Rudshaug, så må jeg bare konkludere med at det ikke er uvanlig for de politisk korrekte å komme med ulne påstander, deretter gå på person for til slutt å vike unna debatt pga sine manglende kunnskaper – slik XXX gjør her. De er ikke engang halvstuderte røvere, når de ikke kan møte med ett eneste argument, ett eneste logisk resonnement som fundament for sin apologetisme. Min påstand står bunnsolid igjen: Islam er en kultur og en religion, men i all hovedsak en politisk doktrine som har som mål, via jihad å utbre sine menneskefiendtlige ideer så langt den kan så lenge den kan(overalt i all fremtid). Islams endringer starter og slutter med Muhammed, han er for islam hva Hitler var for nazismen, bare ennå mye større og uendelig varig. Islam er i dag et dødt og uforanderlig dogme, en perpetuus mobile som ikke møter særlig motstand. Hvorfor i all verden skal islam stoppe når ingen hopper frem og stiller seg i veien for den?

  Du trenger ikke å tro et ord av det jeg sier, sjekk påstandene mine i Koranen, i Sira, i Hadith eller i en av de utallige islamkritiske bøkene som er skrevet de siste årene. Hvis noen seriøst tror at islam er fredens religion fremfor noen, så vil jeg påstå at dere må være både blinde og døve for alt det rare som foregår hos så ”fredelige” personer. Er det ingen som reagerer på myter som: Vi må respektere religion, islam er fredens religion, islam vil avvikle sitt menneskesyn til fordel for vårt, homogenitet er farlig – diversitet er best(si det til 1 million døde tutsier, som ble hakket i hjel med machete), osv. Jeg tar imot enhver utfordring fra islamapologeter når det gjelder å dokumentere islams totalitære, fascistiske og menneskefiendtlige natur.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s