Er politisk islam en trussel?

På Verdidebatt diskuteres spørsmålet: Er islam en trussel – som skal debatteres: Dato:

28. januar 2010, Tid:19:00 – 21:00, Sted:Vårt Lands lokaler, KFUM-salen, Gate:

Grubbegata 4-6

En bedre formulering av spørsmålet vil være:

Er politisk islam/islamsk politisk doktrine en trussel mot Europeisk og vestlig levemåte?

For å kunne si noe meningsfyllt om dette spørsmålet bør man ha elementære kunnskaper om politisk islam. De kan man enkelt skaffe seg her: www.cspipublishing.com som lar deg kjapt lese deg opp på politisk islam her: http://www.cspipublishing.com/Self_Study_Political_Islam.htm

De tre første lydklippene forut for boka er gratis: http://www.cspipublishing.com/Thirteen_Talks_Islam.htm

Islam kan enkelt deles inn i religion(uproblematisk – et menneskes private forhold til gud) og religiøs politikk: Den totalitære ideen om hvordan islam skal styre verden politisk, sosialt, privat, på alle tenkelige og utenkelige områder. Et islam som skal gjennomsyre alt slik Muhammed tenkte seg det. Muslimer klarer simpelthen ikke dette skillet fordi de er pålagt å underkaste seg hele islam, ikke bare den religiøse delen. De kan ikke velge bort 50% slik som Geert Wilders og mange andre skulle ønske. Mer om Muhammed senere.

Moralpolitiet på Grønland er en bagatell sammenliknet med de 751 No-Go-Zones i Frankrike eller liknende områder i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Sverige, Spania, Danmark eller et hvilket som helst annet europeisk land der mange av Muhammeds tilhengere samler seg i et område. http://www.danielpipes.org/blog/2006/11/the-751-no-go-zones-of-france

Muslimer er ofte ofre for sin egen ideologi, akkurat som nazistene og kommunistene var. Mange store totalitære, rasistiske og hatefulle ideologier har spist sine egne barn. Totalitære(islam krever full underkastelse på alle områder), rasistiske(de vantro kalles kafirer – et ord som beskriver et motbydelig vesen) og hatefulle(Allah hater de vantro står det å lese i Koranen) ideologier som nazisme og islam kan tolkes på mange ulike måter. Akkurat som islam, har nazismen svært mange positive tanker om mennesker – det dreier seg da utelukkende om overmenneskene. Nazi-Tyskland ønsket å sikre mennesker arbeid, velferd, leverom og et lykkelig liv. Ideologien gikk som kjent ofte på bekostning av andre. Nazismen delte mennesket inn i kulturskapere(overmennesker), kulturbærere og kulturødeleggere (undermennesker). Islam har bare troende og kafirer. Eller fredens land – der muslimer hersker og krigens land – der kafirene hersker. Et av de viktigste elementene for å forstå islam er ved å sette seg inn i islams dualisme. To selvmotsigende utsagn i Koranen er begge like sanne, fordi Allah har uttalt dem. ”Det er frihet i religionen” og ”Drep de vantro der dere påtreffer dem” er begge like sanne selv om de er komplett selvmotsigende.

Tilbake til Muhammed. Hvorfor er profeten Muhammed viktig?

For det første så er Muhammed nevnt over 70 ganger i Koranen som den perfekte muslim, eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid uten mulighet for historiske eller samfunnsmessige tolkninger. Det er enhver muslims plikt å følge Muhammeds tradisjoner(Hadith) og livsførsel(Sira) i alle detaljer. Det er således ikke bare Koranen som er sentral. Den er faktisk nokså mangelfull dersom man snakker om en komplett islamsk sivilisasjon. Man trenger trilogien: Koranen, Sira og Hadith for å snekre sammen en islamsk sivilisasjon med alt som hører med.

Spørsmålet som dukker opp hos enhver ikke-muslim når man begynner å sette seg inn i alle de overgrep Muhammed begikk og satte standard for er følgende: Hvordan kan en muslim underkaste seg denne mannen? Guders veier er som kjent uransakelige, men Muhammed var et menneske av kjøtt og blod som begikk handlinger som intet fornuftig menneske ville vedkjenne seg.

Muhammed var pedofil(voldtok Aisha da hun var 9 år gammel).

Voldtektsforbryter(Hadde sin egen sex-slave, en hvit kvinne som het Miriam)

Massemorder(satt og koste seg og så på at 800 menn fra Abu Quraish-stammen fikk hodet skåret av)

Slavehandler(Muhammed og hans menn ranet, plyndret drepte og tok bytte – ofte slaver som de selv brukte på alle mulige måter eller solgte.

Rasist(Skapte en rasistisk ideologi som laget grobunn for alt det onde han tillot sine etterkommere å påføre alle de vantro/kafirene.

Med denne kunnskapen kan man spørre seg om ikke Daniel Pipes kanskje er inne på noe når han spør seg om vår fremtid sammen med muslimene kanskje vil ende opp i ett av fire forskjellige tenkte scenarier:

http://www.danielpipes.org/blog/2009/01/muslim-autonomous-zones-in-the-west

Spør deg selv: Hvorfor kjenner ikke alle mennesker i vesten i dag til det faktum at islams ”fredelige” ekspansjon tok livet av over 270 millioner mennesker. 10 millioner buddhister, 60 millioner kristne, 80 millioner hinduer og 120 millioner afrikanere. Hvorfor vet vi ikke at det var muslimer som fanget og solgte slavene som europeere og amerikanere hentet fra kysten av Afrika? At muslimer har holdt på med slavehandel siden Muhammeds tid og at de fortsatt driver med det i dag?

La oss alle bli kjent med politisk islam, slik at vi kan spørre enhver muslim hvorfor de underkaster seg Muhammed. Politisk islam er som å sette på sitt politiske partiprogram en forklaring om hvordan å voldta kvinner, slik Muhammed gjør her, i et av sine utallige vers der han ikke tar avstand fra ondskap, men tvert imot fremmer det

Sahih Muslim, Book 008, Number 3371: Abu Sirma said to Abu Sa’id al Khadri (Allah he pleased with him): 0 Abu Sa’id, did you hear Allah’s Messenger (may peace be upon him) mentioning al-‘azl? He said: Yes, and added: We went out with Allah’s Messenger (may peace be upon him) on the expedition to the Bi’l-Mustaliq and took captive some excellent Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same time) we also desired ransom for them. So we decided to have sexual intercourse with them but by observing ‘azl (Withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid-conception). But we said: We are doing an act whereas Allah’s Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah’s Messenger (may peace be upon him), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is to be born up to the Day of Resurrection will be born. [3]

Islam er ingen ”fredens religion”

www.cspipublishing.com

Eller for norsk: http://sindrerudshaug.vgb.no/ – spesielt leksjonssserien min om politisk islam.

Mvh Sindre Rudshaug

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

16 svar til Er politisk islam en trussel?

 1. Tilbaketråkk: Muslimsk rasisme i Oslo « Skaperen

 2. Robert C.G. sier:

  Du, min venn, fungerer uten tvil som den ypperste nyttige idiot.
  Har du sett eller lest «Reel Bad Arabs – How Hollywood vilifies a people»? Selvfølgelig tar vel du det for å være muslimsk propaganda, siden det ikke samsvarer med dine egne tanker – akkurat slik du hevder muslimer gjø – bare for å være sikker på at du misbruker ordet propaganda. Har du lest Bibelen og Torah-en like godt som du har lest Koranen? Jeg tviler egentlig på at du har lest noen av dem, og jeg har ikke det selv, men uansett er de politiske implikasjonene identiske: Hvert eneste aspekt ved dagliglivet skal underkastes religionen. Det er ikke nødvendigvis slik et kristent eller muslimsk land styres da. Hvis du lurer på om det finnes sekulære muslimske land, er det bare å se til Tyrkia. Akkurat som Norge er er et sekulært kristent land.

  Og angående muslimer som «infiltrerer» vesten som du sier, må jeg nesten bare få spørre: Hadde du reist til østen hvis det var krig og uroligheter i nesten hele vesten? Hadde du kanskje protestert hvordan landene du bodde i bidro med å opprettholde konfliktene som i utgangspunktet gjorde at du måtte flykte? Og hvis de ikke hadde reagert, hadde du kanskje tydd til ekstreme midler? Jeg tror det, men det er bare meg som den «muslimsympatisøren» jeg er.

  Det er bra du passer på deg selv og dine egne, men det er for drøyt av deg å anta at det ikke er nøyaktig det de fleste muslimer vil også. Tror du helt seriøst at majoriteten av muslimer vil kutte hodene og fingertuppene av hvem det måtte være som ikke tror på Allah? Det er i så fall veldig rart at «stormen» som dere omtaler ikke er her allerede da, siden det tross alt er nærmere én milion muslimer i verden. At du bruker 11. september for å vise hvor ekstreme muslimer er understreker idiotien i argumentene dine, siden det faktisk ikke foreligger ett eneste bevis som indikerer at det var muslimske ekstremister – sett bort fra passet til ene karen som mirakuløst landet pent og pyntelig nedenfor bygningene og ble funnet i ettertid. Absolutt i samsvar med dine synspunkter, så hvorfor forkaste det? Karen er til og med i levende live! Dyktig selvmordsbomber om jeg tør si det!

  Det er bra du gjengir alt du hører helt ukritisk; det er akkurat det media vil! Amerikanerne lærte mye av krigen i Vietnam; du kan ikke føre krig mot en land uten å ha folket med deg. Og gjentatte ganger har det blitt påvist at mannen (eller kvinnen) i gaten ikke er særlig kritisk, så lenge budskapet blir repetert gjennom de rette kanalene. Et godt eksempel på det er hvordan man til og med i Norge setter likhetstegn mellom f.eks. sosialisme og kommunisme, eller enda verre sosialisme og totalitære regimer, på grunn av hvordan «sosialisme» blir omtalt i media. Eller kan det være at jeg tar feil, og at absolutt alle menneskene som avskyr sosialister, er så utrolig belest i politisk idehistorie? Jeg tror ikke det!

  I tillegg har vi det faktum at vestlige regjeringer, og spesielt USA, bruker alle verktøy, blant annet spionasje og krig, for å skape «USA-vennlige» regjeringer rundtom i verden. Invasjonen av Afghanistan og Irak er vel gode eksempler på det. Hvordan tror du at du ville reagert i et slikt tilfelle? Tror du for eksempel at Gutta på skauen brydde seg stort om det var noen «sympatisører» blant tyskerne ved tungtvannsanlegget når de bombet det? Eller når de sprengte ammunisjonsskipet i Bergen så ankeret havnet på Fløyen? Det er uansett ikke det minste rart at muslimer kaller på sterke ledere slik situasjonen er i dag, være seg ekstremister, moderate eller sekulære. Det kalles en «motbevegelse». For eksempel kan man se på renessansen og den påfølgende barokken, hvor troen på at mennesket kunne overvinne enhver situasjon ble erstattet av ekstrem gudsfrykt, og utallige «hekser» og «kjettere» ble brent ved bålet, enkelt og greit fordi de var avvikere som tok avstand fra det negative menneskesynet der mennesker bare kunne be om en bedre eksistens i himmelen, og leve fra hånd til munn på jorden – fra støv til støv.

  Du har helt åpenbart samme innstillingen som dem du kritiserer! Det finnes ingen nyanser, bare slik du ser det. Jeg er faktisk mer redd for folk som dine meningsfeller og deg enn muslimer. Meningsfellene dine har høyteknologiske våpen og annet utstyr. «Vi» utrydder planetens arter i et forferdelig tempo, og krever underkastelse av alle folk, være det urbefolkninger, minoriteter eller mesteparten av verden, og her sitter dere og kritiserer muslimer for å framstå som fiendtlig i en krig «vi» atter en gang har startet! Dere er toppingen på hyklerkaken som er vesten! Jeg angrer på at jeg brukte tiden min på dere, fordi jeg vet at dere er like lukket som dem dere kritiserer for å være som dere er selv – kalles projeksjon.

 3. Sindre Rudshaug sier:

  Tusen takk for innspill. Sjelden jeg får så omfattende tilbakemeldinger.

  Jeg har verken sett eller lest ”real bad arabs”, så jeg har ingen formening.

  Jeg har lest en del i det gamle testamentet/torahen – det er helt fantastisk lesning med alle de logiske sviktene og alle de uhyrlige ideene. NT er litt snillere.

  De politiske implikasjonene kan på ingen måte sammenliknes fordi:

  Jødene(Torahen/GT) har sin private avtale med gud, de utgjør 13 millioner og ønsker IKKE rekruttering, de er heller ikke pålagt dette. De kristne som leser GT er forsvinnene få og man hører sjelden om dem. Majoriteten av kristne som leser NT aksepterer at det er mennesker inspirert av gud som har skrevet dette, de leser IKKE teksten bokstavelig. Det eksisterer intet helvete.

  Islam har fått en perfekt tekst overlevert, skal ikke tolkes historisk eller på annen måte. Islam gjelder i alle deler av livet – juridisk, sosialt, sivilt liv, privat og politisk, alle mennesker skal underkaste seg gud og følge hans regler for å komme til paradis – ellers ender de i helvete. De har fått en profet som i praksis, overlevert gjennom Sira og Hadith, har vist dem hvordan den perfekte muslim skal leve. Tradisjon og eksempel. Muhammed er eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all tid. Og Muhammed var et ondt vesen – det finner man i alle eksemplene, der han er slavehandler, voldtektsforbryter, pedofil, rasist, massemorder og mer. Alle de onde handlingene vi leser om og hører om hver eneste dag fra muslimske ekstremister og ordinære muslimer er sanksjonert i trilogien Koranen, Sira og Hadith. Og muslimer utmerker seg i verdenssammenheng ved å demonstrere mye religiøst begrunnet ondskap. Du tar altså feil både teoretisk og i praksis.

  Hvor sier jeg at muslimer infiltrerer vesten? Min påstand er at politisk islam er et så ondt system at det alltid vil føre til krig og hat. Det er kanskje ikke uten grunn at det er krig omtrent overalt i verden der politisk islam er aktiv. Tsjetsjenia, Kina, Balkan, Afrika, Sør-Thailand, Midt-Østen, med mer. Thereligionofpeace har den komplette listen over antall drepte og skadede i alle de byer, i alle de land på de kontinenter der politisk islam er aktiv.

  Du bør merke deg at min kamp er mot politisk islam, ikke mot muslimer, som ofte selv er ofre for egen ideologi, de aller fleste uten evne til å kunne innse det selv. Bare ytterst få muslimer ser at islam er problemet – de kaller seg etter hvert kulturelle muslimer og avviser islam.

  For diskusjonens skyld kan vi anta at vi i vesten hadde flyktet dersom det bare var krig og jævelskap her. Jeg antar at jeg kunne ha grepet til våpen for å forsvare de uskyldige der jeg kom fra. Det jeg IKKE hadde gjort var:

  Å drive med terror – drepe uskyldige for å spre skrekk
  Forsøke å prakke mine ideer på de som ga meg asyl
  Ta med meg kvinnefiendtlige ideer og leve de ut
  Leve på trygd og kreve, fremfor å bidra
  Snakket nedsettende om den kulturen jeg kom til
  Kalt jentene der for horer pga mitt foreldede syn
  Tvangsgiftet bort barna mina til sine fettere og kusiner
  Tvunget kvinnene mine til å dekke seg til
  Tviholdt på mine arkaiske ideer fra middelalderen
  Voldtatt kvinnene der jeg kom
  Vært overrepresentert på alle kriminalstatistikker
  Støttet mine egne når de begikk kriminlitet
  Latt ideologi overstyre fornuften min
  Nektet kvinnene mine å gifte seg med de lokale
  Drevet med æresdrap
  Forsøkt å nekte de lokale samme ytringsfrihet som de ga meg
  Underkastet meg en ond profet
  Underkastet meg en ond gud
  Osv, osv, osv

  Jeg hadde selvsagt stilt spørsmål ved praksis i det nye landet dersom de drev og undertrykket hverandre, hvis det var ytringsfrihet der da

  Mitt resonnement er som følger
  Muslimer ser ut til å akseptere at deres guds ord er evige og uforanderlige
  De ser ut til å ønske å følge sin guds og profets ord bokstavelig
  De følger også opp sine grunntekster på områder som jeg anser som barbariske
  Det varierer fra land til land hvilket barbari de følger
  Hvilke land som er mest barbariske henger ofte sammen med hvilken makt politisk islam har i landet
  Jeg aner ikke hvilke barbariske ideer de ønsker å følge opp i Norge, jeg kan bare anta
  Jeg ønsker å avvise politisk islam i landet mitt og begrense innvandring av muslimer til Norge i størst mulig grad frem til vi ser om islam utvikler seg
  I Frankrike har muslimer etablert 751 NO-GO-ZONES der den franske stat har gitt opp å trygge sine borgere. Ikke-muslimer, politi, brannvesen og AMK kan ikke trygt bevege seg i området. Dette skjer i hele Europa. Det kommer til Norge også. Politisk islam er ikke som noen annen ideologi mennesket har sett. Konsekvensen av det er evig ufred, fordi intet menneske kan akseptere å være undertrykket av andre. I islam er alle undertrykket av hverandre og av gud. Hvem skal de så sloss mot?

  En million muslimer i verden? Hvilken planet snakker du om?

  AHA! Du er en konspirasjonsteoretiker. Du får diskutere konspirasjonsteoriene dine et annet sted. Jeg ler av alle konspirasjonsteorier:)

  Sindre ukritisk? Hvor? Jeg tar utgangspunkt i de islamske grunntekstene. Har du hørt om stråmenn? Les litt om det!

  Sosialisme er en mild form for fascisme. Den krever at andre underkaster seg dens ideer, den tvinger mennesker til å følge en hel masse systemer – alle skal med, ingen slipper unna. Jeg avskyr fascisme, jeg misliker deler av sosialismen, jeg synes sosialister er dumme.

  Endelig har du rett i noe. USA har en oppskriftsbok på hvordan å kontrollere og lever den ut i praksis. Problemet er at USA er et demokrati, som Israel og vårt, der mange er uenige i sitt lands politikk. Tror du Stoltenberg ikke har blod på hendene sine? Tror du ikke Stoltenberg lyver? Jeg misliker venstresidens fascistiske ideer og jeg misliker USAs fascistiske ideer. Invasjonen av Afghanistan støtter jeg. Men i etterpåklokskapens navn, synes jeg vi bør trekke oss ut av alle muslimske land og avvise majoriteten av flyktninger derfra. Kutte båndene. Litt sånn – demokrati mot totalitære/fascister. Selv om vesten også har spor av fascisme i sine ideer.

  At muslimer kaller på sterke ledere er en motbevegelse, fordi de opplever å være verdens tapere – hvilkt de er pga sin ideologi – politisk islam. Vi husker hvordan det gikk under 1. Og 2. VK da man ønsket sterke ledere. Vil du tilbake dit? Det er akkurat derfor jeg avviser politisk islam. De sterke lederne i islam er de mest ekstreme jævlene verden har sett. Hvis ikke du kan fortelle meg om en moderat og sterk en da, som mange muslimer liker. Si Tariq Ramadan, så jeg kan få meg en god latter:)

  ”Du har helt åpenbart samme innstillingen som dem du kritiserer!”

  Slike absurde påstander bør begrunnes!

  ”Det finnes ingen nyanser, bare slik du ser det.”

  Nyansene ligger i spennet mellom sekulær og politisk islam. Det ene er akseptabelt, det andre er livsfarlig!

  ”Jeg er faktisk mer redd for folk som dine meningsfeller og deg enn muslimer.”

  Fordi?

  ”Meningsfellene dine har høyteknologiske våpen og annet utstyr.”

  Og du mener å finne i tekstene mine ideer til utryddelse av de som tenker annerledes?

  «Vi» utrydder planetens arter i et forferdelig tempo”

  Noe vi er enige om og tar avstand fra begge to, håper jeg!

  ”og krever underkastelse av alle folk, være det urbefolkninger, minoriteter eller mesteparten av verden,”

  Jeg gjør det? Hvor?

  ”og her sitter dere og kritiserer muslimer for å framstå som fiendtlig i en krig «vi» atter en gang har startet!”

  Islam trenger ingen provokasjon utenfra for å vite hva den skal gjøre, den er sin egen sivilisasjon med sine egne regler. Hvis det er en krig, som du sier, er det lurt å invitere utallige soldater fra fiendens armeer inn i våre europeiske land?
  ”Dere er toppingen på hyklerkaken som er vesten!”

  Dere? Hvem? Begrunn og utdyp!

  ”Jeg angrer på at jeg brukte tiden min på dere, fordi jeg vet at dere er like lukket som dem dere kritiserer for å være som dere er selv – kalles projeksjon.”

  Aldri for sent å gi opp! Og det er samtidig mitt råd til deg:)

  Mvh Sindre

 4. Robert C.G. sier:

  Bare hyggelig, Sindre. Jeg gjør bare noe jeg føler er plikten min!

  » Sosialisme er en mild form for fascisme. Den krever at andre underkaster seg dens ideer, den tvinger mennesker til å følge en hel masse systemer – alle skal med, ingen slipper unna. Jeg avskyr fascisme, jeg misliker deler av sosialismen, jeg synes sosialister er dumme.»

  Forklar med minst mulig tekst hva sosialisme er da! Alle ideologier «krever» underkastelse til en viss grad. For eksempel kapitalismens nykolonialistiske politikk krever at utrolig mange mennesker i dårligere stilte land jobber for under en dollar om dagen for å produsere varer til oss i vesten. Nykonservative amerikanere som Brzezinski krever underdanige nasjoner i hele verden, og påstår at «ingen viktig sak i Eurasia kan avgjøres uten USAs samtykke». Så er det bare å sette opp en pros and cons-liste, så ser du hvilke ideologier som foreløpig er å foretrekke. Ingen systemer er perfekt, men systemer som krever at folk tar vare på hverandre, til tross for at folk er så bortskjemt at de ikke vil betale et rødt øre for andres velferd, men krever det selv, er definitivt å foretrekke spør du meg.

  Debatten i Bergen er jo perfekt til å påpeke det: Bilistene mener de blir diskriminert mot fordi de ikke får bruke bilen sin som det passer de, uavhengig av om folk dør eller får alvorlige problemer med luftveiene. De kaller på en offentlig forvaltning som ikke kan berøre dem i slike saker, men krever samtidig at veiene skal være tilrettelagt alle behovene deres.

  I tillegg så er det helt feil av deg å påstå at «sosialisme er en mild form for fascisme». De er faktisk motpoler i langt større grad enn liberalisme og fascisme. I sosialismen er hvert fall ethvert menneske verdt noe, men i fascismen er individet bare verdt noe hvis veldig mange individer har en sterk leder. Ikke så langt fra synet på individer i liberalismen også. Hvilket som helst menneske kan bli en leder i begge samfunnene. Men ikke alle. Du kan ikke tilegne betydning til et ord som har en definisjon. Som jeg liker å si: Du kan ikke gjøre algebra på mer enn én måte, og det er algebra. Slk er det dessverre med politiske ideologier; blir de forandret på, dukker det opp et nytt navn, og av det følger nykonservativ, nykolonialisme, marx-leninist, osv. Det er vel forsåvidt derfor man har så mange ismer og annet.

  «Sindre ukritisk? Hvor? Jeg tar utgangspunkt i de islamske grunntekstene. Har du hørt om stråmenn? Les litt om det!»

  Så du vil påstå at hvis du leser alle kristne tekster, apokryfe og ikke, er disse ingenting sammenliknet med Islams? Jødenes og kristnes hellige tekster portreterer alle som fiender, akkurat likt Muhameds åpenbaringer. At religion ikke alltid er hovedfaktoren i livene våre er helt klart, men det finnes også lommer i sekulære vestlige samfunn som helt klart representerer den samme, hvis ikke en enda større, trussel for samfunnet vårt.

  Sant at det blir litt mye å kalle deg ukritisk, siden du er så kritisk at det grenser til fremmedfrykt, men det får være ditt problem. At du kun snakker om politisk Islam, og påstår at argumentene dine ikke også omtaler muslimer, er lite konsistent med bloggen din. Du snakker jo for guds skyld om muslimer som mener barna deres ikke bør ha kontakt med «syndere», «horer» og «hunder» i en hvilken som helst situasjon, og «bloggers unite against Islam» osv. Og gitt noen av dine moralske prinsipper, er du ikke enig med dem i at noen av bekymringene deres er velbegrunnet? Jeg synes absolutt det i noen tilfeller, men vil selvfølgelig ta avstand fra for eksempel æresdrap og ekstremister. Men at alle muslimer er ekstremister vil jeg ta større avstand fra; jeg vet at de, som mange av mine landsmenn og jeg, mange amerikanere, bolivianere, kinesere og russere, vil leve livene sine i fred og velferd. Og i ytterst få tilfeller vil de, som du påpeker i bloggen din, tvinge sitt syn på alle andre rundt seg, som for eksempel Qutb og Muhjahadin tidvis har ønsket.

  Og når vi snakker om stråmenn, synes jeg det er absurd av deg å spalte avsnittene mine i små deler og tilbakevise enkelte påstander uten å sette dem i kontekst, det er tross alt derfor jeg skriver avsnitt og ikke enkelte setninger, eller bare en «wall’o’text».

  Hvis du ikke hadde gjort det, og hadde lest hele avsnitt av gangen, hadde du kanskje ikke mistet tråden: … Jeg er faktisk mer redd for folk som dine meningsfeller og deg enn muslimer. Meningsfellene dine har høyteknologiske våpen og annet utstyr. “Vi” utrydder planetens arter i et forferdelig tempo, og krever underkastelse av alle folk, være det urbefolkninger, minoriteter eller mesteparten av verden, og her sitter dere og kritiserer muslimer for å framstå som fiendtlig i en krig “vi” atter en gang har startet! …

  For å gjøre det klarere: Dere hisser til krig som om det ikke er «vi» som har startet krigen vi nå kjemper. Vi har tvunget kvasidemokratiet på diverse samfunn i verden for å fremme våre næringsinteresser, og ofte brukt makt for å oppnå målene våre. Det er i tillegg naturlig for et folk å reagere med motangrep og, i tilfelle de ikke har tilgang på «aksepterte» metoder for massemord, bruker de det de har – naturligvis!

  Dette er også årsaken til toppingen på hyklerkaken vår. Og «dere» er dine meningsfeller og deg, som nevnt over her.

  Jeg vil forresten bare påpeke likhetene til antisemittisme i det 20. århundret: Anklagelser for å «danne» ghettoer og å ha et samfunn innad i samfunnet; for å ikke arbeide demokratisk; for å ikke leve etter samfunnets normer og regler (som du selv over her mener er så latterlig, siden det blir «fascisme» å innføre systemer som alle blir tvunget til å leve under); og selvfølgelig det hele toppet med frykt over religiøse dogmer og doktriner som tilsynelatende styrer livene deres.

  1627.61 millioner (muslimer) i 2009. Så en og en halv milliard ifølge http://www.islamicpopulaion.com.

  Eneste jeg egentlig trengte å høre var: «Sosialisme (…) krever at andre underkaster seg dens ideer, den tvinger mennesker til å følge en hel masse systemer – alle skal med, ingen slipper unna.» sammen med uttrykket om at alle burde leve, om ikke på én bestemt måte (siden du ikke nevner noen politisk affiliasjon – noe jeg faktisk liker :)), så hvertfall ikke på den og den (og den og den…) bestemte måten. Vår etikk er læren om og begrunnelsene for handlingene våre med hensyn på rett og galt, og fra disse springer både normer og regler, men det er et system – og dette systemet er, ifølge deg, fascisme. Du virker til å ha lært mye, men mangler kunnskap. Evnen til å sette lærdommen sin i en større sammenheng er ofte, og spesielt i dagens kompliserte samfunn, langt viktigere enn å være lærd og belest. For å kunne si det jeg nevner rett over her må man ha unngått å se det større bildet.

  Må dessverre skuffe deg; jeg gir ikke opp! Jeg kommer til å debattere, om kanskje ikke her, så andre plasser, resten av livet mitt. For å si som en revolusjonær en gang sa: «Jeg er uenig i Deres meninger, men jeg vil inntil døden forsvare Deres rett til å hevde dem.»; det betyr dog ikke at jeg ikke kommer til å hevde andres rett til et liv fri fra politisk og militær intervensjon fra oss.

 5. Sindre Rudshaug sier:

  Et kjapt spørsmål til deg før vi setter i gang: Hvorfor tror du at muslimer underkaster seg det ondeste vesenet som noensinne har eksistert på denne planeten, et vesen som har forårsaket 270 millioner drepte, en slavehandler, voldtektsforbryter, massemorder, pedofil og rasist IFØLGE MUSLIMENES EGNE GRUNNTEKSTER? Jeg tenker sånn: Hvis de ikke kjenner sin egen ideologi, fint vi skal lære dem – jeg starter med en blogg. Hvis de kjenner sin egen ideologi og aksepterer det, skrekk og gru!!!!!!!!!!!!!! Hva slags mennesker er det vi da snakker om? Jeg vil ha svar på dette!

  Les Onar Åm for en utdyping av sosialismens vesen! Han skriver mye om emnet og han skriver mye bedre enn meg om det. Jeg er enig i det meste han skriver. http://onarki.vgb.no/

  Liberalismen tar utgangspunkt i individet. Sosialismen og fascismen tar utgangspunkt i kollektivet. Liberalismen ønsker at alle kan leve i fred, side om side, med sine ulike ideer, enten de ønsker å underkaste seg 100% skatt eller selv bestemme over sine egne midler. Sosialismen og fascismen må ha med seg alle på sine ideer, de kan ikke la de som ønsker det leve på en annen måte. Liberalismen ønsker ikke å stoppe andre enn de kriminelle med makt. Sosialismen og fascismen er ond i sitt vesen fordi de bruker voldsmonopolet til å tvinge gjennom sine ideer på alle mennesker. Alle skal med, ingen slipper unna er sosialismen og fascismens klare ideologi! Enten det gjelder skatter og avgifter, utdanning, størrelsen på butikker, med mer. Alle fascisters problem er at de ikke kan forestille seg en verden uten fascisme! Les Onar Åm og bli klok!

  Hvilke lommer i våre sekulære, vestlige samfunn representerer en større trussel enn en ideologi med 1,6 milliarder mennesker som ikke ser annet alternativ enn at alle deres ekstreme grunntekster er sanne, ord for ord og som er villige til å kjempe for at det skal bli slik gud har bestemt?

  Jeg fremmedfrykt? Politisk islam har drept 270 millioner mennesker mens de med vold overtok de stater de besitter i dag! Nå velter de inn i Europa og avler 6-8 barn for våre 1,6! I Oslos grunnskole er det I DAG 40% etterkommere etter innvandrere i snitt. På førstetrinn er andelen over 50%. Hvis du kan regne, så innser du at hvis de avler mer enn oss, hvilket de gjør, så er det ikke mange tiår før islam har flertall i byen vår. Da blir de sikkert mye mer moderate, tror du ikke?

  Jeg forsøker å unngå å snakke om muslimer, fordi de, i likhet mad mange nazister og kommunister også er ofre for egen ideologi. Politisk islam er problemet. Og selvsagt alle muslimer som støtter politisk islam, dvs enhver muslim som ikke ser på seg selv som sekulær.

  Kan du gjengi et sitat fra bloggen min som du mener diskriminerer mot muslimer, mot mennesket bak ideologien? Det er en litt vanskelig balansegang å snakke pent om nazister og samtidig få frem essensen i nazismen.

  ” Men at alle muslimer er ekstremister vil jeg ta større avstand fra”

  Har jeg sagt dette?

  ” Og i ytterst få tilfeller vil de, som du påpeker i bloggen din, tvinge sitt syn på alle andre rundt seg, som for eksempel Qutb og Muhjahadin tidvis har ønsket.”

  Dette strider jo imot det man hver eneste dag i hele verden får info om! Politisk islam forsøker å utvide sitt territorie og mange muslimer blir med, vitende eller uvitende om at det de gjør er å støtte politisk islam. Ingen muslim som avviser ytringsfriheten for andre fortjener ytringsfrihet. Det ser vi likevel utallige eksempler på. Krav om uforstyrret å kunne snakke pent om massemorderen og slavehandleren Muhammed, men nekte andre å stille kritiske spørsmål og tegne karikaturer. DOBBELTMORAL!

  ”For å gjøre det klarere: Dere hisser til krig som om det ikke er “vi” som har startet krigen vi nå kjemper.”

  Når hisset jeg sist til krig? Jeg søker å unngå krig og lidelse, ved å begrense antallet mennesker fra en annen sivilisasjon i landet mitt – en sivilisasjon som vi kommer til å utkjempe en ideologisk krig med en gang der fremme!

  ”Vi har tvunget kvasidemokratiet på diverse samfunn i verden for å fremme våre næringsinteresser, og ofte brukt makt for å oppnå målene våre.”

  Vi, vi vi. Snakk for deg selv. Ikke inkluder meg i Stoltenbergs fascistiske politikk. Les om stråmenn, som jeg sa forrige gang!

  ”Det er i tillegg naturlig for et folk å reagere med motangrep og, i tilfelle de ikke har tilgang på “aksepterte” metoder for massemord, bruker de det de har – naturligvis!”

  Å, så Taliban er blitt et folk nå? Jeg trodde de var et mindretall av terrorister som ønsket å dytte middelalderbarbari på alle i landet sitt.

  Hvis du ikke ser forskjell på fredselskende jøder som utgjør 13 millioner og hundrevis av millioner fundamentalister fra islam, så vet jeg ikke om det er noe poeng å diskutere med deg. Slike ideer pleier å komme fra de voldelige venstrefascistene i SOS rasisme. Er politisk islam for deg helt uproblematisk? For eksempel de 751 NO-GO-ZONES i Frankrike der ikke-muslimer ikke kan ferdes lenger. Der den franske stat i realiteten har opphørt å eksistere?

  Normer som å respektere andres rett til å bestemme over seg selv klarer seg fint uten fascisme/sosialisme. Problemet er sosialisters absurde velferdssamfunn som skaper snyltere. Inkludert nordmenn. USA har intet slikt og opplever derfor å lettere integrere muslimer. For en periode.

  ”og selvfølgelig det hele toppet med frykt over religiøse dogmer og doktriner som tilsynelatende styrer livene deres.”

  ”Tilsynelatende” var et morsomt valg av ord. De underkaster seg jo ikke Muhammed. Det ser vi jo hver gang noen har trykket bilder av Muhammed.

  ”Vår etikk er læren om og begrunnelsene for handlingene våre med hensyn på rett og galt, og fra disse springer både normer og regler, men det er et system – og dette systemet er, ifølge deg, fascisme.”

  Har jeg aldri sagt. Les over!

  ” Du virker til å ha lært mye, men mangler kunnskap. Evnen til å sette lærdommen sin i en større sammenheng er ofte, og spesielt i dagens kompliserte samfunn, langt viktigere enn å være lærd og belest. For å kunne si det jeg nevner rett over her må man ha unngått å se det større bildet.”

  Les om Ad hominem-argumenter her: http://no.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem

  Hjemmelekse: Lese om stråmenn, ad-hominem-argumenter og politisk islams brutale fremferd i 1400 år!

  Sindre

 6. Sindre Rudshaug sier:

  Annet kort spørsmål. Hvordan ser europeisk fremtid ut dersom den politiske korrektheten har gått så langt at lærere ikke skal utfordre rasistiske tanker hos 4. klassinger som glorifiserer 11.09-tarroristene og sier jøder og kristne er deres fiender!

  http://www.document.no/2010/02/4_klasseelever_hyllet_911_som.html

  Sindre

 7. Robert C.G. sier:

  Nå har jeg dessverre bedre ting å gjøre på, og jeg skal begrunne hvorfor.

  I ene øyeblikket snakker du om politisk Islam, og i neste velger du formuleringer som: «(…)muslimer underkaster seg det ondeste vesenet (…)», som helt åpenbart rammer alle muslimer. Nå kan du si hva du vil, men jeg stoler ikke lenger på argumentasjonen din.

  For å svare på det siste innlegget ditt først: Det er mye «rasisme» blant unge etniske nordmenn også. Jeg gikk selv på en skole hvor jeg ble plaget av grupper av elever for å like hip-hop; jeg var «nigger-digger» som de sa. Dette er heller fremmedfrykt, og det tror jeg de fleste tilfeller av «rasisme» er, siden det nå ikke handler om raseteorier, men bare generell frykt for det man ikke kjenner, og ikke vil bli kjent med – litt som Onar Åm og deg.

  Tilbake til motsigelsen din i utsagnet ” Sosialisme er en mild form for fascisme. Den krever at andre underkaster seg dens ideer, den tvinger mennesker til å følge en hel masse systemer – alle skal med, ingen slipper unna. Jeg avskyr fascisme, jeg misliker deler av sosialismen, jeg synes sosialister er dumme.”

  En hel masse systemer… Og samtidig mener du at alle bør følge ditt foretrukne system med normer og regler – som om det ikke er et system. Og alle må være med i det, hvis ikke finner du vel på å kalle dem sosialkommunistimperialistfascister. Du har tydeligvis problemer, ikke bare med relativitet, men også språklige definisjoner; fascisme og sosialisme er ikke det samme, og at du bruker formuleringer som sosialisme/fascisme, sier veldig mye om idiotien din. Jeg kan altså – hvis jeg vil – kalle liberalisme liberalisme/kapitalisme/satanisme, selv om det egentlig strider mot definisjonene av ordene? I din argumentasjon går det tydeligvis.

  Ad-hominem betyr å gå til personangrep. Antagelsen om at jeg er ikke forstår ordbuken din er ad-hominem, bare uten begrunnelse. At jeg påpeker at du ikke klarer å bruke kunnskapen din i en større sammenheng for å for eksempel forstå at normer og regler bare er et system, og at når du kaller system alle må være med i fascisme, at du selv er fascist, er et reelt argument. Jeg mener ikke å angripe deg, men du opplever det sånn, sånn er bare det. At du gir meg «hjemmelekser» er et personangrep for å påpeke at jeg ikke kjenner mine egen argumentasjon – jeg gjør dessverre det, min kjære liberalkapitalistfascist (nei, dette er ikke et godkjent sammensatt ord). Og med mindre definisjonen av retoriske stråmenn har forandret seg, er det å ta deler av argumentasjonen til motstanderen og å avfeie ett argument for å hevde at motstanderen ikke vet hva han snakker om. Det er derfor jeg ikke bare skriver en kvart setning når jeg argumenterer, fordi jeg vil begrunne og utdype argumentene mine. Jeg skjønner ikke helt hvorfor du bruker uttrykket nå, og det er jo tydeligvis ikke helt din stil å utdype hvorfor du mener dette gjelder her. Og det hjelper ikke å dele et avsnitt opp i enkeltsetninger, for da bruker du stråmenn selv.

  Vår etikk er læren om og begrunnelsene for handlingene våre med hensyn på rett og galt, og fra disse springer både normer og regler, men det er et system – og dette systemet er, ifølge deg, fascisme.

  «Har jeg aldri sagt. Les over!»
  Vel, les under (eller over)!
  Sosialisme er en mild form for fascisme. Den krever at andre underkaster seg dens ideer, den tvinger mennesker til å følge en hel masse systemer – alle skal med, ingen slipper unna.»

  Så, hvillke systemer er akseptable? Jeg mener at hvis du avviser sosialisme som en form for fascisme, og samtidig påpeker at grunnen til det er alle systemene, har du lite i en debatt om politiske systemer å gjøre. Når du tilsynelatende ikke engang forstår at normer og regler (som du selv sier over her: «Normer som å respektere andres rett til å bestemme over seg selv klarer seg fint uten fascisme/sosialisme») er et system for å begrense atferd i kontakt med hverandre i samfunnet, er det definitivt noe i veien! Og når det gjelder eksempelet ditt: Hvorfor er den normen hevet over noen andre? Og er ikke ditt sett av normer og regler et system? Eller har du bare norm og regel du? Altså én norm og én regel? Du er en pussig skrue min venn.

  Og siden du refererer til den allmektige Onar Åm i argumentasjonen din, så kan jeg jo bare påpeke hva slags idiot han er. Dette er fra en artikkel om han.

  «Inkompetansen kommer til syne når for eksempel klimatologer og biologer kommer med geopolitiske og økonomiske anbefalinger, selv om det ikke er fagområdet deres, mener Åm.»

  «BLOGGER OG FORFATTER: Onar Åm er en kjent skikkelse i bloggosfæren. Du kan lese bloggen hans på blogging.no. Til vanlig er Åm teknologiutvikler i et datafirma.»

  Inkompetanse i IPCC fordi noen som ikke har doktorgrad i emnet de uttaler seg om, mens han selv helt åpenbart har doktorgrad i alt han finner på å åpne kjeften om. Stakkars mann. Utrolig at dere ikke merker slik råtten argumentasjon – det er vel fordi dere er enig i det pisset han preller av seg. «Dere» er meningsfellene hans!

  Han angriper førevarprinsippet og bruker en sammenlikning: «Risikoaversjon betyr å unngå farer som vi har reell kunnskap om. Vi vet ikke om vi kommer til å havne i en bilulykke i dag, men vi vet at bilulykker skjer og at de kan være dødelige og i hvert fall skadelige. Det er en veldokumentert og kjent fare. Dermed har vi et objektivt grunnlag for å vurdere om vi skal ta på oss bilbelte eller ikke. Føre var betyr at vi skal unngå farer selv når vi ikke har noen kunnskap om dem. Det blir litt som å skulle amputere fingeren på grunn av en flis, bare for å være føre var, mener Åm.» For det første har vi indikasjoner, som jo førevar dreier seg om. For det andre brukes likningen risiko=sannsynlighet ganget med konsekvens i risikoaversjon. Hvis du ser på konsekvensen av denne risikoen, er den så enorm at om sannsynligheten er nært null, vil fortsatt risikoen være enomt stor. Så til og med i hans eget argument er risikoen reell, han bare vet det ikke selv.

  Så kan vi snakke om den fantastiske idiotien denne karen må leve med, stakkar.
  I bloggen sin skriver han at vi kan velge mellom to eliter: Voldseliten (Stoltenberg, Hitler, Bush, osv.) og fredseliten(seriøst: Einstein, Pippi Forbanna Langstrømpe og Yoda m.m!!!) og snakker så mye om at sosialister har lagt målestokken sin i himmelen… For en fyr!

  Trenger jeg si mer?! Og siden dette er folk du liker å assosiere deg med, legger jeg fra meg tastaturet i kampen for å prøve å snakke fornuft til deg. Det er helt åpenbart ikke fornuft du er på jakt etter, heller affirmasjon, i en eller annen form, for hva du tror allerede. Du er som en vitenskapsmann med et utrolig partisk utgangspunkt!

  Lykke til med bloggen din. Jeg går heller og leser noe jeg interesserer meg for, og som er skrevet av folk som hvertfall er konsistent i argumentasjonen sin. Håper du klarer å legge bak den slik barnslig oppførsel. Et argument bør ikke motstride seg selv etter fullført videregående skole, men det gjør altså dine argumenter til tross for at du sikkert har fullført dette. Enda verre er det å være så ukritisk at du slenger deg med folk som klarer å påstå at verden hadde vært bedre styrt av en vitenskapsmann som ikke hadde noen interesse i å styre verden, en type (Pippi) eller en filmkarakter, og samtidig kaller sosialister for drømmere. I tillegg påstår han at kapitalisme er et perfekt system, til og med bevist å være «fred» (kapitalisme=fred skriver han) uten å sjekke kriteriene for forskningsprosjektet han refererer til. Jeg er faktisk helt sjokkert over hvor lite intelligent det går an å være!

  Ha en god dag, Sindre.Vi snakkes nok ikke igjen. Jeg sier ikke med dette at jeg har «vunnet» diskusjonen, men jeg har rett og slett ikke tid til å skrive mer til deg, og føler det er regelrett bortkastet. For å avslutte så kan jeg jo si at det bekymrer meg også med utviklingen i for eksempel Frankrike, men jeg kan også forstå muslimene side av saken. Jeg er sivilt ulydig i mitt eget land fordi jeg er mot mye av prinsippene og utførelsen av styret her. Hvis jeg hadde vært så mye mer i mot, hadde jeg nok tatt enda større avstand fra praksisen. Og hvis landet jeg bodde i førte krig mot landet jeg kom fra, og kulturen jeg er en del av, hadde jeg nok tydd til ekstreme midler selv.

  Chao!

 8. Sindre Rudshaug sier:

  Så fint, så får jeg det siste ordet:) Enhver idiot som har stivnet i sitt syn og som ikke kommer noen vei, gjør som deg – avfyrer noen siste absurde påstander, for så å fordufte. De har ikke mer tørt krutt igjen!

  “I ene øyeblikket snakker du om politisk Islam, og i neste velger du formuleringer som: «(…)muslimer underkaster seg det ondeste vesenet (…)», som helt åpenbart rammer alle muslimer.”

  Og jeg stiller parallellt spørsmålet om hvorfor de velger å underkaste seg denne mannen. Er det fordi de anerkjenner og støtter hans handlinger eller fordi de er uvitende om det? Kanskje er det flere muligheter. Famtum er at de underkaster seg Muhammed.

  ”Nå kan du si hva du vil, men jeg stoler ikke lenger på argumentasjonen din.”

  Så romslig av deg:)

  ”For å svare på det siste innlegget ditt først: Det er mye «rasisme» blant unge etniske nordmenn også. Jeg gikk selv på en skole hvor jeg ble plaget av grupper av elever for å like hip-hop; jeg var «nigger-digger» som de sa. Dette er heller fremmedfrykt, og det tror jeg de fleste tilfeller av «rasisme» er”

  Hvis du kaller meg en rasist, så håper jeg du skriver under rett navn for da får du en anmeldelse mot deg. En av dagens mest brukte metoder for politisk korrekt hersketeknikk er å antyde brune tendenser eller rett og slett kalle det rasisme. Jeg diskriminerer mot politisk islam, fordi det er en jævlig dårlig ide, jeg diskriminerer IKKE mot muslimer, som ofte er ofre for egen religion, slik som nazister og kommunister også var. Du var et offer for plaging, ungdom finner alltid noe de kan bruke mot de de ikke liker. Rasisme er en grunnleggende logisk svikt hos vedkommende. Det hviler på en oppfatning om at noen raser er bedre enn andre – en absurd oppfatning.

  ”siden det nå ikke handler om raseteorier, men bare generell frykt for det man ikke kjenner, og ikke vil bli kjent med – litt som Onar Åm og deg.”

  Tydelig at du ikke har lest Onar. Han er ekstrem liberalist og har ikke problemer med innvandring. Du snakker så mye tull uten engang å ha sjekket linkene jeg gir deg. Du demonstrerer tydelig at du er låst fast i tankegang og ikke er villig til å sjekke alternativer. Snakke om Onar uten å ha lest to ord fra ham. Tåpelig!

  “En hel masse systemer… Og samtidig mener du at alle bør følge ditt foretrukne system med normer og regler – som om det ikke er et system.”

  Igjen svikt i leseevnen din. Jeg snakket om normer – fascisme er avhengig av tvang gjennom vold. Det ligger ikke tvang i normer, mer et sosialt press for å innordne seg de ideer samfunnet i fellesskap har blitt enige om – samfunnskontrakten.

  ”Og alle må være med i det, hvis ikke finner du vel på å kalle dem sosialkommunistimperialistfascister.”

  Og alle må være med på hva?
  ”Du har tydeligvis problemer, ikke bare med relativitet, men også språklige definisjoner; fascisme og sosialisme er ikke det samme”

  Sosialisme og fascisme er ikke identiske størrelser, men sosialisme er alltid fascistisk – les Onar.

  ”og at du bruker formuleringer som sosialisme/fascisme, sier veldig mye om idiotien din.”

  Sosialisme, kommunisme, føydalisme, nazisme, politisk islam sorterer alle under fascisme som overbygning. Ulike fascistiske varianter. I mer eller mindre grad. Les Onar.

  ”Jeg kan altså – hvis jeg vil – kalle liberalisme liberalisme/kapitalisme/satanisme, selv om det egentlig strider mot definisjonene av ordene?”

  Liberalisme er heldigvis ikke avhengig av satanisme for å kunne presentere en fullverdig ideologi. Kapitalisme er den avhengig av. Og størrelser som privat eiendomsrett, rett til fredelig kjøp og salg, osv.

  ”I din argumentasjon går det tydeligvis.”

  Les om stråmenn!

  ”Ad-hominem betyr å gå til personangrep.”

  Flink gutt!

  ”Antagelsen om at jeg er ikke forstår ordbuken din er ad-hominem, bare uten begrunnelse.”

  Hvor?

  ”At jeg påpeker at du ikke klarer å bruke kunnskapen din i en større sammenheng for å for eksempel forstå at normer og regler bare er et system, og at når du kaller system alle må være med i fascisme, at du selv er fascist, er et reelt argument.”

  Ikke når du totalt bommer på å presentere et logisk resonnement!

  ” Jeg mener ikke å angripe deg, men du opplever det sånn, sånn er bare det.”

  Nei, sånn oppfatter du det, hvis det ikke er en unnskyldning da!:)

  ”At du gir meg «hjemmelekser» er et personangrep for å påpeke at jeg ikke kjenner mine egen argumentasjon – jeg gjør dessverre det”

  Når noen begår ad-hominem, så er det enhver manns og kvinnes rett å påpeke det! Du leser jo ikke hjemmeleksene uansett – Onar har det jo fullstendig glippet på!

  ”min kjære liberalkapitalistfascist (nei, dette er ikke et godkjent sammensatt ord). Og med mindre definisjonen av retoriske stråmenn har forandret seg, er det å ta deler av argumentasjonen til motstanderen og å avfeie ett argument for å hevde at motstanderen ikke vet hva han snakker om. Det er derfor jeg ikke bare skriver en kvart setning når jeg argumenterer, fordi jeg vil begrunne og utdype argumentene mine. Jeg skjønner ikke helt hvorfor du bruker uttrykket nå, og det er jo tydeligvis ikke helt din stil å utdype hvorfor du mener dette gjelder her. Og det hjelper ikke å dele et avsnitt opp i enkeltsetninger, for da bruker du stråmenn selv.

  Feil! Stråmann er å tillegge meningsmotstandere synspunkt de ikke har. Slik som å tillegge meg en hel masse ulike ideer som jeg aldri har forfektet. http://no.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A5mann

  ”Vår etikk er læren om og begrunnelsene for handlingene våre med hensyn på rett og galt, og fra disse springer både normer og regler, men det er et system – og dette systemet er, ifølge deg, fascisme.

  «Har jeg aldri sagt. Les over!»
  Vel, les under (eller over)!
  Sosialisme er en mild form for fascisme. Den krever at andre underkaster seg dens ideer, den tvinger mennesker til å følge en hel masse systemer – alle skal med, ingen slipper unna.»

  S: Les Onar. Sosialisme bruker vold for å kreve inn skatter og avgifter. Den bruker vold for å nekte folk å etablere egen økonomi, for eksempel bruke gull som betalingsmiddel. Sosialismen er avhengig av et voldsapparat for å tvinge mennesker, med trusler om å ta fra dem hus og hjem eller kaste dem i fengsel, til å følge sin ideologi. Liberalismen trenger ikke et slikt voldsapparat. Det finnes alternativer. Normer, som er det eneste jeg har snakket om, tvinges så vidt jeg vet ikke gjennom med vold. Si fra hvis jeg tar feil. Administrative lover, som for eksempel å bøtelegge folk som kjører for fort er kanskje eksempler på regler som sosialister driver gjennom med vold. Moralske lover, for eksempel straff for voldtekt er de eneste tvangsinngrepsreglene som alle eller de aller fleste vil være enige skal tvangsgjennomføres.

  ”Så, hvillke systemer er akseptable? Jeg mener at hvis du avviser sosialisme som en form for fascisme, og samtidig påpeker at grunnen til det er alle systemene”

  Les over hvorfor sosialisme er fascistisk. Det er ikke pga systemene, men pga vold mot fredelige mennesker som ikke ønsker å følge ideologien. Les Onar. Kan du være så snill å lese Onar, han forklarer deg dette mye bedre enn meg!

  ”Når du tilsynelatende ikke engang forstår at normer og regler (som du selv sier over her: «Normer som å respektere andres rett til å bestemme over seg selv klarer seg fint uten fascisme/sosialisme») er et system for å begrense atferd i kontakt med hverandre i samfunnet, er det definitivt noe i veien!”

  Igjen stråmenn. Jeg har ikke snakket om regler før avsnittet over her, din lille kverulant. Les hva jeg skriver eller stikk. Min påstand er at normer ikke er fascistiske, for de drives ikke gjennom med vold. Klart?

  ”Og når det gjelder eksempelet ditt: Hvorfor er den normen hevet over noen andre?”

  Den var et eksempel, men jeg kan godt utdype. Selvsagt er individets frihet det aller viktigste for en liberalist. For en fascistisk sosialist er individets frihet underordnet. Det har med ideologi å gjøre. Vi liberalister fokuserer på samfunnet, fascister og sosialister fokuserer på kollektivet!

  ”Og er ikke ditt sett av normer og regler et system? Eller har du bare norm og regel du? Altså én norm og én regel? Du er en pussig skrue min venn.

  Du har hengt deg voldsomt opp i at jeg brukte ordet system, lille kverulant:)

  “Og siden du refererer til den allmektige Onar Åm i argumentasjonen din, så kan jeg jo bare påpeke hva slags idiot han er. Dette er fra en artikkel om han.”

  «Inkompetansen kommer til syne når for eksempel klimatologer og biologer kommer med geopolitiske og økonomiske anbefalinger, selv om det ikke er fagområdet deres, mener Åm.»

  «BLOGGER OG FORFATTER: Onar Åm er en kjent skikkelse i bloggosfæren. Du kan lese bloggen hans på blogging.no. Til vanlig er Åm teknologiutvikler i et datafirma.»

  Inkompetanse i IPCC fordi noen som ikke har doktorgrad i emnet de uttaler seg om, mens han selv helt åpenbart har doktorgrad i alt han finner på å åpne kjeften om. Stakkars mann. Utrolig at dere ikke merker slik råtten argumentasjon – det er vel fordi dere er enig i det pisset han preller av seg. «Dere» er meningsfellene hans!

  Han angriper førevarprinsippet og bruker en sammenlikning: «Risikoaversjon betyr å unngå farer som vi har reell kunnskap om. Vi vet ikke om vi kommer til å havne i en bilulykke i dag, men vi vet at bilulykker skjer og at de kan være dødelige og i hvert fall skadelige. Det er en veldokumentert og kjent fare. Dermed har vi et objektivt grunnlag for å vurdere om vi skal ta på oss bilbelte eller ikke. Føre var betyr at vi skal unngå farer selv når vi ikke har noen kunnskap om dem. Det blir litt som å skulle amputere fingeren på grunn av en flis, bare for å være føre var, mener Åm.» For det første har vi indikasjoner, som jo førevar dreier seg om. For det andre brukes likningen risiko=sannsynlighet ganget med konsekvens i risikoaversjon. Hvis du ser på konsekvensen av denne risikoen, er den så enorm at om sannsynligheten er nært null, vil fortsatt risikoen være enomt stor. Så til og med i hans eget argument er risikoen reell, han bare vet det ikke selv.

  Så kan vi snakke om den fantastiske idiotien denne karen må leve med, stakkar.
  I bloggen sin skriver han at vi kan velge mellom to eliter: Voldseliten (Stoltenberg, Hitler, Bush, osv.) og fredseliten(seriøst: Einstein, Pippi Forbanna Langstrømpe og Yoda m.m!!!) og snakker så mye om at sosialister har lagt målestokken sin i himmelen… For en fyr!

  Trenger jeg si mer?! Og siden dette er folk du liker å assosiere deg med, legger jeg fra meg tastaturet i kampen for å prøve å snakke fornuft til deg. Det er helt åpenbart ikke fornuft du er på jakt etter, heller affirmasjon, i en eller annen form, for hva du tror allerede. Du er som en vitenskapsmann med et utrolig partisk utgangspunkt!

  S : Fremfor å lese Onar selv, stoler du altså på andre idioters vurdering av ham. Det eneste Onar er opptatt av er å begrense fascisme. Å tvinge andre til alt mulig rart – med begrunnelse at det er til det beste for dem – alt i godhetens navn. Husk: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner! Mange er skeptiske til klimahysterikere som deg og dine – se, var ikke det en fin generalisering, som jeg ikke har fnugg av bevis for å påstå:) Onar er ikke den eneste. Bare tiden vil vise at dere tok feil!

  ”Lykke til med bloggen din. Jeg går heller og leser noe jeg interesserer meg for, og som er skrevet av folk som hvertfall er konsistent i argumentasjonen sin.”

  Flott. Jeg opplever dette som bortkastet tid!

  ” Håper du klarer å legge bak den slik barnslig oppførsel.”

  OBS OBS – ad hominem

  ”Et argument bør ikke motstride seg selv etter fullført videregående skole, men det gjør altså dine argumenter til tross for at du sikkert har fullført dette.”

  Men du har ikke klart å påvise det ett eneste sted, så dette er både ad hominem og svada:)

  ”Enda verre er det å være så ukritisk at du slenger deg med folk som klarer å påstå at verden hadde vært bedre styrt av en vitenskapsmann som ikke hadde noen interesse i å styre verden, en type (Pippi) eller en filmkarakter, og samtidig kaller sosialister for drømmere.”

  Du har ikke lest Onar. Bare andres oppgulp. Vær redelig nok til å skaffe deg egne meninger, basert på egne verifiserbare fakta.

  ”I tillegg påstår han at kapitalisme er et perfekt system, til og med bevist å være «fred» (kapitalisme=fred skriver han) uten å sjekke kriteriene for forskningsprosjektet han refererer til.”

  Onar er ekstremliberalist, han og jeg er ikke enige om alt. Jeg henviste til han ang fascisme. Nye stråmenn fra deg. Jeg tror du har rekorden her inne på siden min i antall stråmenn pr linje:)

  ”Jeg er faktisk helt sjokkert over hvor lite intelligent det går an å være!”

  Hvis ikke dette er ad hominem, fullstendig uten saksrelevans, så vet ikke jeg. Jeg ba deg ikke bare om å forstå hva ad hominem betyr, men faktisk å respektere en kjent norsk filosofs etablerte regelverk, som jeg henviste til.

  “Ha en god dag, Sindre.Vi snakkes nok ikke igjen. Jeg sier ikke med dette at jeg har «vunnet» diskusjonen,”

  Nei, for da hadde du dritet deg ut i alle leseres øyne!

  ”men jeg har rett og slett ikke tid til å skrive mer til deg, og føler det er regelrett bortkastet.”

  Flott!

  ”For å avslutte så kan jeg jo si at det bekymrer meg også med utviklingen i for eksempel Frankrike, men jeg kan også forstå muslimene side av saken. Jeg er sivilt ulydig i mitt eget land fordi jeg er mot mye av prinsippene og utførelsen av styret her.”

  Flytt til en NO-GO-ZONE:)

  ”Hvis jeg hadde vært så mye mer i mot, hadde jeg nok tatt enda større avstand fra praksisen. Og hvis landet jeg bodde i førte krig mot landet jeg kom fra, og kulturen jeg er en del av, hadde jeg nok tydd til ekstreme midler selv.”

  Du er og blir en antidemokratisk fascist! Hadde du levd under 2 VK i Tyskland, så vet vi hvor du hadde kjempet!

  ”Chao!”

  Hadet bra:)

 9. Sindre Rudshaug sier:

  Robert C. G. sender meg innlegg som jeg sletter. Hvis noen lurer på hvorfor jeg sletter dem, så kan de lese følgende sammenhengende tekst som er sakset ut av et av «debattinnleggene» hans:

  «Og her klager du over at andre gjør akkurat som deg. Du er helt utrolig din patetiske lille idiot. Jeg begynner å lure på om du er umoralsk eller amoralsk og rett og slett ikke klarer skille mellom rett og galt så lenge det ikke er i favør for synet ditt og deg. Forresten bra at du prøver å “skremme syklistene” på plass ved å sette livene deres i fare – alt er din rett så lenge det gagner deg, ikke sant? Jævla sosiopat!»

  Hvorfor skulle noen med sine fulle fem i behold debattere med en patetisk idiot, en amoralsk, umoralsk sosiopat?

  Jeg gidder ikke å sitte og redigere innlegg før jeg poster dem. Jeg debatterer saker, ikke personer. Prøv igjen, Robert!

  Mvh Sindre

 10. Sindre Rudshaug sier:

  Robert fortsetter med ad-hominem, så jeg fortsetter å slette!

  Robert: Du skal få poste så mye du orker hvis innleggene dine ikke dreier seg om undertegnede, men om sak. Kommenter påstandene og argumentene mine om politisk islam eller finn noen andre å kverulere med. Det kan ligge god læring for deg å forsøke å utelukkende vurdere og evt avkle argumentene mine. Prøv igjen! Hvis innlegget ditt inneholder en eneste setning om meg, så vet du hva som skjer:)

  Sindre

 11. Robert C.G. sier:

  Da kan du like gjerne slette alt. Hvis du skal få vurdere hva som er relevant og ikke i mine innlegg, kan du like gjerne slette alt, og bare la din krtikk av bidraget – der du plukker én og én linje ut av helheten – mitt stå igjen – det er jo bare det du er interessert i at folk skal få lese. Er du kjent med åndsverkloven? Du bryter egetlig loven når du sletter det jeg skriver på den måten, men siden internett per dags dato er et anarki, har jeg ingen som kan forsvare min rett til å ytre meg. Så mye er du for individuelle rettigheter – går de på tross av dine ønsker er de ikke ønskelig!

  At jeg angriper deg som person er naturlig etter at du har kalt meg en antidemokratisk fascist, men før det har jeg vært saklig. Etter det har jeg lagt ut et innlegg som plukker argumentasjonen din i sømmene og viser deg for en fremmedfryktig, rett og slett farlig mann med ekstreme meninger som virkelig kan skade samfunnet. Og jeg tror du vet det selv også – siden du nå frantisk sletter innleggene.

  Jeg håper enda en gang at VG tar fornuften i hende og slutter å bruke domenet sitt for å la folk fremme meninger som dine. Du setter folks liv i fare for å understreke poenget ditt, kjemmer 1,6 milliarder muslimer over samme kam og sletter andres åndsverk fordi det er din rett å styre hele verden etter ditt syn – jeg tror jeg vet hvem som er fascist her inne; kjipt at fundamentalistisk Islam ikke samsvarer med din fascisme – kanskje hadde vi sluppet at du føler det må bli «Kamp eller underkastelse» – politisk Islam leksjon #1 (SIAN og bloggen din).

  Jeg er uten munn og mæle for oppførselen din. Å være uenig er en ting, men å drive å selektivt forkaste og beholde andres bidrag er en virkelig ekkel egenskap. Det er fullstendig forståelig at du ikke driver med annt enn bloggen din og SIAN hva angår politisk arbeid; hadde jeg hatt så mye imot andres meninger som gikk på tvers av mine, hadde jeg tvilsomt ville engasjert meg i debatter hvor alle parter får uttrykt seg tilstrekkelig og i like stor grad. Skulle noen saklig kritisert svikter i argumentasjonen min, eller ved måten jeg tær meg, hadde jeg i det minste tatt det til etterretning, og hvis det hadde vært helt klare personangrep, så hadde jeg latt dem være, så kunne andre ha sett hva slags nivå debattanten er på. Siden du sletter innleggene mine antar jeg at du føler de er treffende, men ikke lar dem stå fordi det kan undergrave deg. Det er jo det viktigste, ikke sant? Når du bruker retorikk som gir valg mellom krig mot eller underkastelse for et helt folk, er det jo viktig at folk ikke mener du er en uberegnelig amoralsk sosiopat uten grunnlag i noen tro utenom din egen. Totalitære og antifascistiske tendenser i samme slengen. Kudos for et selektivt trossystem.

 12. Sindre Rudshaug sier:

  «Bryter ånsverksloven» Ha ha ha ha ha. Hvis man kunne ha kalt ideene dine åndsverk, så kanskje:) Mesterlig skrevet. Dette innlegget var så «bra» og morsomt at det måtte ut, selv om det stort sett dreier seg om min person. Kanskje neste kan dreie seg om sak? Husk at du er på min blogg hvor Sindre er gud og avgjør skjebnen til alt levende og dødt:)

  Kom med noen innspill som avkler ARGUMENTENE mine, ikke min person, for de trenger ikke nødvendigvis være ett og det samme:) Kanskje jeg bare er en provokatør? Glem meg og snakk sak, ok?

  Mvh Sindre

 13. Robert C.G. sier:

  Hehe, ja, det var å trekke det litt langt; åndsverk er det jo svært langt ifra. Men ytringsfriheten min krenker du. Spesielt med tanke på at du har angrepet meg, og at det da ikke er upassende at jeg angriper deg. Men jeg skal slutte å skrive her nå. Jeg har tross alt ikke tid, og blir egentlig bare frustrert 🙂 Det har vært interessant, og jeg har lært mye om politisk Islam, dog jeg selvfølgelig ikke er så bekymret som deg overfor situasjonen. Jeg håper at alle parter kan være rasjonell, og at vi unngår mer enn samfunnsdebatter rundt religions- og ytringsfriheten. Og jeg har også tro på at det ikke kommer til å eksplodere i en krig utover den «vi» (Coalition of the Willing) fører i dag – en krig som forhåpentligvis avvikles i nær framtid.

  Jeg har da skrevet om saken like mye som du snakker om den i innleggene dine. Du snakker om meg, så jeg snakker om deg, siden det tydeligvis er blitt slik. I innlegget mitt som du slettet snakket jeg om saken, men også om hvorfor man absolutt ikke bør høre på deg; det er to sider av samme sak – spesielt med tanke på at jeg debatterer med deg i «gudssfæren» din. Jeg har f.eks. skrevet at ikke alle muslimer til punkt og prikke lever etter Koranen. Og du sier at 1,6 milliarder mennesker lever etter Koranen, og hvis noe tyder på at det ikke er tilfelle, er det taqiyya, . Det skaper en fundamental mistillit blant dem som sluker det som blir sagt, og det blir som om vi skulle sagt at kristne, som ikke mener abortleger bør drepes, lyver. Det eneste som skjer, er at man skaper en fremmedfrykt hvor kommunikasjon er utelukket: Man kan tross ikke stole på X, siden X nødvendigvis lyver hvis han forfekter noe annet enn Y. Hvis du erstatter Y med Torahen og X med jøde, så har du naziretorikk fra 1930-tallet. Jeg mener dette er farlig for samfunnet, og bør slås ned på så fort som mulig. Men du har ytringsfrihet, og eneste jeg kan gjøre er å debattere mot deg. Hvis det er umulig å diskutere med deg, – og det merker jeg at det for min del er; vi er fundamentalt uenig – må jeg forklare andre som eventuelt leser hvorfor de ikke bør stole på vurderingene og utsagnene dine. Det er plikten min å unngå at krefter som førte til folkemordene under andre verdenskrig oppsto, oppstår igjen. Retorikken din om «kamp eller undertrykkelse» kan lett føre til slike konsekvenser, men siden du sitter her og klager over at størsteparten av nordmenn er dhimmier, regner jeg med at det ikke er et særdeles stort problem at folk eventuelt skulle følge din «logikk» om at alle muslimer som ikke til punkt og prikke lever etter Koranen, er løgnere

  Lykke til med SIAN og bloggen din! Det var – tross den fundamentale uenigheten vår og personkarakteristikkene våre – hyggelig å prate med deg. Det er lett for at det blir slik, og vi får vel – som du sier – begge ta lærdom av dette. Hvis ikke det bare er meg som trengte å lære av det da, til tross for at du kalte meg en antidemokratisk fascist.

 14. Sindre Rudshaug sier:

  Jeg liker tonen i ditt sist innlegg litt bedre, selv om du antyder at jeg utgjør en fare på linje med nazistene på 30-tallet:)

  Rasjonalitet og gudetro er motstridende størrelse.

  Jeg håper, som deg, at det ikke blir noen sivilisasjonskrig, men fornuften min forteller meg at det vil bli det.

  “Feilen består her i å fremføre irrelevante innvendinger, og ignorere det at det ikke er motstanderes karakter, interesser, motiver og hensikter, eller viljestyrke som avgjør om det argument vedkommende fremfører er holdbart eller ikke, eller støtter opp om det standpunkt som vedkommende forsvarer.” Det er argumentene som er interessante – ikke person.

  Det er litt søtt at du forsøker å advare andre mot meg. Det impliserer at de andre ikke har evne til selv å resonnere og finne ut at argumentene mine ikke holder vann, dersom de ikke gjør det. Du kan gjøre andre en større tjeneste ved å påpeke svikt i argumentasjonsrekken min, hvis du finner en. Det er argumentene mine du må avsløre, personen Sindre er ikke interessant i denne sammenheng.

  Ikke ta deg så nær av at jeg kalte deg en antidemokratisk fascist, det var bare min sedvanlige måte å sjekke min motdebbattant, som jeg syntes var litt for ivrig med ad-hominem.

  Fint om du kan finne og sitere en påstand fra meg som sier at “1,6 milliarder mennesker lever etter Koranen, og hvis noe tyder på at det ikke er tilfelle, er det taqiyya”

  Jeg understreker ofte i mine innlegg at mange muslimer er ofre for egen ideologi og at jeg ikke skjønner at muslimer kan velge å underkaste seg en ond mann som Muhammed. Jeg ser bare to alternativer: Egen forvirring eller manglende kunnskap om egen religion. Jeg innrømmer altså absolutt eksisterende mulighet for at mange muslimer, slik mange nazister, stalinister, mm i sin tid, ikke aner hva de er med på. Det fritar ikke for ansvar, men gir i hvert fall et håp om at de avviser islamsk politisk doktrine, som er det ondeste mennesket har funnet opp.

  Trist at du ikke evner å lese advarsler mot intoleranse, advarsler mot undertrykking, advarsler mot totalitære og fascistiske ideologier og advarsler mot vestlig pålagte innskrenkninger i ytringsfriheten som annet enn mulighet for totalitære voldeligheter fra min side. Jeg kan desverre bare forklare deg det, ikke forstå det for deg:(

  Godt at du jobber mot totalitære krefter og hyggelig hvis du kan påvise i hvilken som helst av mine sikkert 50 blogginnlegg med 3-10 000 tegn i hver at jeg har totalitære ambisjoner.

  Lykke til!

 15. Sindre Rudshaug sier:

  Endelig en hel masse argumenter som det er mulig å diskutere, hvis vi velger det. Du klarer likevel ikke å unngå støy, så du må nok sensurere deg selv før innlegget slipper ut. Det holder faktisk å ta vekk ett eneste ord: Tulling. Det sier intet som kan tilbakevises eller argumenteres imot. Krigshisser og fremmedfryktig(nytt ord?) har du ihvertfall forsøkt å argumentere for, så de lar jeg slippe gjennom. Det er mulig du ikke ser det selv, at du er vant til å ha så få og så dårlige argumenter at personsjikane er blitt en vane for deg. Det er dermed god trening for deg å luke ut alt det unødvendige, så slipper form å komme i veien for innhold. Prøv igjen!

  Mvh Sindre

Legg igjen en kommentar til Sindre Rudshaug Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s