Høyreekstrem? Kristenfundamentalist? Anti-islamist?

Det er en trist dag å våkne opp til. Det mange antok var en islamistisk terroraksjon viste seg å være verket til en etnisk norsk mann med hang til vold som metode.

Hvorfor bruker vi fortsatt dette verktøyet som heter venstre/høyre? Fordi det er enkelt å tegne og har historiske røtter. Men det sier oss svært lite om politisk tilhørighet.

Å kalle motstand mot islam for høyreekstremisme eller kristenfundamentalisme er total bom.

Denne mannens handlinger springer ut fra ideen om å bruke vold som metode. En logisk inndeling av det politiske kartet samler alle tilhengere av vold i en bås, fordi vold og fredelig motstand mot andres ideer er to motstridende ideer.

Videre må vi se på åpenbare skiller i det politiske terrenger, der faktorer som absolutt stat(totalitært) og ingen statlig innblanding(liberalistisk) fører til at vi må utvide det politiske kartet med en ny akse.

Mennesker styres av kulturelle, religiøse eller politiske ideer eller en blanding av disse, men siden de ikke er motsetninger, så blir det ulogisk å plassere de langs en akse.

Konservativisme/aksjonisme og nasjonalisme/internasjonalisme kunne kanskje fått sine egne akser.

Vi har så langt:

Vold/ikke-vold
Totalitært/liberalistisk
Konservatisme/aksjonisme
Nasjonalisme/internasjonalisme

Noen av synene er tett bundet, slik som liberalisme og nei til vold eller totalitært og voldelig. Når vi beveger oss inn fra ekstremene, vil flere av ideene kunne blandes uten at logikken forsvinner. Totalitært og vold hører sammen, men når man beveger seg vekk fra det absolutt totalitære og inn mot sentrum kan mange (i det minste tro at de ) avvise(r) vold.

Siden vi bare har tre dimensjoner velger jeg å plukke ut:

Vold/ikke-vold
Totalitært/liberalistisk
og
Nasjonalisme/internasjonalisme

som de tre motsetningene som tydeligst kan definere et politisk syn. Jeg utelater Konservatisme/aksjonisme, fordi skillet er av tidsmessig art og ikke rent politisk. Konservative har ikke problemer med endring, de vil bare at det skal skje langsomt.

Vi har nå lagt bak oss den gamle, intetsigende venstre/høyre-aksen til fordel for en akse som fanger mye mer og som sier kan si noe mer fornuftig om hva slags politisk syn man har.

Nå kan vi sette opp et tredimensjonalt aksesystem og plotte de ulike ideologier der de hører hjemme. Problemet er selvsagt at selv det politiske kartet er politisk. Sosialister har med hell klart å plassere nazister og liberalister sammen ute på høyrefløyen og er absolutt ikke interessert i å endre sitt absurde verk. De tjener nemlig på dette politisk ved at de mange som ikke tar seg bryet med å sette seg inn i politikk svelger løgnen. Derfor er Anders Behring Breivik blitt en høyreekstrem kristenfundamentalist. Slik oppnår sosialister å sverte islammotstandere uten at de har talt et eneste sant ord.

Mitt ønske i etterkant av tragedien er at vi i større grad kan samles rundt ideen om mindre trusler, tvang og vold mot hverandre. At vi fjerner fra systemet ideen om at det er riktig for flertallet å true, tvinge og begå vold mot indvidet eller små grupper, bare fordi de er i mindretall. Kanskje vi da slipper ennå en frustrert minoritet som har vokst opp i Norge med at trusler, tvang og vold er normen flertallet bruker mot mindretallet.

Som liberalist tar jeg klart og tydelig avstand fra alle trusler, all tvang og all vold mot alle individer. Kan sosialister være vennlig og gjøre det samme? De har akkurat opplevd en som var villig til å gå lenger enn dem selv. Men Breiviks ide og andre tvangsideer(sosialisme, islamisme) er like i sin essens: De er alle ideen om at noen har rett til å tvinge andre til å underkaste seg deres vilje.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

7 svar til Høyreekstrem? Kristenfundamentalist? Anti-islamist?

 1. Zohre sier:

  Han skremmer muslimer enn kristne men, FrP mener at vi skal stå sammen siden FrP kjenner han bedre enn de andre partiene.

  takk
  zohre

 2. norskgoy sier:

  Bare blitt liberalist nå? Hvor ble det av nasjonal som stod foran?

 3. Scelerant sier:

  Faktum er at Breivik i sitt manifest beskriver og rettferdiggjør sine handlinger som selvforsvar, så det beviser egentlig bare det at «Kun i selvforsvar» tankegangen ikke fungerer da man kan definere ganske mye som selvforsvar. Høyre-ekstrem Kristenfundamentalist er den beste måten man kan beskrive Breiviks politiske standpunkt i henhold til hans manifest som jeg har tilbrakt de siste 2 dagene med å lese i sin helhet.

 4. Sindre Rudshaug sier:

  #2 Jeg er fortsatt nasjonalliberalist. «Nasjonal» betyr at jeg anerkjenner den norske stats rett til å bestemme hvem som får og ikke får lov å innvandre. Hvis dagen skulle komme, at mange land blir liberalistiske vil det ikke lenger være behov for denne typen begrensning. I en stat med massive, absurde gratis velferdsgoder er vi avhengige av å begrense innvandring av velferdsflyktninger.

  #3 At ABB bruker ordet selvforsvar betyr ikke at han bruker det korrekt. Den objektive betydningen kan ikke korrumperes fordi en idiot bruker begrepet feil. Selvforsvar inkluderer ikke preemtivt selvforsvar, hvis det ikke er skrikende åpenbart for alle i landet at Tyskland er på vei inn fjorden. Tyskland hadde ikke erklært Norge krig da Blucher seilte inn fjorden, men man senket likevel det fremmede krigsfartøyet. Preemptivt? Ja. Berettiget? Absolutt.

  Spørsmål til deg, Scelerant: Kan du si noe om hva du mener med at ABB er høyre-ekstrem?

 5. Scelerant sier:

  Han identifiserer seg selv som høyreorientert politisk og i min erfaring så er det viktig å ta med i betraktning hva en person identifiserer seg selv som uavhengig av hva han eller hun er fra et objektivt ståsted.

  Jeg holder meg til det tradisjonelle politiske spektrum i dette tilfellet der man har to akser Venstre-Høyre (horisontal akse) og Autoritær-Libertarisk (vertikal akse) og der man skiller mellom autoritær venstre og liberal venstre samt autoritær høyre og liberal høyre. I dette tilfellet er du liberal høyre jeg er liberal venstre. ABB er en autoritær høyre reaksjonær for å være helt nøyaktig.

  Jeg identifiserer ham fra mitt ståsted som til høyre fordi han forfekter verdier som hører hjemme på den autoritære høyresiden og som ekstrem fordi han tok ivaretakelsen av disse verdiene til det ekstreme. Anti-Islam, Pro-Israel, Pro-Kristendom, Anti-våpenlov (sannsynligvis av praktiske årsaker), ønsker en mer tradisjonell livsstil, mer tradisjonelle kjønnsroller, han identifiserer seg selv med det som er betraktet som høyrevennlige nettsteder (jeg nevner dem ikke fordi jeg ikke på noen måte ønsker å bidra til et eneste besøkende til sidene) og anti homofili.
  Detter er ikke din høyreside men likefremt høyresiden. Man kan ikke på noen måte gruppere deg inn med ABB like lite som man kan gruppere inn en sosialdemokrat med Stalin.

 6. Sindre Rudshaug sier:

  Det tradisjonelle politiske spekteret har bare en akse, ikke to. Jeg hører i hvert fall aldri om annet enn venstre/høyre-aksen.

  Det jeg savner fra deg er en objektiv forklaring på hva som skiller liberalismen fra moderat høyre og hva som skiller moderat høyre fra ytre høyre/høyreekstremt.

  (jeg oppfatter ikke meg selv som liberal, jeg oppfatter meg selv som ekstremistisk opptatt av fred og fravær av tvang Jeg er på ingen måte pragmatisk når det kommer til andres rett til å tvinge noen mot deres vilje. Jeg er 100% tolerant mot alle menneskets underlige ideer som ikke innebærer tvang mot andre. Heller ikke der er jeg altså særlig pragmatisk)

  Hvis venstre/høyre befinner seg på x-aksen og det autoritære eller voldelige befinner seg på y-aksen, hva befinner seg da på ytre høyre langs x-aksen, altså 0 på y-aksen? Hva betyr høyreekstremt? Hva innebærer det av politisk syn og handling?

  Hva med absolutt liberal + absolutt venstre i kartet ditt? Hva slags mening gir det å snakke om en forent ikke-stat(absolutt libertariansk) og en absolutt stat(absolutt venstre)?

 7. Scelerant sier:

  Sindre:
  Det tradisjonelle politiske spekteret har bare en akse, ikke to. Jeg hører i hvert fall aldri om annet enn venstre/høyre-aksen.

  Scelerant:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Multi-axis_political_spectrum.svg

  Ikke helt tradisjonelle når jeg tenker etter.

  Sindre:
  Det jeg savner fra deg er en objektiv forklaring på hva som skiller liberalismen fra moderat høyre og hva som skiller moderat høyre fra ytre høyre/høyreekstremt.

  Scelerant:

  Det som skiller liberalismen fra andre høyre-typer er at den som kartet over viser i stor grad er at liberalismen ikke bare ønsker den økonomiske individualismen som høyre liberalister ønsker, men også den sosiale individualismen som venstre liberalister ønsker. De fleste liberalister jeg har diskutert med ønsker legalisert narkotika og prostitusjon samtidig som de ønsker tarifflønner bort.

  Skillet mellom moderat høyre og ytre høyre/høyreekstrem er metodene som blir brukt i kamp for ideologien samt det foretrukne styresettet, en høyreekstremist er villig til å benytte voldelige metoder som militærkupp og revolusjon. Det hører også med til beskrivelsen av reaksjonær ideologi at man ikke som moderate høyre (Konservative) ønsker sakte forandring, men et tilbakesteg til tideligere tider.

  Liberalismen skiller seg fra moderat venstre på den måte at den generelt sett ønsker en friere/mindre Keynsian økonomi, samt mindre sosialt sikkerhetsnett og mindre offentlig sektor.

  Det som skiller moderat venstre og radikalt venstre er igjen hovedsakelig metode og styresett, en venstreradikal er villig til å benytte alle midler inklusive væpnet revolusjon. Men også at en Radikaler i motsetning til moderat venstre (liberal) ønsker hurtigere fremsteg enn en liberal.

  Det tradisjonelle Høyre-Venstre spektrumet har rett og slett ikke plass til liberalismen da Venstre og Høyre ble funnet opp da man egentlig bare hadde to typer parti Konservativt (Høyre) og Liberalt (Venstre). Før det og til en grad etter det, eksisterte det jo autoritære og ikke autoritære versjoner på begge sider.
  Sannheten er at man ytterst sjelden finner en ”ekstrem liberalist” dvs. en person som befinner seg på den ekstreme siden av venstre liberalisme (total sosial frihet) i kombinasjon med den ekstreme siden av høyre liberalisme (Laissez-faire økonomi).

  Sindre:
  (jeg oppfatter ikke meg selv som liberal, jeg oppfatter meg selv som ekstremistisk opptatt av fred og fravær av tvang Jeg er på ingen måte pragmatisk når det kommer til andres rett til å tvinge noen mot deres vilje. Jeg er 100% tolerant mot alle menneskets underlige ideer som ikke innebærer tvang mot andre. Heller ikke der er jeg altså særlig pragmatisk)

  Scelerant:
  Men du har også sagt at du ikke er villig til å benytte vold og ikke støtter du et autoritært styresett heller så på det grunnlaget er du ikke høyreekstrem.

  Sindre:
  Hvis venstre/høyre befinner seg på x-aksen og det autoritære eller voldelige befinner seg på y-aksen, hva befinner seg da på ytre høyre langs x-aksen, altså 0 på y-aksen? Hva betyr høyreekstremt? Hva innebærer det av politisk syn og handling?

  Scelerant:

  Det ytre høyre befinner seg på ”vingen” av høyresiden, herav utrykket ”right-wing” det er bare i nyere tid at ”right wing” og ”left wing” har begynt å bli brukt som en beskrivelse av alle en millimeter til venstre eller høyre for senter.
  Høyreekstremisme favner om Al qaeda til ABB til Nazismen, men som oftest inkluderer den en tro om at en type mennesker er bedre enn andre, motstand mot egalitarisme og mer ekstreme versjoner av meninger delt av høyresiden pluss viljen til å bruke mer ekstreme metoder. For eksempel så er det sikkert en del konservative kristne som anser at abort er feil, men som ikke bomber abortklinikker og anser at abortleger er mordere.

  Sindre:
  Hva med absolutt liberal + absolutt venstre i kartet ditt? Hva slags mening gir det å snakke om en forent ikke-stat(absolutt libertariansk) og en absolutt stat(absolutt venstre)?

  Scelerant:
  Kartet er i form av et kryss med Høyre og Venstre på den horisontale aksen og Liberalistisk og Autoritært på den vertikale aksen, absolutt venstre + absolutt liberal = anarkist.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s