Er du en nasjonalsosialist?

Sindre har i sin omgangskrets endel mennesker som kanskje støtter den norske nasjonalsosialismen. Jeg vil med den korte kronikken under forsøke å få dere til å reflektere over hva slags menneskesyn dette medfører at dere må ha. Mange som støtter nasjonalsosialismen er som tyskere under 2. verdenskrig – de orket ikke å sette seg inn i hva slags ondskap de var med på. Mange blir nemlig lurt med fordi de tror at nasjonalsosialismen er god. Det er den ikke.

Mine ideer er alltid åpne for debatt, så hvis dere skulle være uenige, ønsker å lære mer eller vil fremføre spørsmål, så poster jeg denne kronikken også på min blogg: sindrerudshaug.vgb.no, slik at liknende spørsmål kan besvares en gang istedet for mange. Hyggelig om dere poster under eget navn, men det er greit om dere bruker alias også. Fortell meg gjerne via mail hvem som står bak aliaset – men det er ikke noe krav. Bare interessant å vite hvem som er med i diskusjonen.

Hva mener jeg med nasjonalsosialisme?

Nasjonalsosialisme er en todelt ide. Den første delen, nasjonal, er lettere å forstå enn den andre, som er vanskeligere tilgjengelig. Nasjonal-delen er ideen om å diskriminere mot de fattige som står utenfor våre grenser. Norge er med på et lag av rike land(vesten) som benytter finurlige økonomiske metoder for å holde fattige nede. Vi har etablert massevis av systemer for at fattige land skal fortsette å være fattige, slik at vi kan fortsette å være rike. Nasjonalsosialister ØNSKER altså å opprettholde et klasseskille, et økonomisk skille, som gjør de fattige til B-laget og oss til A-laget. I og med at nasjonalsosialister argumenterer MOT klasseskiller/økonomiske skiller og likevel arbeider FOR å beholde dem, så kan dere se hykleriet i det dere kanskje stemmer på eller støtter.

Den andre og mer vanskelig tilgjengelige ideen er sosialisme. Sosialisme bygger på ideen om at fordi vi lever i et samfunn som gjør det lett for oss å leve og produsere, så har vi automatisk en gjeld til samfunnet. Samfunnet har rett til å kreve cirka 70-80% skatt av hver enkelt borger, som skal gå til redistribuering. Mye forsvinner selvsagt på veien ned i lommene på grådige politikere, i korrupsjon, i administrasjon, i sløsing(fordi det ikke eksisterer noe insentiv for å bruke pengene fornuftig – man kan jo bare kreve inn mer) og ut av landet til ymse tiltak som feks 600 millioner hvert år til terrororganisasjonen Hamas.

Forhåpentligvis er ingen av dere ideologisk overbeviste nasjonalsosialister. Dere har antagelig blitt med på ideen om at nasjonalsosialisme er noe godt. Jeg er her nå for å opplyse dere om at dere har blitt lurt. Grunnen til at jeg skriver denne kronikken er at jeg ønsker at dere skal kunne ta et mer bevisst politisk valg. Skal man ta et bevisst politisk valg, så må man ha informasjon. Den har jeg tatt bryet med fremskaffe. Det eneste dere trenger å gjøre er å lese gjennom det jeg har skrevet og akseptere det eller evt lese linkene som underbygger mine påstander hvis dere skulle tvile på det jeg sier. Jeg håper på det sterkeste at dere kommenterer ideene, slik at vi sammen kan vaske ut alle de onde ideene dere tror er gode. Det kan ta noe tid fra dere begynner en renselsesprosess til dere er ferdig renset. Det har tatt meg mange måneder å frigjøre meg fra nasjonalsosialdemokrati-ideens hjernevask. Jeg håper dere tar utfordringen, fremfor å ikke bry dere. Det dere stemmer på er faktisk en ond ide som holder fattige nede, som lyver om solidaritet og som det heldigvis er lett å avkle. Det kan hende at mange av dere faktis støtter ideen om at andre skal ha det dårlig for at dere skal ha det bra, men da synes jeg det er fint at dere har et bevisst forhold til denne onde ideen dere da støtter. Da vil jeg at dere skal si til dere selv at dere har mer verdi enn andre mennesker og at det er derfor det er riktig å holde andre nede slik at dere kan ha det bra. Partiene som støtter nasjonalsosialisme i Norge er Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet(samt Venstre, KrF, Høyre og til dels FrP også).

La oss komme igang ved å lese denne artikkelen

http://e24.no/kommentarer/spaltister/holder-de-fattige-nede/3975721

Dette skjer på statlig nivå. Mange av dere stemmer på venstresiden, som altså ønsker å holde fattige mennesker nede. Nasjonalsosialister/korporatister/(ikke bli sinna, men økonomien kalles også fascistisk) har kommet opp med ideen om organisering av arbeidstagere. Jeg skal ikke ha dere til å tro at organisering utelukkende er av det onde – jeg skal bare presentere ideen om at systemet med fagorganisasjoner støtter statens metoder for å holde de fattige nede – fagorganisasjoner er altså også nasjonalsosialistiske. Les denne korte artikkelserien og reflekter over de.
http://onarki.no/blogg/2011/03/ondskap-forkledd-som-moralsk-overlegenhet/
http://onarki.no/blogg/2011/03/nasjonalsosialistiske-energi-industri/
http://onarki.no/blogg/2011/03/industri-energi-del-2/

Nå skal jeg grave litt dypere i sosialisme-begrepet

1 Sosialismen er misantropisk.

For at sosialister skal ha “rett” til å rane produsentene og dele ut deres produksjon til “de fattige”, så må sosialismen begrunnes i ideen om at mennesker ikke frivillig ønsker å hjelpe hverandre. Derfor er sosialismen bygget på premisset om misantropi – at mennesker ikke kan stoles på til å være solidariske. Fordi mennesket ikke er naturlig solidarisk, må mennesket tvinges til å hjelpe andre. Sosialisme bygger altså fundamentalt på tvang. Støtter man sosialisme, så støtter man å tvinge andre mennesker.

2 Sosialismen er kollektivistisk og altruistisk

Kollektivismen er ideen om at kollektivet kommer foran individet – altruisme er ideen om at individet må ofre seg for fellesskapet/kollektivet. Vi finner begge disse ideene igjen i alle totalitære ideologier som nazisme, fascisme, kommunisme og islam. Det eksisterer ingen vesensforskjell, bare en gradsforskjell.

3 Retten sosialister har til å rane produsentene kommer fra flertallstyranniet – en ide dere bedre kjenner som demokrati. Flertallet har rett til å bestemme 100% over mindretallet, som bestemmer 0%. Høres dette rettferdig ut? Flertallstyranniet skiller seg ikke vesensforskjellig fra feks tyranni, elitestyre, teokrati, mindretallsstyre eller andre udemokratiske systemer – den eneste forskjellen er at det er flertallet som tvinger mindretallet. Sa jeg udemokratisk? Ja. Hvordan kan det faktum at 49% av befolkningen ikke skal få bestemme noe som helst være rettferdig? Demokrati betyr folkestyre – ikke flertallsstyre/flertallstyranni. Vårt “demokrati” er ikke rettferdig og er ikke noe demokrati slik demokrati er ment å være – at vi sammen kommer frem til hvordan vi skal klare å leve fredelig sammen i samfunn. Fredelige mennesker har nemlig rett til ikke å bli tvunget med på onde menneskers mange rare ideer. Hitler ble demokratisk valgt – akkurat som dagens rødgrønne regjering.

Alle mennesker forstår at to vilkårlige mennesker ikke kan tvinge en tredje med seg mot dennes vilje. Alle sosialister gjør likevel det mot sine medmennesker. De bruker bare en proxy for å slippe å gjøre drittjobben selv. Når dere stemmer på sosialistene, så benytter dere sosialistene som en proxy som kommer og raner Sindre for 60-70% av det han har produsert(samlet beskatning i Norge ligger på rundt dette tallet). Dere gjør Sindre til en deltidsslave, fordi dere tillater den rødgrønne regjeringen å eie 4-5 av de 8 timene Sindre jobber hver dag. Dere sier at dere har krav på Sindres tid. Hvor kommer denne retten fra? Hvorfor har to mennesker rett til å tvinge tredjemann med seg mot dennes vilje. Dere begår overgrep mot alle mennesker som ikke ønsker å være med på ideen deres. Hvordan kan dere moralsk forsvare at dere har rett til å tvinge meg mot min vilje? Er dere virkelig mine venner?

Hvis dere har rett til å tvinge meg med på deres ideer mot min vilje, har jeg da rett til å tvinge dere med på mine ideer mot deres vilje? Eller er det slik at det er deres motivasjon som gjør at det blir riktig? Fordi dere har “den rette” motivasjonen, så har dere rett til å bruke tvang ved proxy? Flertallet avgjør rett motivasjon – makt=rett. Den som har flest pistoler eller flest stemmer kan tvinge de andre.

4 Den norske nasjonalsosialismen begrunner sin eksistens med at noen må ha hjelp fra andre. Vi snakker om noen tusen mennesker som ikke klarer å brødfø seg selv. Slik skulle det ihvertfall ha vært. Av en meget bestemt årsak har sosialismen gått fra å skulle hjelpe noen tusen lidende til å bli et evig sultent monster som idag før på 900 000 i offentlig sektor, 500 000 trygdede og de resterende 2 200 000 som er for små eller gamle til å produsere noe. 3 600 000 lever altså på 1 200 000 produsenter. 1,2 millioner mennesker produserer noe som vi kan spise, kle på oss, bo i, varme oss med eller selge – altså reelle verdier. Selv mye av denne produksjonen er sponset av statlige privilegier. Når det om få år er tomt for olje og gass, vil Norge synke langt, langt ned.

Hvorfor har sosialismen gått fra å skulle hjelpe noen få, til å sponse ¾ av alle som bor i landet? Svaret ligger i sosialismens natur. Sosialistisk doktrine sier at en elite av sosialister vet bedre enn deg hva som er best for deg. Altså må sosialister styre. Fordi sosialisme er bra, må mer sosialisme være bedre enn mindre sosialisme. Sosialister lover mye mer enn andre, fordi de ønsker makt og fordi de tror at velferd er økonomisk bærekraftig. Sosialistenes løfter har blitt trodd, fordi de i en svært kort periode siden vi fant olje, faktisk har klart å levere. Selv Donald Duck på speed hadde klart å holde Andeby levende i 50 år uten innsats fra noen hvis han arvet Skrues formue. Vår formidable velferdsvekst er olje/gass-smurt og vil garantert forsvinne snart. Dette sier sosialistene ingenting om, så det er lurt at dere selv setter dere inn i denne informasjonen. Det gjelder nemlig i aller høyeste grad dere selv, men garantert deres barn og barnebarn hvis dere allerede er pensjonister. Sosialismen har gått fra å skulle hjelpe noen få til å skulle hjelpe alle, fordi det ligger i alle menneskers natur å bruke økt overskudd på forbruk fremfor sparing. Flere barn, dyrere bil og hus, mer ferie kommer alltid som en følge av at mennesker får høyere lønn. Hvis lønna aldri minker, oversatt, hvis statens inntekter aldri synker, så er dette uproblematisk. Fordi oljeproduksjonen er på vei ned og fordi gass også er begrenset, er denne sosialistiske velferdsideen ikke bærekraftig og vil forsvinne. Det er mer lurt å bli styrt av mennesker som forstår dette problemet(liberalister) enn av mennesker som sverger til nasjonalvelferd(sosialister) og som derfor ikke kommer til å stoppe, men bare tviholde på en ide som ikke fungerer annet enn i gode tider. Nasjonalsosialister i andre europeiske land har trodd at skandinavisk velferd faktisk fungerer – de har trodd på magi. De har derfor lånt over pipa for å finansiere denne ikke-bærekraftige ideen. Resultatet er at mange nasjonalsosialistiske økonomier i Europa i dag er iferd med å krasje eller kommer til å gjøre det nokså snart. Vi snakker om Hellas, Spania, Italia, Portugal, Irland, England, mfl. Sosialistisk økonomi er ikke bærekraftig. Ikke fortsett å holde ideen levende.

Dette er bare en svært kort og forenklet utgave av de frihetsideer en liberalist kan ha. Jeg ønsker frihet fra den tvang mine venner og familie liker å utsette meg for og jeg ønsker at de skal reflektere over hvorfor de støtter en så ond ide som sosialisme er, der den hykler og lyver seg vei mot mer makt, mens den kaller seg det eneste gode alternativet.

Hvis dere ønsker å begynne å stille spørsmål ved den tenkningen som dere i alle år har hatt – ideen om at norsk nasjonalsosialisme er god, så har jeg noen anbefalinger om websider dere burde lese jevnlig, istedet for å lese ordinære norske aviser hele tiden. Norske media er desverre idetro til nasjonalsosialismen. Men ikke alle:)

Her er en kort liste over sider:

Politikk og statlige overgrep

http://ektenyheter.no/

Nasjonalsosialisme

http://onarki.no/blogg/

Islam og norsk kultur, norske verdier versus sosialisters ide om å avvikle norsk kultur og verdier til fordel for en mystisk ny politisk skapt multikultur og multiverdisett.

http://www.document.no/ og http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=1

Og en kanskje noe mer åpen avis, slik at du kan få med deg ordinære nyheter

http://www.dagogtid.no/

Det finnes flere.

Hvis du ønsker å fortsette å leve i en verden der du tror at du er god fordi du stemmer på nasjonalsosialistene, så lyver du altså for deg selv. Du er da både ond og en hykler. Hvis du ønsker å slutte å la deg lure av onde sosialist-ideologer så er det bare du som kan gjøre noe med det. Du må da begynne å lese alternative ideer. Det er ikke et spørsmål om du stoler på at andre mennesker skal være gode, det er et spørsmål om du har rett til å tvinge andre mennesker og om du mener at de har rett til å tvinge deg. Hvis du har rett til å tvinge andre med på din ide, hvorfor mener du da at religiøse ikke har rett til å tvinge med seg noen på sine ideer? Er det ikke kanskje best for roen i islamske samfunn at jenter blir seksuelt mishandlet ved å bli skjært istykker? Hvis majoriteten i slike samfunn ønsker det, så bør de jo få lov til å fortsette slik? Eller hva? Har flertallet alltid rett?

Mvh Sindre

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

12 svar til Er du en nasjonalsosialist?

 1. Sledge Hammer sier:

  Hei Sindre,

  Jeg pleier å lese Onar Åms artikler og ser i dag at du inviterer lesere av hans blogg til å diskutere nasjonalsosialismen.

  Jeg er en flyktning fra H og Frp og jeg stemte på DLF for første gang ved forrige valg. Jeg syntes at alle partiene, inkludert H og Frp var alt for sosialistiske og har derfor «flyktet» til DLF. Det var forresten pga. Onars blogg at jeg rent tilfeldig fant ut at det finnes et parti som DLF, som står for lave skatter og laissez faire kapitalisme, som jeg bifaller.

  Så lang så bra, men dette betyr ikke at jeg ikke kan ha to tanker i hodet samtidig. Jeg legger faktisk noe annet i nasjonalsosialismen enn hva du gjør. Du skriver at NS ønsker å lage et velferdssamfunn i et visst land og at man forsøker å stenge alle andre lands borgere utenfor, fordi man har ikke råd til sosiale goder for alle de fattige som står utenfor.

  Jeg legger noe ganske annet i NS enn du. Jeg ser det slik at min og Hitlers forståelse av NS er ganske like faktisk og det går på at alle folkeslag ikke går like godt sammen. Jeg mener for eksempel at jøder er generelt utspekulerte og at vanlige nordiske mennesker er for naive av natur til å leve sammen med jøder. Hvis det skulle skje, da ville jødene kuppe alle de gode jobbene i industrien og de ville kuppe alle de innflytelsesrike jobbene i politikken og dette ville føre til bare jødene ble rike og at alle landets etniske borgere ble fattige. Ooops, det er visst akkurat dette som har skjedd i USA i de siste hundre årene. Hvordan kan det ha seg at USA er inne i sin største økonomiske og moralske krise noensinne, nå som de «såkalt» intelligente jødene er så overrepresenterte i politikken og i ledelsen i privat næringsliv?

  En annen sak er det for eksempel vanlige afrikanere har en gjennomsnittlig intelligens på ca. 70 (bordeline tilbakestående). Det sier seg selv at afrikanere ikke er i stand til å hverken skape eller opprettholde en høytstående og human sivilisasjon. Hvis vi hadde fylt opp Norge med afrikanere, da hadde hele samfunnet degenerert tilbake til et fattig og kriminelt samfunn. Afrikanere stjeler for eksempel som ravner når det har vært en naturkatastrofe, mens japanere ikke stjeler fra andre i det hele tatt, selv om en naturkatastrofe legger så og si en hel by i ruiner.

  Slik kunne jeg har holdt på i beskrive folkeslag som ikke er kompatible med nordmenn. Hvis vi hadde fylt opp landet med folk som vi kaukasiere ikke er kompatible med, da hadde det til slutt blitt vi som hadde blitt de store taperne i egen nasjon. All erfaring viser for eksempel at inhomogene samfunn har et permanent høyt konfliktnivå. Er dette noe som vi ønsker?

  Baser på dette mener nasjonalsosialister at folkeslag og kulturer som vi ikke er kompatible med, rett og slett skal hindres fra å immigrere til hovedsakelig kaukasiske (nordiske) samfunn. Nasjonalsosialister mener da rett og slett at folk som passer sammen kulturelt og intelligensmessig skal lage et trygt, grått og kjedelig samfunn som passer for bare dem. Dette kalles for en nasjonalstat og er en stat med forholdsvis homogen etnisitet og kultur. Hva som skjer med dem som står utenfor; ja det bryr vi oss ikke så mye om, men de må lage samfunn som passer for dem, fordi de passer ikke inn i vårt samfunn. Det betyr ikke at nasjonalsosialister hater andre kulturer og folkeslag, men de rett og slett mener at like barn leker best og slik bør og må det være.

  Jeg for min del har altså noe sympati for NS i dette at nasjonalstater bør være forholdsvis homogene for å unngå et for høyt konfliktnivå og når det gjelder jøder for å unngå at vi blir slaver og leilendinger i eget land.

  Jeg kunne ha sagt noe mer om NS, men det får være til en annen gang.

 2. Katrine sier:

  Kunne ikke vært mer enig.
  Og kjempebra blogg!

 3. Eivind Nag sier:

  Kjempeinnlegg Sindre! Stå på!

 4. Sindre Rudshaug sier:

  Sledge Hammer

  Jeg har ikke invitert på hans side – tilbakeping skjer automatisk når jeg henviser til hans innlegg. Hvordan det skjer vet jeg ikke.

  “Jeg legger noe ganske annet i NS enn du. Jeg ser det slik at min og Hitlers forståelse av NS er ganske like faktisk og det går på at alle folkeslag ikke går like godt sammen.”

  Når du beveger deg i så farlig farvann er det lurt å nyansere. Feks presisere at problemene er av kulturell, verdimessig og tenkningsmessig art, ikke pga gener.

  “Jeg mener for eksempel at jøder er generelt utspekulerte og at vanlige nordiske mennesker er for naive av natur til å leve sammen med jøder.”

  Og her er det tydelig hvorfor du ikke nyanserer. Dette er et rasistisk utsagn. Du tillegger jødene en egenskap som om den skulle være medfødt. Nordmenn har levd fint sammen med jøder siden de først innvandret. Årsaken er enkel: De har kvaliteter som gjør det godt å ha dem blant seg. De er fredelige, intelligente(ekstremt overrepresentert med nobelpriser), dyktige til å produsere, bærekraftige(de utgjør 13 millioner på verdensbasis selv om de har hatt 3000 år på å ekspandere – de har skjønt at det ikke nødvendigvis er det smarteste å få mange barn), osv. Jøder er velkommen til Norge, gjerne mange fler enn de vi har idag.

  “Hvis det skulle skje, da ville jødene kuppe alle de gode jobbene i industrien og de ville kuppe alle de innflytelsesrike jobbene i politikken”

  Du har åpenbart ikke forstått dette med at markedet etterspør dyktige industriarbeidere og dyktige politikere. Jødene hadde ikke kuppet noe som helst – markedet hadde sikret dem en rettmessig førsteplass. Og alle andre hadde stått fritt til å forsøke å konkurrere. Med slike utsagn viser du klart at du ikke har skjønt hva liberalisme dreier seg om.

  “og dette ville føre til bare jødene ble rike og at alle landets etniske borgere ble fattige.”

  Alle hadde tjent på å ha dyktige mennesker blant seg. Du tenker nullsumspill akkurat som nasjonalsosialister ikke kan frigjøre seg fra. Det finnes ingen øvre grense for produksjon og nye ideer.

  “Ooops, det er visst akkurat dette som har skjedd i USA i de siste hundre årene. Hvordan kan det ha seg at USA er inne i sin største økonomiske og moralske krise noensinne, nå som de «såkalt» intelligente jødene er så overrepresenterte i politikken og i ledelsen i privat næringsliv?”

  Årsaken til at USA skal ned er pengepolitikken – pyramidespillet. De har beskattet hele verden med dollar, de har drevet det stort i derivater, fremfor produksjon. De har en kriminell elite i seng med politikerne som tapper enorme ressurser fra skattebetalerne. Årsakene er mange og du finner sikkert noen jøder blant de kriminelle. Det betyr ikke at alle jøder er kriminelle. Slike enkle resonnementer tar jeg meg normalt ikke bryet med å forklare. Hvis du skulle finne på å komme med nye rasistiske påstander, så må du dokumentere dem ekstremt godt eller så slipper ikke kommentaren din ut.

  “En annen sak er det for eksempel vanlige afrikanere har en gjennomsnittlig intelligens på ca. 70 (bordeline tilbakestående).”

  Nye rasistiske påstander. Har du tallbelegg for å si slike ting?

  “Det sier seg selv at afrikanere ikke er i stand til å hverken skape eller opprettholde en høytstående og human sivilisasjon.”

  Det er vanskelig når nasjonalsosialister og rasister forsøker å holde dem nede så godt de kan.

  http://e24.no/kommentarer/spaltister/holder-de-fattige-nede/3975721

  “Hvis vi hadde fylt opp Norge med afrikanere, da hadde hele samfunnet degenerert tilbake til et fattig og kriminelt samfunn.”

  Igjen mangler nyanseringer. Jeg kjenner ekstremt intelligente afrikanere som har vært i Norge i noen få år. De er altså afrikanere av fødsel og også av kultur og jommen meg er de mye smartere enn mange nordmenn jeg kjenner.

  “Afrikanere stjeler for eksempel som ravner når det har vært en naturkatastrofe, mens japanere ikke stjeler fra andre i det hele tatt, selv om en naturkatastrofe legger så og si en hel by i ruiner.”

  Poenget her er kultur, ikke gener. Hvis man lærer viktige ting som at andres eiendeler er deres, at man må klare seg selv, osv, så er det mindre naturlig å brått begynne med dette i noen situasjon. Nasjonalsosialisme dreier seg om at parasittene raner produsentene – ran er satt i system. Man tror at man har krav på andres eiendeler/produksjon. Det er så åpenbart for meg hvor grovt du har misforstått liberalisme.

  “Slik kunne jeg har holdt på i beskrive folkeslag som ikke er kompatible med nordmenn.”

  Og det hadde fortsatt med å være tullprat”

  “Hvis vi hadde fylt opp landet med folk som vi kaukasiere ikke er kompatible med, da hadde det til slutt blitt vi som hadde blitt de store taperne i egen nasjon. All erfaring viser for eksempel at inhomogene samfunn har et permanent høyt konfliktnivå. Er dette noe som vi ønsker?”

  Nå er du ikke helt på jordet. Homogene samfunn fungerer bedre, fordi man lettere ser på de andre som en forlenget del av seg selv. Det er bare viktig å forstå at dette er kulturelt, ikke biologi. Vi må ta oss tid til å lære opp, sette grenser, se hvem vi lett kan blande oss med. Jøder/israelere er helt uproblematiske og kunne ha blitt en ressurs hvis de innvandret. Desverre så har vi altfor mange jødehatere blant nasjonalsosialistene, så få ønsker å komme til Norge.

  “Baser på dette mener nasjonalsosialister at folkeslag og kulturer som vi ikke er kompatible med, rett og slett skal hindres fra å immigrere til hovedsakelig kaukasiske (nordiske) samfunn.”

  Nasjonalsosialister i dagens Norge mener at nordmenn har mer rett til å ha det godt enn andre og sørger for å holde fattige nede. De begrunner ikke dette med raseforskjeller. De gjorde det før. Karl Evang, kjent arbeiderpartipolitiker med 34 år som helsestatsråd for Arbeiderpartiet fra 1938 til 1972 var kjent raseteoretiker. Arbeiderpartiets steriliseringspolitikk demonstrerer også deres tidligere forkjærlighet for slike rasistiske tanker.

  “Nasjonalsosialister mener da rett og slett at folk som passer sammen kulturelt og intelligensmessig skal lage et trygt, grått og kjedelig samfunn som passer for bare dem. Dette kalles for en nasjonalstat og er en stat med forholdsvis homogen etnisitet og kultur. Hva som skjer med dem som står utenfor; ja det bryr vi oss ikke så mye om, men de må lage samfunn som passer for dem, fordi de passer ikke inn i vårt samfunn. Det betyr ikke at nasjonalsosialister hater andre kulturer og folkeslag, men de rett og slett mener at like barn leker best og slik bør og må det være.
  Jeg for min del har altså noe sympati for NS i dette at nasjonalstater bør være forholdsvis homogene for å unngå et for høyt konfliktnivå og når det gjelder jøder for å unngå at vi blir slaver og leilendinger i eget land.
  Jeg kunne ha sagt noe mer om NS, men det får være til en annen gang.”

  Du befinner deg muligens i 1930 eller noe sånt. Jeg snakker om dagens nasjonalsosialister. Arbeiderpartiet, SV, senterpartiet, KrF, Venstre, Høyre og delvis FrP.

  Og påminnelse: Rasistiske påstander fra din side, uten ekstrem god dokumentasjon som kan diskuteres vil ikke slippe inn på bloggen min.

 5. Sindre Rudshaug sier:

  Katrine og Eivind

  Takk for positiv tilbakemelding.

  Det er så underlig for meg å tenke på at mange av vennene mine og familien min synes det er riktig å tvinge meg med mot min vilje. Onar Åm har inspirert meg til å sette meg inn i tanker om frihet og når jeg først har forstått litt av dette er det ingen vei tilbake. Jeg har ingen rett til å tvinge andre mennesker og de har ingen rett til å tvinge meg. Ideen er så selvinnlysende at jeg tror at hvis vi tar tiden til hjelp og hjelper de rundt oss til frihetstenkning, så bør alle kunne innse menneskets evige og ukrenkelige rett til å eie seg selv og produktene av sitt eget arbeid. Det eksisterer ingen mer logisk tanke enn akkurat den.

  Og når man begynner å kikke på sosialist-tanker fra et frihetsperspektiv, så ser man så lett ondskapen i dem. Løgn og bedrag skjuler onde tanker og ideer. Alt godt gjemt bak “gode sosialistiske intensjoner” Jeg er her for å informere om sosialisme og andre onde ideer og for å la nye mennesker smake på tanker om frihet. Det tar tid fra å være inndoktrinert sosialist til å innse ukrenkelige frihetsprinsipper. Jeg starter med mine nærmeste.

  Ha en fin dag:)

 6. Jostein sier:

  Denne artikkelen var veldig bra. Fortsett slik. Jeg skal dele den med folk jeg kjenner. (fjesboken)

 7. Sindre Rudshaug sier:

  Sledge Hammer, Jone Bjørheim eller hva du nå heter. Jeg har lest innlegget ditt, men ønsker ikke å identifiseres med dine tanker på min blogg. Jeg synes det er såpass ekstremt at jeg ikke er komfortabel med å diskutere det her inne hos meg. Jeg avviser dine generaliserende ideer rundt sorte mennesker, jøder, muslimer og andre og forskningen du «underbygger» med vil jeg ikke engang kalle kvasivitenskapelig. Jeg foreslår at du står frem under eget navn på egen blogg eller i det minste etablerer egen blogg, så kan vi evt kikke på ideene dine der. Tankene dine kommer altså ikke på trykk her.

  Mvh Sindre

 8. Zohre sier:

  En nasjon betyr et språk og sosialister har kun et språk.

  Motsetningene hemmer en forening vel, fortsatt sosialister som har
  tilpasnings evnen.

  takk
  zohre

 9. Sledge_Hammer sier:

  Referanse til ditt tilsvar til meg datert 3. april, klokka 14:57. Takk for at du i hvert fall har lest mine kommentarer, selv om jeg er skuffet over at du ikke tar dem inn og faktisk heller ikke tar mine påstander seriøst nok til å vurdere dem saklig og logisk.

  Du sier likevel at du er villig til å vurdere mine ideer (påstander) på min blogg. Dette får du herved anledning til, siden jeg faktisk har oppsummert vår diskusjon på min blogg:

  http://jobjo.vgb.no/?p=127&preview=true

  Jeg kan legge til at jeg er komfortabel med å diskutere det meste, inkludert svært kontroversielle påstander. Jeg kommer ikke til å «trekke ut pluggen» på dine og andres meninger selv om de skulle være svært kontroversielle. Det kan jo tenkes at VG «trekker ut pluggen» pga. kontroversielle meninger, men den tid den sorg.

  Jeg kan legge til at jeg kommer ikke til å legge fingrene mellom hvis du er tøff og redelig nok til å fortsette diskusjonen på min blogg. I første omgang utfordrer jeg deg til å dokumentere en eneste feil i det som jeg hevder at er faktainformasjon. Først når vi har etablert faktaene, kan vi deretter eventuelt gå videre med en tolkning av dem.

  Siden vi begge tydeligvis er liberalere (tilhengere av laissez faire kapitalisme) så er vi også sannsynligvis mer eller mindre politiske forbundsfeller. Jeg avslutter derfor med en vennlig og respektfull hilsen fra Sledge Hammer.

 10. Tilbaketråkk: Liberalere har et stort tabu | Sledge Hammers blog

 11. Sledge_Hammer sier:

  Korrekt addresse skulle ha vært:

  http://jobjo.vgb.no/2011/04/07/liberalere-har-et-stort-tabu/

  Beklager.

  Mvh,
  Sledge Hammer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s