Kristendommen og islam – en anti-parallell

Virkningshistorisk har kristendommen ført til utviklingen av sekulære, demokratiske stater. Virkningshistorisk har islam ført til despoti, teokrati, monarki, kleptokrati, oligarki, oklokrati og tyranni – alltid udemokratiske og rasistiske styreformer.

Politisk islam har drept over 270 millioner mennesker siden Muhammed og er dermed uten sammenlikning den mest ultravoldelige, massemyrdende, hatideologien verden noensinne har sett. Verdens mange diktatorer og folkemordere blekner sammenliknet med Muhammed og hans etterfølgere.

Muhammed var selv massemorder. Han var en slavehandler. Han var en voldtektsforbryter. Han var en pedofil. Han var en ekstrem rasist. Han var en æreløs løgner. Og en simpel karavanerøver. Det er nesten umulig å bla opp en side i Koranen, Sira eller Hadith uten å finne ondskap i en eller annen grov form. Ingen med fornuften i behold kan tro at dette umennesket var en guds utvalgt. Han var en simpel løgner som diktet opp en ond ideologi der idag mer enn en milliard mennesker har underkastet seg. 60 stater har blitt tatt over med vold og massemord, utallige kulturer har gått tapt, utallige mennesker har lidd enormt. Etterkommere etter slaver har underkastet seg slaveholdernes ideologi. Det aller første kollektive Stockholm-syndromet.

Muhammed og Jesus sitt budskapet var illustrert ved deres eget liv og forkynnelse, og den var diatremalt motsatt. Når islam og kristendommen begge forlanger at man skal følge henholdsvis Muhammed og Jesus, så blir resultatet dermed helt ulikt. Muhammed skulle følges ved sverdet, som enkelt dokumenteres ved at 96% av jihad dreier seg om krig, mens 4% dreier seg om indre kamp og selvutvikling. Muhammeds mildere ord i Mekka abrogeres av all ondskapen han diktet opp i Medina-perioden. Muhammed utpekte seg selv mer enn 70 ganger i Koranen som det perfekte eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid uten tolkningsmulighet. Muhammed var den mest perfekte tolkeren, all motstridende tolkning er dermed feil. All Muhammeds ondskap er dermed rett handling for ALLE muslimer ALLTID. På denne måten er muslimer selv ofre for en ond ideologi akkurat som nazistene. De er både overgripere og ofre blant sine egne.

Jesus søkte ikke selv politisk makt. Da han ble fristet av djevelen og tilbudt all verdens riker og makt, tok han ikke imot tilbudet, men hevdet at Gud alene skal tilbes. Han ble engang spurt om det var rett å betale skatt til keiseren som jo var romer, men svarte enkelt og greit at «Gi keiseren hva som er keiserens og Gud hva som er Guds». Dermed sies det også at keiseren og Gud ikke er den samme, hvilket faktisk har ført til at vi har en historie med klart skille mellom verdslig og kirkelig makt, som ble meget klart og tydelig etter reformasjonen.  Kirkens «ekteskap» med romerriket og keiseren etter at kristendommen ble statsreligion i romerriket, førte som kjent til at kirken beveget seg langt ut over dette budskapet til Jesus. Så langt gikk Jesus i avkall på makt at han ikke engang satte seg opp mot statsmakten da den truet hans eget liv.

Dessuten forkastet Jesus hele den gamle loven med alle de utvendige krav. Ikke fordi han opphevde den, men fordi han skjerpet den til det uoppfyldelige, til krav man nødvendigvis kommer til kort ovenfor og som aldri kan gjøres til punkter i noe politisk program. Budet om at man skal elske sin Gud av hele sitt hjertet, sjel og sinn og den neste som seg selv vitner om dette. Vi kan ikke sette opp noen statsmakt på det grunnlag at vi skal vende det andre kinnet til dersom noen gjør oss vondt, gi vår kappe til den som har stjålet vår skjorte og ikke dømme fordi vi selv skal bli dømt. Det er i praksis ikke gjennomførbart.

Det er en klar sammenheng mellom Jesus forkynnelse og hans liv, og Muhammeds forkynnelse og hans liv, begge lever sitt eget budskap. Byttes det f.eks om på liv og forkynnelse slik at man tenker at Jesus forkynner sharia mens Muhammed forkynner bergprekenen, så faller begge religionene fra hverandre av mangel på konsistens. Det blir meningsløst å uten mostand slepe det kors man selv skal korsfestes på dersom man i sitt liv har forkynt sharialovgivningen. Og likefullt blir bergprekenen totalt meningsløs hvis man bygger opp en våpenmakt for å utbre den til alle folk. Derfor virker disse to religionene forskjellig på samfunnet, fordi de har så vidt forskjellig indre dynamikk. Et samfunn som har kristendommen som statsreligion har altså en indre dynamikk som fører til en atskillelse mellom religion og politikk dersom religionen skal være troverdig på det budskapet den forkynner. Staten har da en religion som i realiteten ikke kan tillate at politikken og maktutøvelsen begrunnes religiøst. Religion blir et noe som rettes til enkeltindividet.

Derfor er det ikke tilfeldig at skillet mellom religion og politikk samt sekulært demokrati har utviklet seg i den del av verden som har har en kristen tradisjon, og derfor har den islamske verden store problemer med å få til det samme. De forskjellige religioner påvirker samfunnene vidt forskjellig, selv om de truer med helvete til dem som ikke følger opp.  Det har man friheten til å la være å tro på og følge opp,  ihvertfall i kristendommen, der helvete ble oppfunnet i Nikea i 325. Kirken, med sin million drepte under inkvisisjonen sliter med å nå opp blant de “store” hat-ideologiene. Det er også vanskelig å finne teorigrunnlaget for ondskapen i NT. Man kan jo forsøke seg på en parallell mellom Jesus gyldne regel og Muhammeds allestedsnærværende hat. Essensen – budskapet i disse to ideologiene er diametralt motsatt.

Som Bernard Lewis uttrykker det: «Det har noen ganger vært harmoni mellom verdslig og åndelig makt, andre ganger konflikter, men skillet har alltid vært endel av folks bevissthet.» Det finnes ikke noe liknende i islam.  Reformasjonen var et oppgjør fra innsiden med pavekirkens politiske makt. Det var ikke en kamp mot kirken av politikere, men en kamp tatt fra innsiden og begrunnet i den kristne doktrine, og dette er på ingen måte kontroversielt. Kirken og kirkens menn har lidd av maktsyke som alle andre med makt har gjort, det er det ingen som kan benekte, men nettopp Jesus klare skille mellom verdslig og åndelig har gjort at kirken ikke har kunnet leve med dette med troverdighet. Vi har hatt en reformasjon og har idag en finslipt kristendom som ikke er en trussel for vårt samfunn.

En annen svært viktig forskjell mellom de to er islams predestinasjonslære og kirkens aksept av årsak og virkning. Et menneske som følger Muhammeds ondskap vil som alle andre mennesker kjenne at det knyter seg når de skjærer av en arm, kaster stein på en nedgravd person, skyter på barn, sprenger haugevis av sivile, pisker forsvarsløse, torturerer uskyldige, stikker ut øyne, kaster syre i ansiktet på en kvinne, brenner en annen kvinne levende eller et hvilket som helst annet overgrep begått i Muhammeds navn. Likevel finner de støtte for sine mange ekstreme handlinger i Trilogien av grunntekster. Muslimer blir fortalt at det er rett handling, selv om de som mennesker, som vi alle er, kjenner at noe MÅ være galt. I den kristne delen av verden lærer vi om årsak og virkning. At ting henger sammen. At handlinger får følger og ikke bare er enkeltstående “gode” gjerninger for å følge guds lover. Islam innrømmer årsak og virkning bare når det passer. Resten av verden anerkjenner det mer regelmessig. Det finnes ingen læringsmulighet i en verden uten årsak og virkning.

Islam er i all hovedsak en politisk doktrine. Det er et komplett samfunnssystem som skal styre hver eneste lille detalj av menneskers liv, akkurat som nazismen. Man har fri når man sover. Hvis det er en ideologi islam bør sammenliknes med, så er det nazismen. Det er nesten uråd å finne særlig store forskjeller mellom disse to ideologiene. Det er kanskje derfor “Mein Kampf er den nest mest populære boka i mange islamske stater etter Koranen.

Islam har i tillegg den haken at Koranen anses direkte ord for ord å være Allahs ord. Noen slik parallell finnes ikke i bibelen. Dermed er den også åpen for tolkning på en annen og mer utstrakt måte enn Koranen. Religioner er ikke alle sammenliknbare. Idag er det vel ikke så mange som tar helvete på alvor, det er nok en trussel som ikke har særlig slagkraft.

Derimot dømmes vi til tap av moral dersom vi nekter å innrette oss etter de politisk korrekte bud om ikke å stille spørsmål ved islams onde dogmer.

Det er uforenlig å være muslim og å være et godt menneske. Det er fullt mulig å TRO at man er en muslim og være et godt menneske. Man kan simpelthen ikke følge Muhammeds doktrine OG samtidig være et godt menneske. Skal man være et godt menneske, så må man ta avstand fra Muhammeds lære.

Kristendommen av i dag kan ikke sammenliknes med islam, blant annet fordi kristendommen har latt seg utvikle og tilpasse. Kirkens makt er minimal. Denne tilpasningen er umulig i islam, fordi islam krever total underkastelse og total dominans. Islam er ekspansjonistisk og rasistisk som nazismen. De som tror at dagens kristendom kan sammenliknes med islam går i tjeneste for islam.

Fremveksten av fascisme og nazisme i Europa idag stammer fra et ekstremt innvandringseksperiment uten sammenlikning noe sted i verden i historien, som blir tredd nedover hodene på mennesker som på det sterkeste motsetter seg dette. Urinnvånernes kultur skal skiftes ut til fordel for noe nytt, som visstnok skal være bedre. Ingen har gjort noe slikt før, så ingen aner konsekvensene av å frata hundrevis av millioner mennesker deres møysommelig opparbeidete kultur i løpet av noen få tiår. Skulle de brått finne ut at dette er feil og motsette seg utskiftningen, så kan det få store konsekvenser for svært mange mennesker.

Den enorme forskjellen mellom jødehat og muslimhat er følgende:

Jødene har alltid vært og er ufarlige fordi de er få, de har sin egen avtale med gud, de trenger ikke flere troende, de misjonerer ikke, de er ikke ekspansjonistiske, de terroriserer ikke målrettet mot uskyldige over HELE verden, de undertrykker ikke(arabere i Israel ønsker IKKE å flytte fra Israel). Islam er diametralt motsatt av alt dette. Muslimer flykter fra mange muslimske land, men vet desverre ikke at de har med seg problemene i bagasjen. Man hater ikke muslimer idag, man hater politisk islam og sliter med å uttrykke dette presist. Diskriminering mot jøder og avvisningen av muslimske ideer har intet med hverandre å gjøre.

Provokasjoner som Muhammedkarikaturer, fremstilling av Muhammed som gris eller å voldta en Madonna-figur ville ha utløst to ulike reaksjoner. En voldelig og en fredelig. Kan man gjette hvilken som kommer hvor i verden?

Islam-kritikere blir beskyldt for generaliseringer. Avdøde Steinar Lem sa det enkelt: Hvis det av og til er et råttent eple hos en bestemt kjøpmann, så aksepterer man det. Hvis en annen kjøpmann alltid leverer deg masse råtne epler i haugen, så blir man RETT NOK mer skeptisk til denne kjøpmannen. Nazister og muslimer deler liknende ideologi. Vi slapp ikke nazister frivillig inn i landet under 2. VK, for vi var i krig med dem. Idag er vi i krig med en sivilisasjon som HAR tatt over 60 land og holder dem i sitt onde grep. Islam og muslimer må ta sitt oppgjør med sin egen historie og forståelse av seg selv før vi kan inkludere dem, ellers importerer vi problemet FORDI DET FORTSATT ER ULØST og dermed blir med de muslimske ofrene i bagasjen deres. Islam har ikke hatt noen reformasjon og kanskje kommer den aldri.

Mennesker som mener at norsk kultur er en klisje, som avviser norsk kultur eller som motarbeider norsk kultur bør raskest mulig finne seg et land som har en bedre kultur. Majoriteten av nordmenn som har norsk kulturell bakgrunn avviser Det Nye Norge. Idag og for alltid. Vi vil for alltid arbeide for det vakre som har vært. Det er ikke tilbakeskuende, det er bevaring av det som er viktig for mennesker.

Kristendommen og kristne støtter menneskerettighetene. Islam og majoriteten av muslimer gjør ikke det. Der ligger hovedforskjellen mellom OSS og DEM. DE kan når som helst velge å bli en del av OSS, men ikke på sine egne betingelser. Vi må gå bort fra ideen om integrering og hente inn igjen ideen om ASSIMILERING eller AVVISNING. De to A-er. Alle som kommer kan fritt velge innenfor rammen som nordmenn setter opp for ALLE innvandrere. Vi er nemlig ikke rasister. Vi bare diskriminerer mellom GODE og DÅRLIGE ideer. Muhammeds ide er svært dårlig.

Fritt etter Kai Sørlander “forsvar for rasjonaliteten”

Sindre Rudshaug

Dette innlegget ble publisert i islam, jødehat, jihad, politikk, politisk islam, rasisme, Taqiyya, Uncategorized. Bokmerk permalenken.

6 svar til Kristendommen og islam – en anti-parallell

 1. Ultima_Thule sier:

  «Islam har ikke hatt noen reformasjon og kanskje kommer den aldri.»

  Er du nå så sikker på det? Skjedde ikke det en reformasjon på 1800-tallet?

  Etter at muslimene tapte slaget om Wien 11. september 1683 og stakk av med halen mellom beina, og dermed også måtte oppgi planene om å erobre resten av Europa, utviklet islam seg mot en mer «åndelig» retning. På 1800-tallet dukket det opp en bevegelse som heter wahhabisme som var sterkt kritisk til denne utviklingen, og ville reformere islam (reformere betyr å gå tilbake til røttene). Dermed begynte islam igjen gå mot en politisk retning, og vi har igjen en politisk islam i dag som på Muhammeds dager.

  Du ser hvor ulike retninger kristendommen og islam tok etter hver sin reformasjon.

  Legg merke til datoen til slaget om Wien. Datoen for terrorangrepene mot USA var nok valgt med omhu. Dette skulle symbolisere at erobringen av Europa/Vesten ble tatt opp igjen nøyaktig på samme datoen som den måtte oppgis i 1683.

  Navnevalget til moskeen ved Ground Zero er nok ikke tilfeldig valgt; Cordoba. Hvorfor oppkalle den etter en SPANSK by som lå en gang under muslimenes kontroll? Plassvalget er heller ikke tilfeldig. Det var her muslimene vant sitt første store slag i erobringen av Europa/Vesten. Fettklumpen Michael Moore krever sågar at det islamske senteret skal bygges PÅ Ground Zero. Tidligere ombygde muslimene kirkene eller hindutemplene til moskeer i de byene de erobret.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Vienna
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wahhabi
  http://www.newsmax.com/Headline/scheuer-bin-laden-ground/2010/08/26/id/368530 (Jeg anbefaler å abonnere på Newsmax’ gratis-nyhetsbrev per e-post.)

 2. Sindre Rudshaug sier:

  Vi er nok enige om det meste,Ulthima_Thule, men jeg sjekket med wiki og har antagelig brukt ordet reformasjon slik wiki anbefaler. Overgang til noe nytt og bedre. Mulig det også betyr tilbake til røttene.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Reformasjon

  Etter islams “storhetstid” på 1200-tallet, ble all ikke-islamsk filosofi lagt vekk, fordi det kunne lede muslimer vekk fra religionen. Etter det har det aldri vært åpnet for å kunne lese annet enn den sørgelige samlingen tolkninger basert på de sørgelige løgnene fra Muhammed og den kjipe historien han produserte.

  Sjekker ut Newsmax. Takk for tipset – tror jeg:)

 3. Ultima_Thule sier:

  Wikipedia har delvis rett; reformasjon betyr forandring, men ikke nødvendigvis til det bedre – slik folk flest oppfatter ordet. Dessuten avhenger «til det bedre» av øyet som ser.
  Etter en protestantisk definisjon, men også etter en islamsk, kan man tillegge ordet betydningen «å gå tilbake til røttene» da både Reformasjonen og wahhabismen handlet om å «gjenoppdage» sine grunnskrifter.

  http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=reformasjon&ordbok=bokmaal&alfabet=n&renset=j
  http://www.snl.no/biblisisme

 4. Sindre Rudshaug sier:

  «Dessuten avhenger “til det bedre” av øyet som ser.»

  Godt poeng:))))

  Reform 94 og alle reformer etter har vært reformer basert på politisk korrekthet, der de kommer drassende med sin bør/er-politikk og gjeninfører det forskere har avvist med jevne mellomrom siden forskning på læring startet, nemlig induktiv metode. Kreativitet springer ikke ut fra manglende kunnskap, men må baseres på eksisterende kunnskap. Man får ikke stor kreativitet av å sette et barn alene i et hjørne med masse byggeklosser. Barn må lære en hel masse algoritmer(metoder) før de kan begynne å løse matematiske nøtter som krever ut av boksen-tenkning.

  Sosialister mener at barn bør lære gjennom utforskning, derfor legger de opp til det. Barn lærer dårlig på denne måten, fordi de ikke repeterer RETT metode, men surrer rundt alle metodene, inkludert de gale og husker ofte ikke hva som virket og hva som ikke virket.

  Hvis man lar de troende utopistene(sosialistene) styre viktige deler av samfunnet vårt, så kan man være sikker på at det gradvis vil bli dårligere.

  Sosialist-utopister og guds-utopister bør la rasjonelle mennesker styre og så kan de dyrke teoriene sine et annet sted. Ikke tvinge de på alle andre.

  Sindre

 5. Ultima_Thule sier:

  Offentlige skoler har alltid vært, er og kommer alltid til å bli verktøy for enhver sittende regime til politisk indoktrinering og til å lære barna å gå i takt i tidlig alder.
  http://onarki.vgb.no/2008/12/hey-teacher-leave-them-kids-alone/

  Det fins flere dokumentarer om utdanning laget av John Stossel på YouTube, men også om mange andre temaer. Jeg har lært mye av å se på disse dokumentarene, og temaet grådighet snudde min verdensanskuelse på hodet:

 6. Sindre Rudshaug sier:

  Onar er bra. Han snudde min verden på hodet:)

  Nå har jeg stort sett bare to spørsmål til sosialister:

  1 Hva vil du gjøre med de som ikke vil være med på ideen din? Da svarer de etterhvert alltid: «tvang»:)

  2 Hva er vesensforskjellen på religiøs, politisk og økonomisk tvang? Det klarer de aldri å si noe fornuftig om.

  Dermed har de lært noe om seg selv som de ikke liker. Desverre er mennesker flinke til å lyve for seg selv/leve i kognitiv dissonans. Jeg lurer på om 99,9% av alle mennesker er tilhengere av tvang. Selv amerikanere som burde vite bedre enn de fleste forskjellen på sosialisme og liberalisme, stemmer jo 99% sosialistisk. De har et oppegående libertariansk parti, men stemmer de på dem? Nei, de velger trygghet foran frihet som alle andre. Vi får gå for Friborgerskap.

Legg igjen en kommentar til Sindre Rudshaug Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s