Islam og voldtekt i Sverige

Hvordan leser partiet Rødt FrP sitt partiprogram? Hvordan leser fanden bibelen? På akkurat samme kritiske måte skal vi alle lese alle ideologiske tekster. Vi skal ikke lete etter det som kanskje kan forene oss og tolerere det vi ikke liker, men vi skal kreve svar på det som åpenbart opprører oss. Vennskap som skal vare må være bygget på stengrunn – ikke på toleranse for intoleranse. Muslimer er islams første ofre – i historien og nå. Islamkritikere som meg selv ønsker ikke å avvise muslimer, da de er akkurat like mye menneske som alle andre, med de samme rettigheter. Dét seriøse islamkritikere gjør er å ta tak i islams grunntekster og praksis og forsøke å si noe meningsfyllt om det. Det er det jeg vil forsøke å gjøre i denne artikkelen. Islam er ingen rase – det er en politisk doktrine med islett av religion, skapt av Muhammed for over 1300 år siden.

Etter et røver- og drapstokt lurer Muhammeds menn på hvordan de skal voldta de nyfangede, kvinnelige slavene sine. De ønsker ikke prisfall på eiendelene ved befruktning. Hva svarer Allahs og alle muslimers mest elskede profet? Sier han at de må kvitte seg med slavene? Sier han at slaveri er umenneskelig? At voldtekt av kvinner er feil? Nei. Slaveri og voldtekt er ifølge Koranen og Muhammeds praksis tillatt, så Muhammed svarer utifra et rent praktisk, inhumant perspektiv at avbrutt samleie ikke har noen betydning. Allah avgjør hvem som skal bli født:

Sahih Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 137
Narrated Abu Said Al-Khudri: We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah’s Apostle about it and he said, “Do you really do that?” repeating the question thrice, “There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection.”

“I en tid med altomfattende bedrag er det en opprørshandling å fortelle sannheten”
George Orwell

Sverige opplever å ligge på verdenstoppen i antall anmeldte voldtekter. Noen hevder at dette skyldes at Sverige har en kombinasjon av stor innvandring fra islamske land, at Sverige nekter å gå inn i problematikken med at følgere av islam er overrepresentert på voldtektsstatistikken og at islam tillater sine følgere å voldta barn, slaver og ikke-muslimer. Motstandere av denne tenkningen hevder at følgere av islam i Sverige selvsagt følger svensk lov fordi de har flyttet til Sverige og avviser at det finnes noen kobling mellom islam og voldtekt.

Jeg antar at det er hevet over enhver tvil at Sverige ligger i verdenstoppen når det gjelder innvandring fra islamske land. Hvorvidt Sverige tør eller ikke tør å gripe fatt i overrepresentasjonen av følgere av islam skal jeg ikke uttale meg om. Påstanden jeg vil ta for meg er spørsmålet om islam støtter eller avviser voldtekt av slaver, ikke-muslimer og barn.

Det finnes tre islamske grunntekster: Koranen, Sira og Hadith. La oss kalle de den islamske trilogien. Koranen er Allahs direkte overlevering til profeten Muhammed, originalen finnes i himmelen. Koranen skal tolkes bokstavelig – Koranen 2:2: “Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige.”

“Fredens religion: I Koranen og Hadith er ordene drep og slåss nevnt 32 213 ganger.”
Bill Warner

Sira er beskrivelsen av Muhammeds liv og Hadith er Muhammeds tradisjon. Over 70 ganger gjentar Allah i Koranen at Muhammed er eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid – uten tolkningsmulighet. Muhammed var den perfekte tolkeren av islam og han har levert sin tolkning gjennom sitt liv og sine tradisjoner i Sira og Hadith. Islam uten Muhammed, Sira og Hadith gir ingen mening. Andre tolkere er meningsløse, fordi hvis de tolker som Muhammed, så gjør de ikke annet enn å bekrefte hans allerede perfekte tolkninger og hvis de skulle motstride Muhammed, så tar de feil. Ingen kjent muslim hevder autoritet over Muhammed.

“I invite those who haven’t read the Quran to simply read the book. Take out a highlighter and highlight those lines that counsel the believer to despise infidels, and you will find a book that is just covered with highlighter.”
Sam Harris

For å forstå hva islam mener om ikke-muslimer må vi kikke på islamsk etikk. Islamsk etikk er dualistisk. Den har ett sett verdier for muslimer og ett sett verdier for ikke-muslimer/ kafirer/ vantro. De som velger å følge Allahs vei kommer til paradis, de andre skal muslimene plage(9:29) eller avvise og drepe her på jorda(4:89) eller så skal Allah gi dem brennende klær og helle kokende vann over dem i Helvete(22:19). Allah hater de vantro og de har absolutt ingen verdi annet enn som potensielle muslimer eller som slaver(16:75, 30:28) Merk at vantro ikke får noen verdi før de bekjenner seg til Allah og hans profet. Kvinner har svært lav verdi, også hvis de er muslimer(Menn er deres formyndere, vitnemål teller mindre, lavere arv, kan bankes hvis de er uenige, osv) En kvinnelig ikke-muslim har følgelig ingen annen verdi enn som sex-slave(4:3, 4:25, 23:6, 33:52, 70:30) eller som annen slave. Uttrykket “whom their right hand possess” går igjen mange ganger i Koranen og Hadith og betyr slave/r. Jødiske jenters verdi i arabiske land uttrykkes nokså klart i denne korte videoen: http://www.youtube.com/watch?v=eAbYodZ7Fp4

“If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear»
George Orwell

Årsaken til at mange lar seg forvirre av islam er dens dualisme. Muslimer er Allahs slaver, vantro er muslimenes slaver, Allah laget både fredelige og hatefulle vers(Mekka/Medina), Muhammed var både profet og hærfører/politiker, islam er både politikk og religion, osv. Det viktigste å få med seg er at islam i all hovedsak er en politisk doktrine. Politikk er hva man skal gjøre med andre(fordeling av goder og byrder i et samfunn), religion er metafysiske og spirituelle spørsmål som vitenskapen ikke kan etterprøve. Det er vanskelig å vite/etterprøve om Allah hater de vantro, helt til Muhammed som politiker på jorden slakter dem ned og bekrefter at de kan drepes fordi de ikke har noen verdi. Religionsdelen av islam, cirka 5%, er den lille delen som er forbeholdt søken på svar etter spørsmål som Muhammed ikke har besvart gjennom sine handlinger eller tradisjoner. Den politiske delen av islam, cirka 95%, er det eksempelet alle muslimer er pålagt å følge etter Muhammed. Kjenn Muhammed og du skal kjenne islam.

«The meaning of islam is submission, the result of submission is peace, and the meaning of peace is the absence of anything un-Islamic»
– Bill Warner

Selvsagt finnes det variasjoner innen islam, men dersom vi hele tiden skal kortslutte all kritikk av politisk islam med det argumentet, så vil man aldri kunne kritisere kjerneproblemene. Nå har du fått et lynkurs i Sunni-islam, slik det står å lese i de islamske grunntekstene. Mange muslimer vil protestere på denne fremstillingen. Det kan være fordi de mangler kunnskap om de islamske grunntekstene, det kan være fordi de har lært at Muhammed var et godt menneske og ikke kan forene dette med virkeligheten slik den står skrevet og det kan være fordi de kaller seg muslimer, men avviser islam slik det står skrevet(og dermed ikke er muslimer.) Jeg kan ikke godt kalle meg selv nazist, si at jeg praktiserer nazismen og påstå at jeg er et godt menneske, ettersom nazismen pt. er standarden for all ondskap. Nazismen hadde både gode og avskyelige ideer og jeg må isåfall ta avstand fra de avskyelige ideene hvis min påstand om å være god skal gi noen mening. På samme måte må en som følger den islamske politiske doktrinen,  som er spekket med avskyelige ideer, avklare om de følger alle ideene eller om de avviser alt som ikke er i samsvar med de universelle menneskerettighetene. (Den islamske Kairo-erklæringen gir ingen mening(annet enn som nok et bevis på islams dualisme) ettersom den baserer “menneskerettigheter” på sharia-loven og dermed utelukkende innrømmer “menneskerettigheter” til muslimer: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html)

Uansett kan alle som ønsker selv sjekke de islamske grunntekstene. Hele Koranen og Hadith ligger på nett på denne adressen: http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/

“The human thought process : «We start with what we believe, focus on evidence that supports it and exclude evidence that contradicts it.»
Ran Prieur

Vi har allerede(23:6) sett at islam tillater sex med slavinner, når menn ikke kan holde sin sexdrift i tømme. Normalt blir man beskyldt for å ta ting ut av kontekst, så sjekk gjerne alle versene før og etter:

De troende går det godt når de…

023.005
YUSUFALI: Who abstain from sex,

023.006
YUSUFALI: Except with those joined to them in the marriage bond, or (the captives) whom their right hands possess,- for (in their case) they are free from blame,

…Og de skal arve paradis…

Vi ser altså at det ikke ligger noen synd i å voldta sine slavinner – de jenter og kvinner som krigerne ledet av Muhammed har tatt til fange etter å ha drept alle som motsatte seg dette. Vi skal nå bevege oss over til Muhammed og hans historie med den 17 år gamle jenta Safiyah. Historien ligger på nett og er såpass godt dokumentert at det gir ingen mening at jeg skal oversette, legge til eller trekke fra noe som helst.

I følgende artikkel går man gjennom profeten Muhammeds slavetagning, voldtekt og ekteskap av den jødiske 17 år gamle kvinnen Safiyah, etter at Muhammed og hans menn hadde drept hennes mann, hennes far og mange av hennes slektninger.

http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/safiyah.htm

Det som er viktig å forstå med islam er at den ikke kan sammenliknes med kristendommens Nytestamentet. En absolutt majoritet av kristne oppfatter at Nytestamentet er skrevet av mennesker inspirert av gud. En absolutt majoritet av muslimer oppfatter at Koranen er guds direkte ord overlevert mennesket og at Muhammed var den perfekte tolkeren av islam. En helt ekstrem forskjell i forståelse fra følgerne av de to skriftsamlingene Nytestamentet og den islamske trilogien. I kristendommen kan individet selv tolke Nytestamentet, i islam er alt ferdigtolket av Allah, Muhammed, trilogien og de islamske skriftlærde. Reformasjon er umulig uten å forlate/frafalle sentrale deler av islam. Frafall straffes med døden og Allah er sannheten, så å forlate islam er tilnærmet utenkelig for majoriteten av muslimer. Dette er kjernen i problemet og muslimer vet det – islam er alt eller intet. Alt du har vokst opp med, alle du har kjent, alt du har trodd på – alt må du forlate eller bli og akseptere de rettslærde. Det er derfor status quo under Muhammed likner nokså mye på status quo i dag og status quo vil på bakgrunn av nevnte forhold være det samme om tusen år og hundre tusen år. Dette er selvsagt en spådom, men man kan altså ikke hevde å følge Allahs og Muhammeds islam, dersom man frafaller store og sentrale deler av stoffet. Det er enkel logikk sett opp i mot det bærende i islam. Det gir ingen mening å kalle seg kommunist og parallellt sverge til deontologisk frihet for individet og klassisk Østerriksk økonomi. Hvis man skulle ha behov for å bli skråsikker på at kristendommen og islam er svært ulike, kan man sammenlikne Jesus og Muhammeds ideer, ord og handlinger – spesielt deres handlinger.

Nå skal vi ta for oss islams forhold til sex med mindreårige, nærmere bestemt Muhammeds ekteskap og historie med Aisha. Fordi Islam Watch har laget en ekstremt godt dokumentert artikkel om islam og pedofili, kommer jeg bare til å gi en liten smakebit. For spesielt interesserte eller de som føler at islam + pedofili ikke er sant, så eksisterer denne linken: http://www.islam-watch.org/Amarkhan/pedophilia-in-islam/pedophilia-islam.htm

Fremfor å forsøke å benekte faktiske hadith(liten h betyr en av de mange historiene i Hadithsamlingen), så bekreftes Aishas alder av de muslimer som har kunnskap om Hadith. Å benekte de seks mest anerkjente Hadithsamlerne, Sahih Sitta, er ikke forenlig med islam. Her en norsk, islamsk bekreftelse på Muhammeds pedofili og voldtekt av en ni år gammel jente.
http://www.iqskole.no/index.php?option=com_content&view=article&id=34:det-unge-ekteskapet-til-aisha-bint-abu-bakr&catid=1:artikler&Itemid=25

Over bekrefter en “opplyst” muslim at Aisha var ni år ung da Muhammed voldtok henne og fortsetter med å opplyse om at det var helt ok den gang å voldta ni år gamle jenter. Problemet er selvsagt at Allah i Koranen over 70 ganger erklærer at Muhammed er det mest perfekte og dermed eneste virkelige eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid. Muhammed skal IKKE tolkes verken historisk, kulturelt, samfunnsmessig eller på noen annen måte. Muhammed skal følges, for han er den perfekte tolkeren av islam. Alt han gjør, unntatt de få tingene som spesifikt er unntatt i Koranen, skal ALLE muslimer følge. Det er altså korrekt å drømme om og deretter gifte seg med seksåringer og voldta dem når de er ni år gamle. Man MÅ ikke gifte seg med seksåringer under islam, men det er aldri feil å gjøre det. Dette er ikke islamhat, det er fakta, uansett hva apologeter måtte føle seg frem til i denne saken.

Human Rights Service har også liggende en god artikkel fra Walid al-Kubaisi, som blant annet gir oss innsyn i noen antatt moderate muslimers syn, der autoritetene ikke kan feile, uansett hva man selv måtte mene om saken. En muslims naturlig gode moral kan rives ned bare autoriteten er en anerkjent islamsk rettslærd. http://www.rights.no/hrs_skrib_gen/arkiv/hrs_65.60_050224_103.htm

Beviset på Aishas alder er autentisk og stammer fra Sahih Bukhari, den mest anerkjente av de seks mest anerkjente Hadithsamlere. Her er den korte, men selvforklarende teksten:

Volume 7, Book 62, Number 65:
Narrated ‘Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that ‘Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death).» what you know of the Quran (by heart)’

Kan det være sant? Ja, University of Southern California har ikke oversatt og lagt ut en hel falsk Koran og Hadithsamlinger på nett. Enhver oversettelse kan sjekkes mot islamske nettsteder som har lagt ut tilsvarende. Det nytter ikke å skylde på annet enn den vonde kognitive dissonansen, hvis du fortsatt skulle mene at noe må være galt her. Man kan selvsagt føle at noe er galt og stole på den følelsen og bruke den som en sannhet, slik mange gjør, eller

Gå inn her:
http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/
Velg The Hadith
Velg A collection of the ahadith in Sahih Bukhari
Velg bok 62, Wedlock, marriage, Nikaah
Rull ned til Volume 7, book 62, nummer 64 og 65.

Det nytter ikke å avvise eksistensen av de islamske grunntekstene. Trilogien er skriftene alle muslimer har brukt som veiledning i islam siden de ble nedtegnet, samlet og kanonisert. Man kan gjerne velge å lese den islamske trilogien med apologetiske øyne og unnskylde enhver ond ide, men det strider altså mot rasjonell fornuft.

Om det eksisterer en korrelasjon mellom det store antallet anmeldte voldtekter i Sverige, der muslimer er overrepresentert og det faktum at islam tillater voldtekt får leseren selv gjøre seg opp en mening om. Leseren bør også selv sjekke alle opplysninger i denne artikkelen for evt. å få bekreftet  eller avkreftet dem. Hvis jeg kan inspirere noen til å begynne selvstudier i politisk islam – gjerne for å motbevise alt jeg har skrevet, så er målet nådd. Dette er et godt sted å begynne: http://cspipublishing.com/Self_Study_Political_Islam.htm

Helt avslutningsvis skal jeg forklare hvorfor islam, som startet ut som en religion, endte som en politisk doktrine. Som profet var Muhammed en katastrofe. Han klarte ikke å samle mer enn 150 mann på 13 år i Mekka – 12 mann i året. Mekka var et religiøst pluralistisk samfunn med over 300 tolerante guder. Allah var ikke tolerant og pga Muhammeds nye gud ble det så store konflikter i Mekka at Muhammed og hans tilhengere ble jaget ut. Muhammeds fredelige vers, som man finner i Koranen ble også til i Mekka, men senere gjort mindreverdige, underlagt de nye hatefulle versene fra Medina gjennom ”abrogation”. Etter utjagelsen ble Muhammed en sint og bitter mann. Han startet med karavanerøving og ble etter hvert hærfører. Fordi Muhammed delte byttet fra sine ranstokter – gods, gull og slaver, sluttet mange onde menn seg til ham – heller rik og muslim enn slave eller død. Hele veien fikk Muhammed ”åpenbaringer” fra Allah som heldigvis passet inn i hans nye politikk overfor omverdenen. Muhammed kriget seg vei gjennom Arabia og i løpet av de neste 10 årene – til hans død, samlet Muhammed 150 000 mann og underla seg hele Arabia. 1000 ganger så mange som han hadde samlet i Mekka. Muhammed var en absolutt suksess som karavanerøver, hærfører og politiker – det viser historien oss. Muhammed gikk fra å være upolitisk i Mekka, til å innføre tvang, vold og mord i Medina – altså: Politikk. Hvis Muhammed var upolitisk, så var Romerne det også. Islam er politikk, forkledd som religion.

Sindre Rudshaug

Dette innlegget ble publisert i islam og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

10 svar til Islam og voldtekt i Sverige

 1. Tilbaketråkk: Er muslimer tillatt å voldta vestlige kvinner ifølge Koranen? « Anarki-sirkuset

  • Sindre Rudshaug sier:

   Ja. Av to årsaker.

   1 Ikke-muslimer er undermennesker som muslimer kan bruke slik islam har foreskrevet – i dette tilfellet Muhammeds ord om voldtekt. Ikke-muslimer har absolutt ingen verdi for islam annet enn som bruksgjenstander. Sex-slaver var en sikker inntektskilde for Muhammed i Medina.

   2 Alle handlinger som kan fremme islam er ikke bare tillatt, men oppfordret til i islam. Å plage ikke-muslimer er en effektiv metode for å få de til å konvertere til islam. Se på islam som et virus som ikke har annet mål enn å spre seg. En selvgående motor – en perpetuus mobile.

 2. Sledge_Hammer sier:

  Du har et høyt kunnskapsnivå on Islam. Ingen tvil om det og ingen tvil om at islam er en svært OND religion. Hadde du også tenkt å knytte dette opp mot voldtekt i Sverige? I overskriften ser det ut som du hadde tenkt å knytte artikkelen opp mot voldtekt i Sverige, men dette mangler i artikkelen. Det kommer kanskje i en separat artikkel, eller?

  Jeg kan ikke se annet enn at artikkelen tar for seg begge emner. Den dokumenterer den islamske politiske doktrinens syn på voldtekt av kafir-jenter og så antyder den en mulig sammenheng mellom det høye antallet voldtekter i Sverige og høy innvandring fra land der mennesker er hjernevasket med islam. Mennesker preges ofte av hva slags ideologi og menneskesyn som råder rundt dem – jfr alle som vokste opp i nazi-Tyskland og endte opp med å gå i tjeneste for nazismens ondskap.

 3. Zohre sier:

  Islam ?
  Hvilken Islam ?

  Den sanne Islam eller den falske Islam ergo snakkes kun om Islam.

  takk
  zohre

  Du er, som alltid, svært høflig, Zohre og det skal du ha respekt for. Jeg skulle ønske det eksisterte en annen Koran og en annen historie rundt Muhammed, men dette har jeg ikke funnet i den tiden jeg har lest om islam.

  Mvh Sindre

 4. Zohre sier:

  Hei Sindre

  Det er du som påvirker min høflighet. Du er kunnskapsrik og hensynsfull selv om er vi forskjellige.

  Om koranen, du vet at Gud sier at jeg gav av min ånd til dere altså på seg selv kjenner en Gud.

  Om Koranen er ond så kan den tolkes god.

  Derfor stadig er massediskusjoner mellom muslimer siden koranen sier at alle har evnen til den opprinnelige ånd.

  takk
  zohre

  Du har den aller mest menneskevennlige tolkningen av islam jeg har møtt på. Menneskets mulighet for godhet har du erkjent. Måtte du vinne flere over til deg, Zohre.

  Mvh Sindre

 5. Zohre sier:

  Sindre det som er bra med Islam er å ha mening og mål ved livet.

  Det er ikke at Islam og Koran er ond men, når målet er Gud så det blir altfor mye med engang så derfor et krig mellom sunniislam og sjiaislam kan forklares.

  takk
  zohre

 6. Zohre sier:

  Sindre vet du at som en muslim må en kunne lese den hellige boken koran men, altfor mange kjenner ikke til koranen og til og med de ber til Gud med et språk som er uforståelige for dem.

  Hva sier du nå?

  takk
  zohre

  Jeg tror du er et godt menneske, Zohre, og at du ikke trenger annet enn din gode moral som veileder i dette livet. Islam kommer vi to antagelig aldri til å enes om. Vi har to ulike syn. Kanskje en dag vil majoriteten av troende muslimer støtte de vestlige friheter, men til den dagen er her må jeg bekjempe politisk islam – det islam som vi begge mener ikke fungerer optimalt. Hvis det finnes et islam som lar andre være i fred, et islam som utelukkende er forholdet mellom den troende og hans gud – så er det ikke min sak.

 7. Zohre sier:

  Koran er på arabisk.

  Og det arabiske språket er vanskelig ved tolkningen.

  Hva sier du nå Sindre ?

  Jeg skriver ikke godt norsk så tenk at jeg skal lese og tolke det arabiske språket altså koranen sitt språk som er ikke mitt morsmål siden snakker og skriver jeg persisk.

  takk
  zohre

 8. Zohre sier:

  Innlegget ditt handler om voldtekt men, trenger du å skrive Islam og.

  Vi muslimer er også individer men, nå sier du at Islam som er individ.

  takk
  zohre

  Vi har ulik forståelse av islam. Jeg liker din forståelse, det lille jeg har sett, men jeg må motarbeide den forståelsen som majoriteten av muslimer har. Selvsagt er muslimer individer. Min kamp er ikke mot muslimer, men mot politisk islam. Politisk islam leser jeg å være en doktrine, ikke et individ. Jeg får bare igjen understreke at jeg skulle ønske din forståelse var den dominerende. Kristendommen har vært voldelig og er i dag langt mer fredelig. Kanskje en dag får vi se en fredelig versjon dominere islams følgere. God helg, Zohre.

 9. Zohre sier:

  Den sanne Islam vil ikke tillate den falske Islam å vinne og jeg er derfor glad at jeg er en muslim.

  Snakkes Sindre
  Kos deg

  takk
  zohre

Legg igjen en kommentar til Sindre Rudshaug Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s