Om imamutdannelse foran Stortingets KUF-komite onsdag 20.10

Onsdag sto vi (SIAN) foran Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite og fikk lagt frem noen synspunkter på Venstres(Trine Skei Grande) forslag om en statlig finansiert imamutdannelse. Vi rakk ikke å si alt, så her kommer min smørbrødliste. Vi var fem representanter og alle hadde mye på hjertet.

«Om islam

Islam er ikke bare en religion, men også en politisk doktrine, som har like sterk vilje som det sekulære, menneskerettighetsbaserte demokratiet som har vokst fram i den vestlige verden. Menneskerettighetene innrømmer religionsfrihet for alle. Menneskerettighetene garanterer ikke for innholdet i enhver politisk doktrine.

Vi må derfor undersøke den politiske delen av islam, akkurat slik vi normalt ville ha undersøkt og diskutert politikk. Hvis vi går til kildene som muslimene også benytter, nemlig de islamske grunntekstene Koranen, Sira og Hadith, så finner vi ut hvilken doktrine som fremlegges. I lys av de problemer som hele den vestlige verden står overfor i møte med politisk islam er det enhver borgers plikt å lære seg om politisk islam. Seriøse forfattere over hele verden setter islam inn i en lang linje med totalitære ideer. (I Norge – Øystein Sørensen – “Drømmen om det fullkomne samfunn”, CSPIpublishing.com – A Self-Study Course on political islam”)

Om imamutdannelse

Prinsipielt sett er debatten om imamutdannelse uten basis i realitetene, fordi det på et universitet er vitenskap og de vitenskapelige metoder som gjelder. Teologifakultetene oppfyller ingen av disse kravene og har derfor intet med universiteter å gjøre. Dersom Stortinget ønsker å bevilge penger til en teologiinstitusjon, så får de gjøre det, men at disse skal ligge under universitetene er en hån mot alle studenter, all vitenskap og de vitenskapelige prinsipper. Forskjellen på teologi og et hvilket som helst annet universitetsfag er at alle teologiske spørsmål vil måtte besvares med dogmer mens alle andre fag og all sann forskning er basert på ideen om falsifisering av egne teorier og avvisning av dogmer. Teologi og forskning er motstridende ideer. En imam utdannet ved Universitetet i Oslo vil måtte forholde seg til de samme dogmene som de lærde wahhabistene i Saudi-Arabia. Universitetet er en institusjon som har som mål å søke sannhet og utdanne befolkningen i tråd med den nyeste og beste kunnskap om mennesket og verden vi lever i. Forkynning har intet med kunnskap å gjøre.

Et annet prinsipp man må tråkke over ved statsfinansiert utdanning av imamer er ideen om det sekulære samfunn. At staten verken finansierer eller blander seg inn i dyrkingen av tro før det strider mot sekulære lover. Staten bør ikke befatte seg med menneskers ulike guder. Det er ille nok at vi har en statsreligion i landet som mottar milliarder hvert år om vi ikke skal oppfordre til flere. Selv om vi har gjort mange feil tidligere, så betyr ikke det at vi er tvunget til å repetere dem. Det er viktig at barn og ungdom lærer om de mange ulike livssyn og religioner som mennesket har skapt seg, men det er ikke statens rolle verken å finansiere dyrkingen av de ulike gudene eller forkynning av de ulike grunntekstene.

En imamutdannelse vil bygge opp under maktstrukturer innenfor det muslimske, religiøse samfunnet. En imamutdannelse vil være en statsinstitusjonalisert styrking av imamenes makt. Konsekvensen i fremtiden kan være at myndighetene må forhandle med imamene for å unngå opptøyer i gatene. Vi ser det allerede i England. Hvis muslimsk ungdom ikke kan akseptere norske verdier uten å gå via imamene, har vi ikke da allerede et nokså alvorlig problem og vil det ikke bare ytterligere forsterkes av at vi øker imamenes makt? Hvorfor tror vi at det skal bli lettere å integrere muslimer ved å bygge opp islams struktur i Norge? Norske ungdommer søker normalt ikke råd hos den lokale presten før de vet hva de skal mene eller hvordan de skal leve etter felles norske verdier. Hvorfor skal vi behandle norske og muslimske ungdommer forskjellig?

Det kan virke som en god ide for norske politikere å skulle moderere islam, slik man har en opplevelse av å ha moderert kristendommen. Ideen om at prester og imamer vil reagere likt på å legges inn under staten er en feilslutning. Islam og kristendommen er rake motsetninger når vi ser på grunntekstene og tolkningsmulighet. Kristendommen er inspirert av gud, islams grunntekster er guds direkte ord og kan ikke tolkes – “Dette er skriften, tvil har ingen plass” sier Allah i sure 2:2. Virkningshistorisk har kristendommen ført til fremvekst av sekulære demokratier. Virkningshistorisk har islam ført til fremveksten av teokratier, politiske monarkier og tyrannier. Historien taler for seg selv.

Imamer representerer forkynnelse for den muslimske menigheten. Før staten betaler for og legitimerer forkynning av politisk islam, bør den sette seg godt inn i hva politisk islam er, fordi forkynnelse betyr økt bevissthet om egen politiske doktrine. Politisk islam skiller meget sterkt mellom de troende og de vantro. De vantro, kafirene, har ingen verdi før de underkaster seg islam. Fordi adskillelse mellom muslimer og ikke-muslimer er meget sterk i islam, kan vi anta at all forkynnelse av islam medfører mindre integrering for muslimer og mer adskillelse mellom muslimer og ikke-muslimer. En av ungdommene som søkte seg til statsbetalt-utdannede imamer i England endte opp som selvmordsbomber i London. Andre er blitt kraftig radikalisert. Statsbetalt imamutdannelse er ingen garanti mot ekstremisme.

Til slutt noen spørsmål:

Ønsker statskirkekritiske partier at trossamfunn skal overta samfunnsoppgaver som i dag ligger hos skole, barnevern og politi?

Skal særordningene bare gjelde for muslimer?

Er løsningen på de fleste samfunnsproblemer der muslimer er involvert alltid mer religion?

Ønsker man at samfunnet skal møte borgeren som et individ – eller kun som representant for den gruppen han eller hun defineres inn i?

Avsluttende bemerkninger:

Islam strider mot alle vestlige former for demokrati fordi guds lover i ethvert islamsk samfunn står over menneskets lover. Menneskets lover kan aldri etableres uten at de er i samsvar med guds lover. Islam strider mot menneskerettighetene ved at de avviser mennskerettighetserklæringen og har erstattet den med sine egne islamske rettigheter basert på politisk islam.

Imamen Zulqarnain Sakandar Madni (33), leder for Norges forente ulama/Norges forente lærde, sier at det ikke går an å velge det beste fra to kulturer når man er muslim. Gjør man det, kan man ikke kalle seg en muslim. Det er bare EN lovgivning, og den kommer fra Allah og Muhammed. Sakandar er en av Norges yngste imamer. Han skiller seg fra de fleste andre imamer ved at han er oppvokst i Norge og behersker norsk. Lederen i Islamsk råd sier at han er den typen imam de muslimske miljøene trenger i fremtiden. Det de ikke sier er at han er kompromissløs i sin korantolkning, og jobber for en muslimsk praksis som er helt lik den på profeten Muhammeds tid, hvis noen her kjenner den. Mange høyt utdannede og svært intelligente muslimer over hele verden søker tilbake til det fundamentalistiske. Utdanning og kunnskap om våre vestlige friheter er åpenbart ingen garanti mot ekstremisme.

(http://www.politicalislam.com/pdf/WebSitePDF/ShariaNonMuslim.pdf

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

5 svar til Om imamutdannelse foran Stortingets KUF-komite onsdag 20.10

 1. DiBernardo sier:

  Stående applaus!

 2. Sindre Rudshaug sier:

  Takk:)

  Vi er snart halvveis. Først måtte vi overbevise nordmenn og europeere om at den islamske politiske doktrinen er farlig og uønsket, deretter må vi overbevise nordmenn om at venstresiden i all hovedsak består av landsforrædere som ønsker islamiseringen velkommen og at vi derfor må klare oss uten særlig mange sosialister på Stortinget i fremtiden. Jeg tror det blir den vanskeligste kampen. Sosialister lyver mye og lover trygghet – som har overtatt fra datidens «brød». NRK og media er sirkuset. Sviket er komplett: Dere får brød og sirkus, vi får styre og får godt betalte jobber og gullpensjon. Makten er fortsatt samlet utenfor folkets hånd, fordi folket er mer opptatt av trygghet enn frihet. Rettsvern for individet mot staten er løsningen, men få skjønner, slik de aldri har skjønt, at det er staten(makten) individet må vernes mot. Hvorfor skulle ikke makten gå sin egen vei hvis den kan? Er dette så umulig å forestille seg?

  Det finnes ikke en eneste fremtredende sosialdemokrat(inkludert Høyre og Venstre) i Norge som for alvor tør å stille spørsmålstegn ved hykleriet rundt islamisering. Hva betyr det? For meg betyr det at makt og å beholde makten trumfer alt annet. De mennesker som søker makt er ikke de politikere man ønsker seg. Dette ser ut til å være en naturlov. Svaret blir da igjen: Vi må avvikle makten for godt. Sikre individet mot statlige overgrep og binde makten under Grunnloven. Få har sagt det bedre enn Thomas Jefferson:

  “In questions of power, then, let no more be heard of confidence in man, but bind him down from mischief by the chains of the Constitution.”

 3. Boudica sier:

  Fantastisk innlegg fra Rudshaug! Må det leses av alle styrende i Norge!

 4. DiBernardo sier:

  «Hvorfor skulle ikke makten gå sin egen vei hvis den kan?» – ja, hvorfor skulle den ikke det når historien og samtiden med all tydelighet viser at menneskene som søker makt er enten ikke de politikerne man ønskr seg eller så blir de til politikerne man ikke ønsker seg når de får makten.
  Demokrati er basert på to, kun to ting – befolkningsmassenes deltagelse og kompromiss de forskjellige individene/grupperingene.
  Når kompromiss er både en grunnleggende premiss for- og samtidig et vanlig resultat av demokratiske prosesser, kan vi forvente at politikerne vi ønsket oss ikke forandrer seg på den demokratiske veien til makten og den demokratiske tilværelsen ved makten?
  Jeg mener at vi ikke kan det – og er heløt enig i at vi må gjøre alt vi kan for å verne individet mot makten. Jeg ser ingen annen måte å gjøre det på, enn akkurat den du påpeker – å avvikle makten for godt.

 5. Sindre Rudshaug sier:

  Takk, Boudica. Vil bare påpeke at jeg står på andres skuldre og skylder takk til mange andre for deres gode ideer.

  DiBernardo: Da gjenstår det bare å få flertall for ideen vår:) Vi får spre det gode ord:)

  S

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s