Eskil Pedersen endelig politianmeldt!

Endelig har noen trukket den logiske konklusjonen at Eskil Pedersen må politianmeldes for sin rolle som svikefull sosialdemokrat 22.07.2011, der han med viten og vilje overlot barn til drukningsdøden eller en massemorder. Desverre ble det en annen sosialdemokrat, nazisten Tore Tvedt som påtok seg oppgaven med å anmelde. Det hadde vært hyggeligere om det var en liberalistisk systemkritiker som påviste Eskil Pedersens svik og dobbeltmoral og dermed alle hans støttespillere som samme ulla, gjennom en anmeldelse. Å støtte Eskil Pedersens oppførsel i de kritiske timene er å støtte et konkret lovbrudd. Jeg siterer fra anmeldelsen:

»

Tiltale og straff av AUF-formann Eskil Pedersen

Tore W. Tvedt
tvedt@mail.com
Tlf.: 457 78 510

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.
Faks: 22.33.31.12

Notodden, 1. september 2012.

Ad.: Anmodning om offentlig tiltale mot og straff av AUF-formann Eskil Pedersen for brudd på Straffelovens § 242 ledd 2 da han den 22. juli 2011 «……retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.

Straffen bør helt klart settes til lovens maksimum, 6 år, slik det er angitt i paragafens tredje ledd: «Har Forbrydelsen havt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge, straffes den skyldige med Fængsel indtil 6 Aar.

Den 22. juli 2011 var AUF-formann øverste ansvarlige AUF’er på Utøya da Anders Breivik utførte sin massakre på et hundretalls forsvarsløse ungdommer under AUF’s sommerleir. Mens massakren pågår for fullt og mange AUF-ungdommer forsøker å flykte ved å gjemme seg på Utøya eller svømme flere hundre meter til fastlandet rømmer AUF-formann, Eskil Pedersen, med det tidligere marine-landgangsfartøyet M/S «Thorbjørn» som er bygget i stål. I det farvannet båten med AUF-formannen ombord passerer svømmer livredde ungdommer som ser sin redning i båten. AUF-formannen vører dem ikke og forsvinner langt vekk fra det farlige området og overlater de livredde, svømmende ungdommene til sin egen skjebne slik at flere av dem drukner og dør.

Samtidig slaktes ytterligere titalls ungdommer på selve Utøya som kan se langt etter den ansvarlige lederen og det eneste flukt- og redningsmiddelet de hadde på øya: M/S «Thorbjørn» som altså forsvant med AUF-formannen ombord.

Det er altså absolutt null tvil om at Straffelovens § 242, andre ledd er oppfylt. Det er heller ingen tvil om at Straffelovens § 242, tredje ledd’s krav til maksimum straff på 6 år siden AUF-formannens feige flukt med det eneste redningsmiddelet må ha kostet flere titalls ungdommer livet.

Bestemmelsene i Straffelovens § 242, fjerde ledd om krav til offentlig påtale og straffeforfølging er åpenbart også tilstede siden AUF-formannens feige flukt og unnlatelse av livreddende hjelp må ha kostet flere titalls ungdommer livet: «Offentlig paatale finner ikke Sted uden fornærmedes Begjæring, medmindre Forbrydelsen har Døden tilfølge, eller almene Hensyn kræver Paatale.» Også leddets siste del om almenne hensyn er helt soleklart innfridd sett med hensyn på massakrens og redningsunnlatelsens størrelse målt i antall døde, sårede og mentalt skadde samt den viktighet og langtrekkende følger denne massakren er tillagt i det offentlige og politiske liv i Norge.

Det vil være totalt ødeleggende for vårt lands fremtid som demokratisk rettsstat og sivilisasjon hvis en slik feighet og unnlatelse i å ta det ansvar som det følger med toppledelse overfor andre mennesker, og da særlig ungdommer, hvis AUF-formannens feighet, egoisme og redningsunnlatelse skal gå ustraffet inn i historien.

Begrep som ansvar, mot og redningsplikt generelt vil være ødelagt for alltid og det vil være fritt fram for enhver som er ansvarlig for andres liv og helbred, slik AUF-formannen hadde på AUF sin sommerleir på Utøya i 2011, i ren feighet og egoisme å redde seg selv uten tanke på andre hvis det offentlige rettsapparatet ved Riksadvokatembetet ikke reiser offentlig tiltale med krav om fengselstraff lik lovens maksimum angitt i Straffelovens § 242.

Selv en slik straff vil være en hån, men likevel bedre enn ingenting. Her er prinsippet viktigere enn selve straffens lengde.

Jeg begjærer derfor at Riksadvokatembetet tar ut tiltale overfor AUF-formann Eskil Pedersen og krever maksimum fengselstraff etter Straffelovens § 242.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt»

 

Det er åpenbart for de fleste som kjenner det norske sosialdemokratiet at Eskil Pedersen aldri vil bli straffet for sine alvorlige lovbrudd. Pedersen er likere enn oss andre, han er inkarnasjonen av det norske sosialdemokratiet: En mann som støtter parasittisme – å leve på andre mennesker og svik av barn og ungdom for å redde seg selv – elitistisk tenkning/noen er viktigere enn andre. En straffesak må minimum vurderes av påtalemyndigheten på bakgrunn av åpenbare lovbrudd, uansett hvor pissredd denne fyren var.

Andre kommentarer

Noen har vett nok til å skvise ham ut: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/08/30/eskil-pedersen-skvises-ut

En mor krever Pedersens avgang: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/09/08/eskil-pedersen-ma-ga-av

En av hans egne tar han: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/04/15/pedersen-far-kritikk-flukten-fra-utoeya

«Det er lett å si at det er det folk ville gjort, at de fleste ville flyktet fra stedet. Men dette var lederen for gruppa på øya. Det er som om kapteinen forlater skuta, sier Ihler.»

Er det slike menn, som forlater skuta når andre trenger dem som mest Arbeiderpartiet er stolte av og vil ha? Åpenbart. Ap – partiet for lovbrytere, svikere og dobbeltmoralister.

Kanskje kan fyren mobbes ut av politikken. Jeg gir mitt lille bidrag. Det er ille nok at landet er fyllt opp med fascister som liker å tvinge alle andre med på ideene sine, men at de samme fascistene skal være kriminelle, æreløse, svikefulle feiginger er langt mer enn noen burde tåle. Bare en komplett æreløs mann lar barn dø i sitt sted og avviser å ta ansvar etterpå. Jeg gremmes over å være nordmann når vi har slike politikere til å representere oss. Denne mannen representerer ikke meg på noen som helst måte.

Mvh Sindre

Dette innlegget ble publisert i politikk, Rettsstat, Sosialdemokrati, sosialisme, Venstrelogikk og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

36 svar til Eskil Pedersen endelig politianmeldt!

 1. Geir Gasse sier:

  Hei

  Tvedt er sosialdemokrat? Hmm – uansett: kjekt at du blogger dette! 🙂
  Selv er jeg hverken nazist eller sosialdemokrat, bare en alminnelig gasser.

  Ser du har interessante emner her, så jeg sjekker innom igjen. Ha det bra sålenge!

 2. Tok en titt på bloggen din: «Holocaust er løgnen over alle andre løgner og er samtidig grunnmuren makteliten hviler seg på.»

  http://gasskammer.blogspot.no/search/label/Holocaust

  Javel, ja.

  Svar: Hvis dere fortsetter, fint om dere diskuterer holocaust hos Geir Gasse. Jeg har diskutert dette lenge med Jone Bjørheim og er ikke interessert. Holocaust er slått fast, selv om antallet ofre ikke skulle være korrekt.

  Mvh Sindre

  • Dette skulle være et svar til Geir Gasse.

   Svar: Jeg skjønte det. Hyggelig at noen tar seg bryet.

   Mvh Sindre

  • Jeg kan bare oppfordre deg til å være sannhetssøkende også når det gjelder de to store verdenskrigene og jødenes skjebne i den andre. Mht. dette er både Gasse Geir og Tore Tvedt to store autoriteter når det gjelder for eksempel revisjonisme både når det gjelder skyld og krigsforbrytelser i de to store verdenskrigene og når det gjelder jødenes skjebne. Det er vanskelig å ta dem i å fremsette feilaktige fakta (i den store sammenhengen i hvert fall).

   Jeg kan si det slik at noen av påstandene om jødenes skjebne er såpass absurde, at det er åpenbart at påstandene ikke er sanne:

   «The Belzec camp is built underground. It is an electric crematorium. There are two halls in the underground buildings. People were taken out of the railway cars into the first hall. Then they were led naked to the second hall. Here the floor resembled an enormous plate. When the crowd of men stood on it, the floor sank deep into a pool of water. The moment the men sank up to their necks, a powerful electric current of millions of volts was passed through, killing them at once. The floor rose again, and a second electric current was passed through the bodies, burning them until nothing was left of the victims save a few ashes».

   http://www.jewwatch.com/jew-holocaust-revisionism-belzec.html

   Når jødene snakker usant om ting som det er meget enkelt å sjekke at er åpenbart usant, hvordan er det da med sannhetsgehalten i alle de andre historiene om holocaust, gassing osv? Jeg for min del mister i hvert fall all tillit til folk, når de lyger åpenbart om ting som det er meget enkelt å sjekke at ikke er sant.

   Det er greit nok at «du ikke er interessert» i revisjonisme. I så fall, nemlig at du ikke er interessert, blir det temmelig drøyt at du kaller meg for ond og du påstår at det som jeg nevner ikke er korrekt. Det er temmelig drøye påstander fra en person som ikke er interessert:

   http://sldhmr.wordpress.com/2011/04/07/liberalere-har-et-stort-tabu/

   Hvis du ikke er interessert i revisjonisme, da bør du i hvert fall være såpass redelig at du ikke fordømmer revisjonister, eller påstår at de snakker usant, eller at de lyger. For å påstå noe slikt må du både ha ei personlig interesse i dette og du må sette deg meget godt inn i saker og ting.

   PS!

   Dette er en vennlig kommentar.

   Jone B.

   Svar: Jeg er ikke interessert i om holocaust har skjedd, på samme måte som jeg ikke er interessert i å diskutere evolusjon vs kreasjonisme. Jeg oppfatter ikke min holdning om å avvise slike diskusjoner som drøyt. Jeg er åpen på at det offisielle antallet myrdete jøder ikke er korrekt, men at ingen av dødsleirene har eksistert gidder jeg ikke å diskutere, ettersom det er den mest veldokumenterte hendelsen i menneskets historie. Når det gjelder språkbruken min, så har jeg moderert den noe, fra å omtale revisjonister som onde, til å kalle holocaustbenektelse privat kunnskap, akkurat som troen på en gud. Muslimer, holocaustbenektere og sosialister er ikke onde, bare forvirrede. Alle har rett på å ha privat kunnskap, men den må aldri ligge til grunn for politikk.

   Allerede diskuterer massevis av påstått intelligente mennesker om det faktisk var den amerikanske stat som sto bak 11. september 2001. Kanskje en dag blir det den offisielle sannhet. Politikk avgjør ofte hva som har skjedd og ikke skjedd, istedet for hva virkeligheten forteller oss, fordi sosialister styrer verden. «Fakta» brukes til å styre. I en liberalistisk verden vil sannheten dominere mer ettersom ingen har i nærheten av like mye å tjene på løgn og hjernevask som sosialister og andre kollektivister åpenbart har.

   «Når jødene snakker usant om ting som det er meget enkelt å sjekke at er åpenbart usant, hvordan er det da med sannhetsgehalten i alle de andre historiene om holocaust, gassing osv?»

   Grått er ikke bevis for fravær av sort og hvitt. Selv om sosialister lyver mye, betyr det ikke at de lyver hver gang de åpner munnen.

   Hvis jeg var revisjonist, så hadde jeg brukt energi på en sak av gangen og lett etter sannheten – ikke startet med å påstå at alt må være en løgn pga en eller flere løgner. Jeg hadde ikke startet med å avvise Auschwitz: http://no.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

   Holocaust er et faktum, detaljer kan diskuteres, men det ligger ikke innenfor min interessesfære, ettersom jeg anser jødene som svært produktive, kreative, vennligsinnede og herlige mennesker generelt.

   Mvh Sindre

   • You can’t have it both ways. Nedenfor går du for eksempel rett i strupen på Tore Tvedt for hans meninger. Likevel i den samme artikkelen skriver du ganske så blasert at du er ikke interessert i å diskutere «holocaust» og den første og den andre verdenskrigen.

    Jeg har ikke noe imot at du er lite interessert i Holocaust, jødenes skjebne og skyldspørsmålet i de to store verdenskrigene, men da bør du heller ikke slå om deg med bastante påstander som for eksempel: «Holocaust er et faktum», «jeg gir min fulle støtte til jødene», «er du en nasjonalsosialist» osv. Denslags sterke påstander viser at du er interessert, men du er bare ikke interessert når du får tilsvar og motforestillinger mot påstandene dine.

    Dessverre, som et eksempel, slenger også Vegard Martinsen ut en del krasse påstander på dlf.info, men når han får tilsvar og motforestillinger på DLF sin blogg, da trekker han seg feigt unna og sier at dette vil jeg ikke diskuere, eller det er ikke åpent på DLF sitt forum for å diskutere. VM slenger for eksempel ut en del svært negative karakteristikker om Julian Assange, men han stenger diskusjonen temmelig fort når han får inn kommentarer som ikke passer med sin oppfatning om Assange.

    Når du i det eine øyeblikket nonchalant «ikke er interessert», men i det andre øyeblikket har meget sterke oppfattninger om jøder, verdenskrigene, holocaust, gassing osv, da bør du også akseptere at det kommer inn motforestillinger på din blogg.

    Gasse Geir, er et eksempel på en meget redelig blogger. Også han har sterke meninger om mye og mangt (for å si det mildt), men han aksepterer likevel alle slags kommentarer som er stikk i strid og imøtegår hans meninger. Du har noe å lære av Gasse Geir.

    Utover dette så bør vi være venner og jeg håper at vi fremdeles er venner, men du bør også være såpass redelig at du aksepterer tilsvar og motforestillinger om tema der du i din blogg går ut med sterke og kategoriske meninger.

    Mvh,
    Jone B.

    Svar: «You can’t have it both ways. Nedenfor går du for eksempel rett i strupen på Tore Tvedt for hans meninger.»

    Jeg opplever å avvise Tvedt som Minarkist. Parallellt demonstrerer jeg at han er identisk med de han hater, bare med litegranne andre målsetninger. Hvordan mener du jeg går i strupen på han? Sitat?

    «Likevel i den samme artikkelen skriver du ganske så blasert at du er ikke interessert i å diskutere “holocaust” og den første og den andre verdenskrigen.
    Jeg har ikke noe imot at du er lite interessert i Holocaust, jødenes skjebne og skyldspørsmålet i de to store verdenskrigene, men da bør du heller ikke slå om deg med bastante påstander som for eksempel: “Holocaust er et faktum”, “jeg gir min fulle støtte til jødene”, “er du en nasjonalsosialist” osv. Denslags sterke påstander viser at du er interessert, men du er bare ikke interessert når du får tilsvar og motforestillinger mot påstandene dine.»

    Ideen om Holocaust står mot ideen om ikke-holocaust. Ideen om evolusjon står mot ideen om spaghettimonsteret i skyene, også kjent som gud. Jeg anser Holocaust og evolusjon som bevist – begge fenomener er viktige for meg, fordi det er viktig å ha kunnskap om historie og biologi. Begge deler er uviktige for meg, fordi de er slått fast. Jeg gidder ikke å diskutere eksistensen av noen av de, selv om masse folk tror på spaghettimonsteret eller tror at Holocaust aldri fant sted. Jeg tok deg på alvor i en tidligere diskusjon om Holocaust var virkelig. Jeg gir deg at tallene ikke stemmer, men jeg gidder ikke å ta det lenger enn det ettersom det for meg er absurd å tro at nazistene ikke utryddet jøder. Jeg HAR sjekket noen av dine ideer rundt dette, men har valgt å ikke bruke mye tid på å sette meg dypt inn i dette. Jeg ville bare vite hvordan Holocaust-benektere tenker. Jeg kan bastant slå om meg med at Holocaust er et faktum, fordi dokumentasjonen er overveldende. Selv om dokumentasjonen ikke er helt korrekt.

    «Dessverre, som et eksempel, slenger også Vegard Martinsen ut en del krasse påstander på dlf.info, men når han får tilsvar og motforestillinger på DLF sin blogg, da trekker han seg feigt unna og sier at dette vil jeg ikke diskuere, eller det er ikke åpent på DLF sitt forum for å diskutere.»

    Jeg tar deg såpass på alvor at jeg sjekket ut VM rundt det å anbefale liberalister å følge alle de umoralske lovene. Vi ble ikke enige – hans anbefaling er ifølge meg og deg åpenbart feil. Du kommenterte ikke min oppsummering hos Onar, så mulig du ikke så den. Vi er nok enige om mye, Jone, men i spørsmålet om Holocaust er det nok du som må vike hvis vi skal bli enige:)

    Jeg kan diskutere alt fra den virkelige verden, men privat kunnskap, som ikke har rot i virkeligheten(tro) ser jeg liten grunn til å diskutere, da det bare er følelser som avgjør hvor man står.

    «Utover dette så bør vi være venner og jeg håper at vi fremdeles er venner, men du bør også være såpass redelig at du aksepterer tilsvar og motforestillinger om tema der du i din blogg går ut med sterke og kategoriske meninger.»

    Vi skal klare å være sterkt uenige om ting og likevel stå sammen mot sosialister og andre kollektivister, som ihvertfall er min ideologiske hovedfiende. En jødevennlig sosialist er alltid ekstremt mye farligere enn en jødehatende liberalist, ettersom sosialisten allerede har erklært at han er tilhenger av tvang mot fredelige mennesker. Man må få hate hvem man vil, men man kan ikke bedrive vold mot fredelige mennesker.

    Tvedt og Gasse kan automatisk avvises som kollektivister og derfor er begges ideer like uinteressante som enhver annen kollektivist sine tvangstanker.

    Jeg har prøvd å sjekke ut tankene dine om Holocaust. Jeg fant intet av interesse, så jeg gjør det ikke igjen.

    Mvh Sindre

    • Jone Bjørheim sier:

     Jeg trodde at du hadde tiet i hjel min siste kommentar til deg, men siden du svarer så svarer jeg også. (Sympatisk og redelig av deg at du svarer forresten).

     Jeg liker ikke at du går i strupen på Tore Tvedt med disse spørsmålene:

     «Hvordan skal du renske ut jødene? Tenker du at jøder er født parasitter eller er det evt. noe de lærer av sine foreldre? Hvorfor er jøder ikke mennesker?»

     I linken til artikkelen står det følgende: «Tvedt hevdet i Eiker, Modum og Sigdal tingrett på Hokksund at han var feilsitert da VG siterte ham på sterkt jødefiendtlige utsagn som sto på trykk i avisen i juli 2003, men retten trodde ham ikke på dette».

     I denne sammenhengen er spørsmålet ditt til Tvedt, sjofelt og neddrektig. Har du noe lydbåndopptak som beviser at han har uttalt seg så ekstremt som nevnt ovenfor?

     “La meg si det slik: Hadde vi ikke hatt egne internettsider og muligheten til å ytre oss der, måtte vi begynt å skyte dere, sier Tvedt.”

     Ditt spørsmål til Tvedt vedrørende utsagnet ovenfor er pirkete og pedantisk. Det er tydelig at han er en gammel mann som liker å spissformulere seg. Jeg tviler på at han mener så veldig mye med den slags spissformuleringer. Siden du på din blogg velger å bruke Tvedts anmeldende mot Eskil Pedersen og siden Tvedt til og med svarer diplomatisk tilbake på dine kommentarer mot ham, så burde du har roet ned fiendtligheten din mot ham noe, og valgt en noe mer storsinnet og diplomatisk tone mot Tvedt. Dessuten, dersom myndighetene virkelig hadde stengt all fri meningsutveksling på nettet, da hadde regimet faktisk blitt så despotisk at det også iht. liberal filosofi hadde vært legitimt å begynne å skyte despotene.

     Tvedt er en kapasitet mht. den andre verdenskrigen og han har samlet en haug med konkret informasjon som indikerer at tyskerne ikke hadde et program for å utrydde jødene i den andre verdenskrigen. Du ser fullstendig bort fra hvor imponerende det er at en mann har samlet all den informasjonen alene, og du gir ikke noen kreditt til Tvedt i det hele tatt mht. det imponerende historiske arbeidet han har utført. Dessuten nekter du fullstendig å ta stilling til hans informasjon, mens du mer eller mindre forlanger at han skal ta stilling til dine provoserende spørsmål.

     Det verste i ditt standpunkt mht. Holocaust er likevel at du oppfører deg som de geistlige på Galileo Galileis tid. Galileo brukte en kikkert for å bevise at a planetene roterte rundt sola, og ikke at de andre himmellegemene roterte rundt jorda, som de geistlige trodde på den tiden. Det som var typisk for de geistlige var at de nektet til og med å se i kikkerten hans for å finne ut om det var Galileo som hadde rett. De geistlige var villige til å brenne Galileo på bålet, selv om de ikke en gang ønsker å vurdere hans beviser på at han hadde rett. Temmelig ondt, hvis du spør meg. Likevel gjør du akkurat det samme som de geistlige på Galileos tid. Du nekter fullstendig å vurdere revisjonistenes informasjon, men likevel har du ekstremt sterke meninger om den andre verdenskrigen og holocaust. Det du gjør er fullstendig intellektuelt uredelig og du burde skjemmes for å komme med så bastante uttalelser om hendelser, der du blånekter å sette deg inn i motpartens argumentasjon.

     I den artikkelen om Holocaust på Wikipedia som du linket til står det følgende: «Zyklon B var en insektgift som opprinnelig ble markedsført til skadedyrbekjempelse. Den var laget av små kuler av trefibre eller annet porøst materiale som var impregnert med flytende hydrogencyanid (HCN), også kalt blåsyre. Når disse kulene ble tatt ut av hermetisk lukkede beholdere, begynte blåsyregassen umiddelbart å fordampe».

     Du linker kanskje til wikipedia for at jeg skal ta historien der om Auschwitz for god fisk, men der er rett og slett ikke sant at cyaniden begynner å fordampe med en gang boksene åpnes. Ingenting kunne være lenger fra sannheten. I lave temperaturer fordamper cyaniden omtrent ikke i det hele tatt og i de lave temperaturene i kjellerne i Auschwitz ville ikke cyaniden ha fordampet hurtig nok til å ta livet av folk; i hvert fall ikke før etter mange timer. Hele historien om at jødene ble gassede i hjel på få minutter uten å varme opp cyaniden er altså intet mindre enn tull og sprøyt fra ende til annen, men likevel ber du meg ta Wikipedias fremstilling på alvor. Dessuten, dersom cyaniden hadde fordampet umiddelbart i temperaturer rundt 10 – 15 grader C, da hadde selvfølgelig boksene som inneholder cyaniden blitt sprengte av gasstrykket ganske fort. Jeg har også litt utdannelse innen kjemi og jeg vet at tette bokser med cyanid hadde blitt sprengte, dersom cyaniden hadde fordampet av seg selv ved lave temperaturer.

     Det som også er pussig er at i de rommene der cyanid ble brukt for å desinfisere klær, der ble det brukt kraftig varme for å få cyaniden til å fordampe. Selv om den høye konsentrasjonen av blåsyre igjen i veggene her nesten er «off the charts», så er det ingen som beskylder nazistene for å ha henrettet mennesker i disse kamrene, som det finnes god dokumentasjon for at finnes. I de kjellerne der man beskylder nazistene for å ha gasset mennesker, der er konsentrasjonen av cyanid i veggene meget lav, helt på grensen til deteksjon. Kanskje man har desinfisert rommen en gang eller to med å slenge litt Zyklon B inn der.

     http://furtherglory.wordpress.com/2011/08/02/holocaust-educational-trust-is-re-humanising-the-nazis-for-todays-students/
     http://www.zundelsite.org/english/leuchter/report1/us_gas.html
     http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120714232546AAIjLDX

     Jeg nevner disse tingene bare for å påvise hvor enormt store huller det er i den offisielle historien, som du tilsynelatende tror fullt og fast på. Det følgende ble for eksempel sagt av ekspert vitnet Raul Hilberg under rettssaken mot Ernst Zündel:

     «Can you give me one scientific report that shows the existence of gas chambers anywhere in Nazi-occupied territory?» defence counsel Doug Christie asked Hilberg in a day-long rapid fire of cross-examination.
     «I am at a loss,» Hilberg replied.
     «You are (at a loss) because you can’t,» Christie said”.

     Ett par til sitater og så er jeg ferdig for denne gangen:

     Robert Jan van Pelt, a Jewish Auschwitz expert, author of several books on Auschwitz, and expert witness at the 2000 Irving vs. Lipstadt trial, admits that there is virtually no evidence for mass killings at Auschwitz: «My first problem was rather straight forward; the evidence for Auschwitz was undoubtedly problematic.»

     «Ninety-nine per cent of what we know, we do not actually have the physical evidence to prove».

     Jean Claude-Pressac author of AUSCHWITZ: Technique and Operation of the Gas Chambers, admits there is a complete lack of «indisputable» evidence for mass gassings at Auschwitz:

     «In the absence of any “direct”, i.e. palpable, indisputable and evident proof (lacking so far as we know at present) such as a photograph of people killed by a toxic gas in an enclosed space that can be perfectly located and identified, or of a label on a Krematorium drawing of a “Gaskammer um Juden zu vergiften / gas chamber for poisoning Jews” an “indirect” proof may suffice and be valid. By “indirect”, proof, I mean a German document that does not state in black and white that a gas chamber is for HOMICIDAL purposes, but one containing evidence that logically it is impossible for it to be anything else.»
     http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?p=38620&sid=068ac4d64ee0cc634ce136406d2039c8

     Vel, det var det. Jeg er fremdeles ikke ute på å “ta deg”, fordi jeg er en tvers igjennom sympatisk fyr, og vel så det. Jeg forventer likevel at folk med meget sterke og bastante meninger om det ene og andre, i hvert fall er såpass redelige at de vurderer motpartens argumentasjon grundig. Det har du ikke gjort, og du har heller ikke vurdert min dokumentasjon fra vår tidligere diskusjon. Du har gjort det sammen som de geistlige gjorde mort Galileo Galilei, du rett og slett nekter å vurdere informasjon som kan føre til en annen konklusjon enn den som du har allerede.

     Mvh,
     Jone B.

     Svar: «Jeg trodde at du hadde tiet i hjel min siste kommentar til deg, men siden du svarer så svarer jeg også. (Sympatisk og redelig av deg at du svarer forresten).»

     Jeg diskuterer ikke med fredsdefinisjonen(fordi han er ulogisk), med Zanthius(fordi han er uredelig) og med en som heter Marius Møllersen(fordi han er en kverulant, uredelig og en løgner). Alle andre kan jeg diskutere med, selv om jeg kanskje velger å ikke diskutere alle tema de måtte ønske.

     «Jeg liker ikke at du går i strupen på Tore Tvedt med disse spørsmålene:

     «Hvordan skal du renske ut jødene? Tenker du at jøder er født parasitter eller er det evt. noe de lærer av sine foreldre? Hvorfor er jøder ikke mennesker?»»

     «I linken til artikkelen står det følgende: «Tvedt hevdet i Eiker, Modum og Sigdal tingrett på Hokksund at han var feilsitert da VG siterte ham på sterkt jødefiendtlige utsagn som sto på trykk i avisen i juli 2003, men retten trodde ham ikke på dette».»

     Han sier selv på sin egen blogg at jøder ikke er mennesker. At ikke alle som du og jeg regner som mennesker er mennesker. Jeg har sett han diskutere hva vi skal gjøre med jødene, hvordan vi skal fjerne dem. Han tenker at jøder er parasitter av fødsel, der jeg tenker at sosialister er parasitter av kultur. Jeg ønsker å hjelpe sosialister til å innse at parasittisme er for insekter og ikke for mennesker. Tvedt, slik jeg forstår ham, må gå hardere til verks da parasittismen i jødene angivelig er medfødt og uatskillelig fra deres person.

     «I denne sammenhengen er spørsmålet ditt til Tvedt, sjofelt og neddrektig. Har du noe lydbåndopptak som beviser at han har uttalt seg så ekstremt som nevnt ovenfor?»

     Jeg registrerte ikke at Tvedt gadd å benekte det på bloggen min. Akkurat nå er bloggen hans nede, så vanskelig å linke.

     «Ditt spørsmål til Tvedt vedrørende utsagnet ovenfor er pirkete og pedantisk. Det er tydelig at han er en gammel mann som liker å spissformulere seg. Jeg tviler på at han mener så veldig mye med den slags spissformuleringer. Siden du på din blogg velger å bruke Tvedts anmeldende mot Eskil Pedersen og siden Tvedt til og med svarer diplomatisk tilbake på dine kommentarer mot ham, så burde du har roet ned fiendtligheten din mot ham noe, og valgt en noe mer storsinnet og diplomatisk tone mot Tvedt.»

     Men jeg valgte altså å bruke tiden min på å avvise en av hans forvirrede ideer om at han var Minarkist. Jeg skal ikke ha på meg at både jeg og Tore Tvedt er Minarkister. Tvedt fikk flere spørsmål av meg – åpne alle sammen. Han gadd ikke å svare. Hans valg.

     «Dessuten, dersom myndighetene virkelig hadde stengt all fri meningsutveksling på nettet, da hadde regimet faktisk blitt så despotisk at det også iht. liberal filosofi hadde vært legitimt å begynne å skyte despotene.»

     Absolutt.

     «Tvedt er en kapasitet mht. den andre verdenskrigen og han har samlet en haug med konkret informasjon som indikerer at tyskerne ikke hadde et program for å utrydde jødene i den andre verdenskrigen. Du ser fullstendig bort fra hvor imponerende det er at en mann har samlet all den informasjonen alene, og du gir ikke noen kreditt til Tvedt i det hele tatt mht. det imponerende historiske arbeidet han har utført. Dessuten nekter du fullstendig å ta stilling til hans informasjon, mens du mer eller mindre forlanger at han skal ta stilling til dine provoserende spørsmål.

     «Det verste i ditt standpunkt mht. Holocaust er likevel at du oppfører deg som de geistlige på Galileo Galileis tid. Galileo brukte en kikkert for å bevise at a planetene roterte rundt sola, og ikke at de andre himmellegemene roterte rundt jorda, som de geistlige trodde på den tiden. Det som var typisk for de geistlige var at de nektet til og med å se i kikkerten hans for å finne ut om det var Galileo som hadde rett. De geistlige var villige til å brenne Galileo på bålet, selv om de ikke en gang ønsker å vurdere hans beviser på at han hadde rett. Temmelig ondt, hvis du spør meg. Likevel gjør du akkurat det samme som de geistlige på Galileos tid. Du nekter fullstendig å vurdere revisjonistenes informasjon, men likevel har du ekstremt sterke meninger om den andre verdenskrigen og holocaust. Det du gjør er fullstendig intellektuelt uredelig og du burde skjemmes for å komme med så bastante uttalelser om hendelser, der du blånekter å sette deg inn i motpartens argumentasjon.»

     Jeg har altså tatt meg tid til å sjekke dine ideer rundt dette og avvist det som privat kunnskap, veid opp mot all annen dokumentasjon som forefinnes.

     «I den artikkelen om Holocaust på Wikipedia som du linket til står det følgende: «Zyklon B var en insektgift som opprinnelig ble markedsført til skadedyrbekjempelse. Den var laget av små kuler av trefibre eller annet porøst materiale som var impregnert med flytende hydrogencyanid (HCN), også kalt blåsyre. Når disse kulene ble tatt ut av hermetisk lukkede beholdere, begynte blåsyregassen umiddelbart å fordampe».

     Du linker kanskje til wikipedia for at jeg skal ta historien der om Auschwitz for god fisk, men der er rett og slett ikke sant at cyaniden begynner å fordampe med en gang boksene åpnes. Ingenting kunne være lenger fra sannheten. I lave temperaturer fordamper cyaniden omtrent ikke i det hele tatt og i de lave temperaturene i kjellerne i Auschwitz ville ikke cyaniden ha fordampet hurtig nok til å ta livet av folk; i hvert fall ikke før etter mange timer. Hele historien om at jødene ble gassede i hjel på få minutter uten å varme opp cyaniden er altså intet mindre enn tull og sprøyt fra ende til annen, men likevel ber du meg ta Wikipedias fremstilling på alvor. Dessuten, dersom cyaniden hadde fordampet umiddelbart i temperaturer rundt 10 – 15 grader C, da hadde selvfølgelig boksene som inneholder cyaniden blitt sprengte av gasstrykket ganske fort. Jeg har også litt utdannelse innen kjemi og jeg vet at tette bokser med cyanid hadde blitt sprengte, dersom cyaniden hadde fordampet av seg selv ved lave temperaturer.»

     Jeg har som sagt ingen problemer med å akseptere at det finnes feil i den offisielle versjonen, men jeg avviser at millioner av jøder nå bor fredelig side om side med nazister i Sør-Amerika med nye pass, for å delta i konspirasjonen om Holocaust. Hvor ble de millioner av jøder av, Jone?

     «Jeg nevner disse tingene bare for å påvise hvor enormt store huller det er i den offisielle historien, som du tilsynelatende tror fullt og fast på. Det følgende ble for eksempel sagt av ekspert vitnet Raul Hilberg under rettssaken mot Ernst Zündel:

     «Can you give me one scientific report that shows the existence of gas chambers anywhere in Nazi-occupied territory?» defence counsel Doug Christie asked Hilberg in a day-long rapid fire of cross-examination.
     «I am at a loss,» Hilberg replied.
     «You are (at a loss) because you can’t,» Christie said”.»

     Og hver gang jeg tar meg bryet med å lese din såkalte dokumentasjon, så finner jeg ingen. Hilberg har altså ikke PERSONLIG undersøkt dette. Hans arbeid hviler på andres arbeid. Det betyr altså IKKE at det ikke skjedde. Det betyr simpelthen at han er mer av en historiker enn en kjemiker som skraper i veggene.

     «Ett par til sitater og så er jeg ferdig for denne gangen:
     Robert Jan van Pelt, a Jewish Auschwitz expert, author of several books on Auschwitz, and expert witness at the 2000 Irving vs. Lipstadt trial, admits that there is virtually no evidence for mass killings at Auschwitz: «My first problem was rather straight forward; the evidence for Auschwitz was undoubtedly problematic.»
     «Ninety-nine per cent of what we know, we do not actually have the physical evidence to prove».»

     Jone. Hvordan skal man bevise med fysiske bevis hvor mange som døde etter at likene har blitt brent og restene kastet i elva?

     «Vel, det var det. Jeg er fremdeles ikke ute på å “ta deg”, fordi jeg er en tvers igjennom sympatisk fyr, og vel så det. Jeg forventer likevel at folk med meget sterke og bastante meninger om det ene og andre, i hvert fall er såpass redelige at de vurderer motpartens argumentasjon grundig. Det har du ikke gjort, og du har heller ikke vurdert min dokumentasjon fra vår tidligere diskusjon. Du har gjort det sammen som de geistlige gjorde mort Galileo Galilei, du rett og slett nekter å vurdere informasjon som kan føre til en annen konklusjon enn den som du har allerede.»

     Jeg nekter å søke etter en gud som ikke finnes. Jeg nekter å bruke tid på igjen å sjekke din «dokumentasjon». Jeg skal strekke meg og si at jeg ikke har sjekket ut alt du har dokumentert om dette, simpelthen fordi det alternative beviset er for omfattende. Hvorfor samler ikke Holocaust-nektere seg og avviser det de med 100% sikkerhet kan avvise – så som Zyklon B og fordamping? Dette hadde jo vært et skritt i riktig retning, fremfor å skulle avvise hele Holocaust i ett jafs.

     Finn de bærende bevis for Holocaust(ikke sånne liksom-bevis som at Hilberg må lyve, fordi han baserer seg på andres arbeid). Bli enige med anerkjennere (oss) om regler for seier. Bevis hinsides enhver rimelig tvil at de er usanne. Da har dere en sak og kan få omgjort Wikipedia-dokumentasjon og annet. Ett skritt av gangen.

     Men aller først – lanser en alternativ teori om hvor de cirka 6 millioner jøder ble av.

     Jeg er nå ferdig med denne diskusjonen. Du må leve med at jeg ikke interesserer meg for emnet. Så får du evt kalle meg uredelig, fordi jeg krever bedre dokumentasjon enn det du krever.

     Mvh Sindre

     • Det er fremdeles noen løse ender i vår diskusjon og jeg ber derfor pent om å få kommentere på disse «løse endene»:

      Tore Tvedt og ditt forhold til ham:

      Jeg skal ikke blande meg opp i ditt forhold til Tore Tvedt, men som nevnt ovenfor, synes jeg at du kunne ha vært litt snillere med ham, siden du gjør deg nytte av hans informasjon på din blogg. Jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg om hva Tvedt egentlig mener, men uansett om han smører tjukt på (for å si det mildt) og uansett om han liker å slå om seg med spissformuleringer, så mener han nok ikke at jødene skal utryddes. Ingen revisjonister er så onde at de regelrett ønsker jødene utryddede. Tvedt sier at jødene ikke er mennesker og han mener nok med dette at de bør deporteres. I dette ligger det at både Tvedt og jeg mener at jødenes generelle lynne og væremåte ikke er kompatible med den måten vi kaukasiere oppfører oss på. Derfor er det best for begge parter at vi lever adskilte. Jeg trenger ikke å si så mye mer om dette, men man blir ikke ond, dersom man mener at et folkeslag har en så spesiell måte å oppføre seg på, at de går dårlig sammen med et annet folkeslag, som for eksempel oss kaukasiere. Like barn leker fremdeles best og ikke alle folkeslag er kompatible med hverandre. Sånn er det bare.

      Svar: Jeg har ikke noe forhold til Tore Tvedt, men til ideene hans. Jeg avviser at hans ideer er forenlige med Minarki – og langt derifra. Det var dette jeg ville bevise. Tore Tvedt og jeg er enige om sak i forhold til Eskil Pedersen og hans kriminalitet. Vi er uenige om det meste annet av politikk. ABB og jeg deler sak i forhold til ideen om at islam er en fascistisk doktrine. Vi er svært uenige rundt bruk av vold. Man blir ikke ond om man mener at noen etnisiteter ikke går så godt sammen. Man blir derimot kriminell om man lager lover som ikke gir alle individer samme rettigheter. Hvis noen skulle lage lover om at alle norske jøder skal deporteres, så er de pr definisjon kriminelle. Det eneste spørsmålet jeg synes er vanskelig er om rettsstaten Norge(ikke den farsen vi har i dag) må kunne etablere lover mot grupper som åpenbart har ekstreme mengder råtne epler – altså mennesker som begår kriminelle handlinger. Liberalismen sier vel nei, så langt jeg har forstått, så det må bli mitt utgangspunkt. Jeg synes likevel det er vanskelig å skulle påstå at en stat skal slippe inn et ubegrenset antall femtekolonister, som alle muslimer med politiske ambisjoner pr definisjon er, dvs ihvertfall 90% av dem.

      Om Holocaust:

      Det er ikke rettferdig at revisjonister bes om å bevise at holocaust ikke har funnet sted. Ingen presses opp mot en vegg for å bevise at noe ikke eksisterer. Det var vel stort sett bare den tvers igjennom tåpelige og onde presidenten George Bush 2, som presset Hans Blix til å finne WMD’er og nervegass som ikke eksisterte. Blix reiste rundt i hele Irak på en «wild goose hunt» for å lete etter nervegass som Bush påstod at fantes, men Blix kunne rett og slett ikke bevise at noe ikke fantes, fordi Bush ble aldri fornøyd med at ingen nervegass ble funnet noe sted i Irak. Jeg og de fleste med meg tenkte som så at Saddam hadde vel tross alt spadd den gamle nervegassen, som han uansett hadde fått av amerikanerne, ned i sanden. Dette var aldri godt nok for Bush, som forlangte at Blix skulle finne noe som faktisk ikke eksisterte lenger. Tror du ikke at Blix og hans søketeam hadde vist frem noen gamle bomber med nervegass, dersom de virkelig hadde funnet dette i Irak?

      Det samme gjelder for holocaust. Jeg påstår ikke at det ikke kan ha skjedd. Jeg påstår bare at det er svært usannsynlig at det har skjedd, siden selv jødiske såkalte spesialister på dette innrømmer at det finnes ikke fysiske bevis for holocaust. I alle de rettssakene som har vært, tror du ikke at de såkalte jødiske spesialistene og forfatterne av holocaust-bøker, ikke hadde vist frem konkrete fysiske bevis for holocaust, dersom dette hadde eksistert?

      Dermed står vi tilbake med såkalte øyenvitneskildringer. Disse kan jo enhver velge å tro på, eller ikke. Du tror på øyenviteskildringene, men jeg gjør ikke det. Det er så enormt mange selvmotsigelser og direkte usanne påstander i øyenvitneskildringene, at jeg velger som en helhet å ha svært liten tillit til dem.

      Dermed runder jeg av med at det er de som hardnakket påstår at noe eksisterer som har bevisbyrden for at dette eksisterer. Jeg tror ikke at mørk materie og mørk energi eksisterer, men det er likevel de fysikerne som hardnakket påstår at dette finnes som har bevisbyrden. Det samme gjelder for holocaust. Uten fysiske beviser for at dette har skjedd, så velger jeg inntil videre å ikke tro på dette. Det er dere holocaust fanatikere som har bevisbyrden for at dette er en realitet, men dere produserer aldri noen fysiske beviser. Dere bare sier at det er sånn, fordi noen temmelig upålitelige øyenvitneskildringer sier at det er slik. I dette henseende for eksempel referanse til den fullstendig absurde øyenvitneskildingen om at jøder i tusentalls både ble henrettede og tilintetgjorte på strømførende metallplater som ble senkte ned i vann.

      Ha en fin dag og vennlig hilsen fra Jone B.

      Svar: Prinsippet om bevisbyrde er vi 100% enige om. Man kan verken bevise eller motbevise eksistensen av noe som ikke eksisterer for andre enn den som tror på det med følelsene sine og evt opplever fysiske manifestasjoner pga sterk overbevisning og generelt lite kritisk innstilling. Jfr kristne som opplever gud og taler i tunger. Jeg henviser til øyenvitneskildringer fra jøder, fra europeere og amerikanere som kom til leirene, fra filmer fra leirene, fra hva som kom frem under rettssaken mot lederne, fra skriftlige kilder, fra de som jobbet i leirene og med transport og innsamling av jøder i hele Europa. Jeg velger å tro på de nedskrevne beretningene om deportasjoner av navngitte mennesker over hele Europa. Som jeg sa i den forrige tråden: Fysiske bevis for utslettelsen av millioner av mennesker er vanskelig å bevise all den tid likene ble brent og asken kastet i elva. Du velger å tro at øyenvitneskildringene og den massive dokumentasjonen er usann basert på at du har funnet usannheter i dokumentasjonen. Jeg velger å avvise en absurd konspirasjonsteori der 6 millioner mennesker liksom ble utryddet, men at det aldri egentlig skjedde. Jeg velger å tro på øyenvitneskildringer og jeg velger å tro at direkte usannheter skjuler seg blant de reelle bevisene. Både og. Det jeg på det sterkeste beklager er at de som driver Holocaust-arbeid ikke tar seg bryet med å svare på spørsmålene, ettersom de er svært reelle og enkelt burde ha kunnet bli avvist eller bekreftet. Spesielt slike spørsmål som det reelle antallet. Hvor tallene kommer fra. Men det bekymrer meg likevel ikke i forhold til om Holocaust faktisk har skjedd. Det er for meg bevist hinsides enhver rimelig tvil.

      Ha en fin dag du også, Jone:)

      PS: Du har sikkert lest disse, Jone:

      http://www.holocaust-history.org/auschwitz/chemistry/

      http://www.holocaust-history.org/auschwitz/chemistry/blue/

      http://www.holocaust-history.org/auschwitz/chemistry/not-the-science/

      fra denne siden:

      http://www.holocaust-history.org/

    • Whoa! Jeg la ikke merke til linkene dine med en gang. La du dem inn i etterkant, eller var de der hele tiden?

     Jeg er kun interessert i sannhet og fakta og jeg skal lese gjennom den infomasjonen som du linker til. Det ser ut til å være ganske lange artikler som du linker til, så det får bli et helgeprosjekt å lese dette. Siden du linker til informasjon som er ny for meg, så kan du risikere at jeg ønsker å kommentere på dette i din blogg litt senere, når jeg har tatt stilling til den nye informasjonen.

     Utenom dette er jeg glad og fornøyd med at du lot mine kommentarer stå. Jeg forventer kun å ha anledning til å kommentere på ting som jeg er uenig i. Jeg forlanger ikke at du eller andre nødvendigvis må bli enige med meg.

     Mvh,
     Jone B.

     • Jeg la linkene inn i etterkant. Ta diskusjonen med de kunnskapsrike på den aktuelle siden, ikke med meg. Jeg kan ingenting annet enn det jeg leser om dette, så noen kompetanse utover linkene har jeg ikke. Evt spørsmål fra deg til meg må bare gå fra meg til dem og så svar fra dem tilbake til deg, så da er det bedre at du kutter ut mellommannen(meg).

 3. Eskil Pedersen bør puttes i samme celle som ABB.

  Svar: Ihvertfall i samme fengsel i noen år.

  Mvh Sindre

 4. Sigfadr sier:

  Reblogged this on .

 5. Hei Minarki. Takk for at dere offentliggjør anmodningen min til Riksadvokatembedet om tiltale mot Eskil Pedersen. En slik sak vil være viktig for også å belyse endel bakenforliggende temaer som ble feid under teppet i rettsaken og kommisjonsrapporten. Det var typisk for farsen at Eskil Pedersen ikke ble brukt som vitne i saken av noen av partene. Det viser til fulle at det hele var en velregissert teaterforestilling. Jeg ville være glad for hjelp til å spre anmeldelsen mest mulig på nettet og da særlig i bloggesfæren siden massemedia har lagt lokk på denne saken.

  Når det gjelder min politiske holdning er det mange navn som passer rimelig bra. Et av navnene er Minarkist. Jeg oppdaget det navnet da jeg sjekket litt ut om Mina Hadjian før et intervju hun skulle gjøre med meg og fant at her passet jeg veldig godt og at jeg trodde det var Mina’s egen politiske retning med utgangspunkt i fornavnet hennes. Hun fortalte meg sammenhengen og da lo jeg godt. Ron Paul er forøvrig min favoritt i amerikansk politikk:)


  Svar: @ Tore Tvedt

  Et kjapt Google-søk henter frem disse artiklene om deg. Sannhetsinnholdet får du selv kommentere. Jeg har noen spørsmål til deg som går på din ide om at du er en Minarkist.

  ————–

  http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/10/19/480251.html

  «Ifølge tiltalen brøt 63-åringen straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser av rase eller folkegrupper da han kalte jøder for parasitter som skal renskes ut og at de ikke kan kalles mennesker.»

  Hvordan skal du renske ut jødene? Tenker du at jøder er født parasitter eller er det evt noe de lærer av sine foreldre? Hvorfor er jøder ikke mennesker? Hvordan definerer du et menneske? Tenker du at Norge burde hatt lover mot innvandring av jøder? Hva med de jøder som lever i Norge nå? Hva ville du ha gjort med dem om du satt med makten?

  Jeg er åpen jødevenn og forsvarer Israel og jøder i alle sammenhenger, da jeg ikke ser det du ser. Jeg har likevel ingen problemer med at du ikke liker jøder, så lenge du holder dette som privat kunnskap, dvs utenfor lovverket. Hvilke guder man tror på eller avviser, hvilke mennesker man liker eller avviser – alt dette må være fritt, så lenge det holdes utenfor lovverket.

  —————-

  http://www.dagbladet.no/kultur/2008/01/10/523486.html

  «La meg si det slik: Hadde vi ikke hatt egne internettsider og muligheten til å ytre oss der, måtte vi begynt å skyte dere, sier Tvedt.»

  Kan du utdype? Når mener du at vold mot staten er legitimt? Hva mener du om skatt og reguleringer generelt? Og evt spesielt?

  —————

  http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/tore-w-tvedt-og-anders-behring-breivik.html

  «Han er selverklært rasist, han benekter Holocaust og er fiendtlig innstilt til jøder, han hyller Hitler og nasjonalsosialismen, og han er Odinist.»

  http://www.vigrid.net/

  «Under den 2. verdenskrig tok nasjonalsosialistene tilbake vår felles historie og knyttet båndene mellom Waffen-SS og Vikingtiden.»

  Hitler gikk jo til krig mot land i Europa. Han utryddet fredelige jøder – vi trenger ikke diskutere antallet – det holder med en eneste jøde for å få frem poenget. Hitler var for velferdsstaten, han hadde sentralbank, kontrollerte næringslivet. Støtter du dette?

  Er du klar over at det eneste en Minarkist ønsker er å ha en stat som sikrer ALLE INDIVIDER gjennom et rettsvesen, politi og militær? At alle liberalister, anarkister, libertarianere og anarko-kapitalister anerkjenner jøder som like mye menneske som alle andre mennesker og derfor selvsagt ikke vil forskjellsbehandle dem i lovs form. Alle står fritt til å hate andre og diskriminere mot dem privat, slik vi alle gjør hver eneste dag når vi velger venner, kjæreste, arbeidsplass og velger vekk uteliggere, hvite eller nasjonalsosialister som sine venner eller bekjente. Hele poenget med en rettsstat er at alle skal være like for loven. Utenfor loven kan man diskriminere så mye man ønsker – dette er noe sosialdemokrater har totalt misforstått, der de liker noen former for diskriminering(som betyr valg) og ikke andre. Bare trusler eller vold skal straffes.

  Vi to deler forakten for det norske, politiske systemet, men jeg tror vi gjør det av ulike grunner. Jeg forakter det fordi det diskriminerer gjennom lovene, fordi det gir makt til politikere, fordi det med trusler om vold og med vold fratar individer retten til å bestemme over seg selv og sin eiendom. Jeg antar at du forakter det fordi det ikke diskriminerer de menneskene du ønsker å diskriminere mot. Jeg oppfatter at du på denne måten er identisk med de du forakter.

  Norge er en nasjonalsosialistisk stat, der alle er egoister, mens de fleste lyver på seg å være altruister. Fremfor å la alle andre være egoister – å arbeide for egen eksistens, stemmer nordmenn på politikere som fratar andre deres friheter og deres penger, så de kan brukes på saker de selv er opptatt av. De tror de er altruister, men de bruker andres penger. Det er ran/tyveri, ikke altruisme. Enhver nordmann må gjerne ofre sitt eget liv for andre, men bare umoralske mennesker tvinger andre med på dette, slik 99% av alle som stemmer gjør. Nordmenn liker å holde fattige asiater og afrikanere nede, slik at de selv kan leve godt. De nekter å handle med dem, de nekter å la dem innvandre, de gjør alt de kan for å leve som parasitter på andre. Jeg sier ikke at de ER parasitter, jeg sier at de lever som parasitter, der de lar andre betale for dem, for det de liker å holde på med eller støtte. Det var ikke vanskelig for Arbeiderpartiet å ta over administrasjonen i Norge etter 2VK og videreføre det de tyske nasjonalsosialistene hadde iverksatt.

  Hva mener du, Tore Tvedt, skiller norsk og (den tidens)tysk nasjonalsosialisme?

  Jeg gleder meg til å høre fra en hjernevasket sosialdemokrat at jeg er skyldig i moralsk forkastelige handlinger fordi jeg diskuterer med deg(guilty by association).

  Mvh Sindre Rudshaug

  • Her var det mye på en gang som ikke har noe med anmeldelsen mot Eskil å gjøre. Når det gjelder minarkisten i meg er jeg en stor fan av Ron Paul som den absolutt beste mann for USA i dag siden det ikke er noen Vigridere der borte:)

   I Russland og for Europa regner jeg Putin som den eneste mulige redningsmannen så for meg som religiøs etnisk bevisst (kalles rasist av motparten) har jeg ingen tro på at en -isme er best alle steder til enhver tid.

   Siden du viste mot ved å legge ut anmeldelsen min på bloggen din regner jeg med at vi her kan ha en felles sak og interesse i å få spredd den slik at den blir en del av den offentlige debatten som går nå.

   Jeg og andre har sendt link om den til massemedier uten respons. TV2 hadde en liten sak for en ukes tid siden, det er alt. Så min oppfordring til alle som er innom her er å spre anmeldelsen overalt hvor deree kommer til. Så får vi heller strides siden om andre spørsmål:)

   Svar: Jeg benyttet sjansen til å påpeke at du mest sannsynlig ikke er en Minarkist, men tilhenger av en eller annen ide som likner som en dråpe vann på Aps tvangsstyre. Bevis meg gjerne feil.

  • sigfadr sier:

   Du har jo bare fulgt oppfordringen til sosialistene, å imøtegå «ekstremister». Ekstremist er jo etterhvert blitt ensbetydende med alle som ikke er for AP. Det er nesten nok å stille spørsmål for å havne på feil side. Brynjar Meling får jo også gjennomgå nå.

   Jeg synes ellers du stiller mange gode spørsmål som Tvedt skulle tatt seg bryet med å svare på.
   Jeg kan også legge til at jeg undrer meg stort over at noen som sverger til Nordisk Mytologi og kultur kan være så anti-nordisk og anti-libertal at de også omfavner nasjonal-sosialisme.

   Så langt jeg kan se er ikke dette mulig uten at man har misforstått en av ideene.

   Du har helt rett, så får vi se om Tvedt forsøker å svare.

   Mvh Sindre

   • La oss heller benytte anledningen til å spre anmeldelsen enn å kaste bort tiden på å diskutere spørsmål som uansett generell viktighet nå bare er bortkastet tid og en avsporing akkurat slik makteliten og AP er eksperter på og bruker som taktikk mot oss hele tiden. Dette er krig. Før den målrettet og offensivt og ha en mulighet for seier eller la det være og tap:)

    Svar: Ingen OSS her, hvis du støtter nasjonalsosialismen eller andre kollektivistiske tvangssystemer. Jeg avviser ALLE makteliter, uansett hva slags mål de har. Det eneste som eksisterer er individet og individet må ha full råderett over seg selv. Jøder må også ha full råderett over seg selv, noe annet er absurd. Den eneste legitime makten som eksisterer er rettsstaten som utelukkende har som oppgave å være individets forlengede arm i selvforsvar. Mennesker som ønsker å kontrollere andre eller diskriminere mot dem i lovs form, feks ved å unnlate å anerkjenne at alle mennesker er like mye menneske kan aldri kalle seg libertarianere, liberalister eller Minarkister. Ingen avsporing å diskutere det mest elementære – individualismen mot alle former for kollektivisme, inkludert nasjonalsosialismen. Kan man ikke ta avstand fra kollektivismen, så er man som alle de andre kollektivistene, bare med sitt eget private mål, som man selv føler er bedre enn de andres mål.

    Du snakker i floskler som sosialister flest – unngår konkrete argumenter, mao. ordinær propaganda. Hvis det er vanskelig å svare konkret på spørsmålene mine, så sier det egentlig alt om holdningen din og ideene dine. Hva i all verden er det som prinsipielt skiller deg fra dem?

    • Anonym sier:

     Selv om jeg på det meste er uenig med Tore Tvedt, så er jeg glad slike som han finnes. Du skal ha baller for å stå frem som han har gjort.
     I denne debatten fremviser han ryddig saklighet ved å holde seg til tråden, hvilket jeg støtter fullt ut. Andre uenigheter bør tas i andre tråder der det er tema.
     Stå på Tore, Norge trenger flere modige karer som deg, bare ikke alt for mange(jeg er selv tilhenger av DLF).

     Svar: Akkurat hva er det du liker ved Tore Tvedt? At han har baller til å konfrontere makten? Med hvilke ideer?

     Ryddig saklighet: En massemorder kan være ryddig og sakelig – denne oppførselen kvalifiserer ikke mye i mine øyne, hvis ideene den søker å fremføre likevel kan medføre eller medfører enorme lidelser.

     Dette er min blogg og jeg diskuterer ofte langt utover emnene. Tvedt var innom og da benytter jeg sjansen til å konfrontere ham og demonstrere at han IKKE er en Minarkist, men en fascist som de andre fascistene på Stortinget.

     Bra at du er tilhenger av DLF – det vi trenger er flere liberalister som Onar og Vegard Martinsen, m.fl. Fredelige mennesker har ALDRI behov for fascister som Tvedt!!!

     Mvh Sindre

     • Danny sier:

      Jeg liker folk som tør stå frem med upopulære meninger, selv om det på det personlige plan koster mye(hvilket Øyvind Heian også fikk erfare). Mange forhold er ensidig vinklet(bla jødenes situasjon) og det er bra å få vinklet flere sider av saken slik Tore Tvedt og bla «baksiden.net» (uten sammenligning forøvrig) synes å gjøre. Grunnen til at jeg kom over DLF var at en godt fastspikret sosialistisk «sannhet» på en mesterlig måte ble snudd 180 grader av Fridtjof Frank Gundersen(husker ikke hvilken sak det var).
      Han forsøkte «å kuppe» partiet for en del år siden, hvilket bidro til at jeg ble kjent med DLF.
      Ettersom vinneren alltid skriver historien synes jeg det er bra at også taperen får sagt sitt, hvilket vi har sett av tilfellet Eilif Austlid og en del forhold Herman J. Berge har tatt opp. Jeg hadde til og med en viss sans for kommunisten Erling Folkvord fordi han påpekte forhold som ellers ville blitt forbigått i stillhet. Jeg har forøvrig ikke stort til overs for styreformen han ønsket.

      Vel, Tore Tvedt frontet en anmeldelse som ingen andre gjorde, og forsøkte å holde seg til denne ene saken spesifikt, og det anser jeg som ryddig.
      Valgtaktisk anser EP som bedre egnet til å skremme velgere bort fra Ap ved å bli der han er(i en lederrolle), men det er bra å få belyst rettsvesenets behandling av adelen.

      Din eiendomsrett er udiskutabel, bare min personlige mening. Hyggelig å høre at du kaller stortingspartiene ved deres rette navn, selv om det er enkelte som muligens heller mere mot kommunisme. VM har jo beskrevet dette på en glimrende måte(Sosialisme, Nazisme, Fascisme, tre alen av samme stykke).

      Vi skal vel heller ikke utelukke syvende far i huset, Per Anton Rønning, som også trygt kan sies å være en særdeles skarpsindig kapasitet(om han enda er aktiv). Sant å si har DLF flere gjengangere på forumet som leverer meget oppegående innlegg.
      Fordelen med Tore Tvedt er at han greier å skape oppmerksomhet omkring forhold som ellers ville vært fortiet, så er det opp til hver enkelt hvorvidt de ønsker å lese om det eller ikke. DLF har dessverre vært ganske fortiet og alt som kan bidra til publisitet er bra, jeg kom over denne interessante bloggen fordi jeg googlet anmeldelsen til Tore Tvedt.

      Mvh Danny

      Svar: Takk for gode kommentarer og mange gode poeng. Jeg hadde kontakt med Per Anton da jeg var aktiv islamkritiker. Han er en dyktig mann.

      «DLF har dessverre vært ganske fortiet og alt som kan bidra til publisitet er bra»

      Ja, det er absolutt her skoen trykker hos DLF. Derfor jeg liker Onars stil bedre. Han er uredd. Jeg leter etter min egen stil.

      Hvis Tvdt kunne bekrefte at han ikke ønsker å initiere tvang og vold mot jøder, så kan han hate dem og diskriminere mot dem så mye han ønsker og jeg hadde med glede lest alt han har skrvet. Ønsker han å initiere tvang mot fredelige, så bør han sperres inne sammen med andre, norske, voldsforherligende sosialdemokrater. Fascister kan ha gode ideer, men de bør ved enhver anledning konfronteres på sin voldsforherligelse og aldri få fred.

      Mvh Sindre

 6. Geir Gasse sier:

  Jeg skyter inn:

  «- La meg si det slik: Hadde vi ikke hatt egne internettsider og muligheten til å ytre oss der, måtte vi begynt å skyte dere, sier Tvedt. »

  Ha ha! Dette fikk meg til å le. 🙂 Tore: alltid en strålende diplomat.

  Tvedt’en kommer sikkert om en stund.

  • Fordi de fjernet ytringsfriheten og bedrev terror mot oss som brukte den til å fremme politisk ukorrekte ytringer fikk vi dagens situasjon. Det hele slår tilbake på konsensusmakteliten med AP i ledende rolle.

   Svar: Og hvordan skal du behandle jødene hvis du kommer til makten, Tvedt? Den tyske nasjonalsosialismen opptrådte identisk med «konsensusmakteliten i Ap». Man turte ikke der heller å si sannheten. Det er hovedproblemet med politikk – feige bikkjer logrer for å oppnå noe eller simpelthen fordi de er redde. Uten politikk får man frem sterke individer som står på egne ben og har ansvaret for seg selv. De sier det de mener, ikke det de tror de bør mene. De har intet å tape, ingen sosialister de kan underkaste seg.

   • Anonym sier:

    Det kan trygt sies at Tore Tvedt har vært rimelig skarp i formuleringene. Det virker som om Tore Tvedt skriver eksakt slik han prater og da blir det ikke særlig diplomatisk korrekt.
    Jeg støtter jødene 100% i Israel mot deres fiender og det er et hardt prøvet folkeferd, men det er en ting jeg undres på ang jøder.
    Romfolk er i all hovedsak uønsket ettersom de gjerne bidrar i negativ retning der de kommer. Hvorfor har jødene gjennom historien vært så forfulgte?
    Bare et spørsmål fordi jeg ikke vet hvorfor, jeg har ikke funnet noen god grunn i historiebøkene.

    Svar: Godt at du støtter jødene. Jødene drepte visst en fyr som het Jesus, de er flinke med penger(måtte drive med noe ettersom islamister m.fl. nektet dem ulike typer arbeid) o.l. Hvorfor blir noen mobbet og andre ikke? Vanskelig å svare på. Hvis man ikke tar igjen, så kan mobberne ihvertfall uhindret fortsette ondskapen sin og jødene har tradisjonelt ikke tatt igjen. Endelig har de atomvåpen, så nå nytter det ikke å ta dem direkte ihvertfall. Norske og europeiske sosialister kan fortsatt mobbe dem, som de svina de er, men jødene har ihvertfall ordnet seg med en mektig kamerat som støtter dem når det røyner på.

    Det har dannet seg en ide hos ignorante mennesker(ignorante utgjør vel ca 99% av menneskeheten) om at jøder er onde. Ignorante mennesker holder på absurde forestillinger.

    Mvh Sindre

    • Danny sier:

     Nåja, Jesus som sådan er neppe sann, hvilket vi kan lese om på Bandoli.no.
     Dhimmier fikk hverken holde seg med ridedyr eller eie land(såvidt jeg vet) og er definitivt ansett som underklasse. Ifølge Wikipedia(Israel) har jødene gjennom historien utvist beundringsverdig mot og standhaftighet for å forsvare sin frihet, og de har fått blødd for det.
     En mulig forklaring ang forfølgelse er kollektivisme, jødene har gjerne holdt seg for seg selv. Da er de ikke i samme gruppen som resten, og blir straffet slik utenforstående ofte blir. Muligens noe av forklaringen, ref: «er du ikke med oss, er du mot oss».
     Anser at vesten forøvrig har vært relativt bespart all den tid krigerske muslimer har vært opptatt i midtøsten og latt jødene ta støyten(bare en personlig teori).

     Som VM har redegjort for vil de fleste av oss tilta seg den enkleste form for etikk og moral; «følg lederen og hør hva han sier».
     Derfor er det hinduer i India, katolikker i Italia og sosialdemokrater(fascister) i Norge.
     Etterhvert som vi blir eldre vil indoktrineringen bli en så stor del av oss selv og våre verdier at det er nærmest håpløst å gjøre noe med det.
     Dette virker som en troverdig forklaring på at vel-beleste og på mange måter oppegående folk gjentar sine feilaktige argumenter selv etter å ha fått dem motbevist mange ganger.
     Per Anton Rønning lærte seg språket Kant skrev på(han stolte ikke på oversettere) for å forstå fenomenet.

     Mvh Danny

 7. minarki sier:

  Tvedt står selvsagt fritt til å imøtegå det jeg nå skriver og velge å utdype for å forklare og tilbakevise meg, men utifra det jeg har lest av han så langt, så er Tvedt en nasjonalsosialist, nesten identisk med de norske nasjonalsosialister(bedre kjent som sosialdemokrater) han påstår å bekjempe. Noen Minarkist som meg er han garantert ikke. Han deler deres hat mot jøder, han deler deres ide om å holde Norge stort sett for hvite nordmenn, han deler deres ide om inndeling av mennesker i grupper, han deler deres ide om å holde fattige afrikanere og andre nede for å holde oss selv oppe, han deler deres ide om å frarane mennesker deres eiendeler for å dele det ut vilkårlig, antagelig deler han deres ideer om reguleringer, sentralbank, pengemonopol og mye annet. Det eneste som skiller Tvedt fra hans «fiender» er det samme som skiller tvillingsjelene nazister/kommunister og sunnier/shiaer= småtteri. Det eneste jeg opplever å ha felles med Tvedt er hans forakt for Arbeiderpartiets ryggmargsstøtte til alle former for underkastelse, feighet, underachievement, klientifisering, egne lovbrudd, eget hykleri, osv.

  Mvh Sindre

  • Sigfadr sier:

   Jeg forstår heller ikke hvorfor en diskusjon eller utdyping av dette temaet her på bloggen skulle være en avsporing slik Tvedt hevder. Anmeldelsen er vel levert og den blir nok henlagt uavhengig av hvor mye Tvedt utdyper sitt syn her.

   • Geir Gasse sier:

    Det ingen av dere forstår er behovet for samarbeid og å tenke praktisk. Alt dere vil er å krangle til evig tid om hvilken sekterisk trosretning som er mer ren og hellig enn en annen. Nettopp av denne grunn eksisterer ingen opposisjon i Norge. Ingen. Punktum.

    Vi kan egentlig bare glemme politikk i det hele tatt – fordi vi har absolutt null politisk makt. Vi har absolutt null politisk makt av den enkle grunn at det knapt fins *to* her i landet, utenfor stortingspartiene, som klarer å ha samme visjon og samarbeide effektivt for den. Alle bare sitter i sin egen eksklusive sofa og nekter å snakke med de i de andre sofaene fordi de er «ideologisk urene» eller lignende sludder.

    Og slik fortsetter det, år etter år, tiår etter tiår. Ingen forandring. Makthaverne burde være ekstatisk av lykke, for de har det hele i sin hule hånd med total kontroll. Alle som *kunne* utgjort en kraftfull opposisjon i Norge er for opptatt med å studere sin egen navlelo til å noengang få til noe. Samarbeid og organisasjon er kun to snodige ord i ordboken ingen har den ringeste anelse om hva betyr.

    Det er nok like greit å pakke sammen. Se på fotball, lære seg origami og strikking, gå turer på fjellet, studere stjernehimmelen, eller noe annet givende og konstruktivt. Politikken kan vi overlate til de som faktisk har evne til å gjøre noe med den: de som allerede styrer. Hvorfor styrer de som styrer? Bare én eneste grunn til det: De tenker praktisk. Det gjør ikke vi andre.

    Svar: De styrer fordi de har vilje til makt og vilje til å begå vold mot fredelige mennesker, akkurat som nazistene og alle andre kollektivister alltid har hatt. De styrer fordi de er prinsipielt umoralske i sin omgang med andre mennesker. De fleste mennesker forstår at det er galt å rane naboen, galt å tvinge naboen med på et eller annet prosjekt man har lyst å sette igang med pistol mot hodet hans, galt å samle seg i en mobb og plage et eller annet individ. Dette skjønner de fleste nordmenn er moralsk feil. Likevel stemmer de trofast hvert fjerde år på politikere som driver med akkurat dette. Det som mangler er nordmenns evne til å trekke konklusjoner – hvis jeg er motstander av disse tingene mot naboen, hvorfor synes jeg det er ok å få noen via proxy(staten) til å gjøre de samme tingene mot han? Nordmenn mangler evnen til å tenke rasjonelt og derfor kan makten rolig fortsette sin umoral, støttet av 90% av befolkningen.

    Jeg er altså ikke bare kritisk til de politikere vi har akkurat i dag. Jeg er kritisk til alle politikere som noensinne har levd, som lever i dag og som noensinne vil leve. JEG STOLER IKKE PÅ POLITIKERE MER ENN JEG STOLER PÅ KRIMINELLE og derfor vil jeg avskaffe all politikk. Jeg vil verken ha Stoltenberg eller hans ideologiske venn Tore Tvedt, som begge er enige om at det beste for individet er at de bedrevitende politikerne kontrollerer dem mest mulig.

    Jeg er altså SYSTEMKRITISK, Geir, ikke bare kritisk til den rådende politikken og de rådende politikerne. Grunnleggende og prinsipielt sett eksisterer det bare to ulike tilnærminger til denne problematikken: Tvang og vold mot fredelige mennesker(politikk) eller fred mot fredelige mennesker(fravær av politikk). Skal du kritisere min tilnærming, så må du ta utgangspunkt i dette.

    Skal det bli noen VARIG OG REELL endring der individet får tilbake makten over sitt eget liv, så må vi avskaffe politikere og politikk. Ikke bare bytte ut de politikere vi har og lete etter noen superduperpolitikere som kanskje er ennå bedre enn de gamle. De finnes nemlig ikke. Troen på superduperpolitikeren som kan redde oss alle ut av problemene de forrige politikerne fikk oss inn i er sekularismeversjonen av troen på en bedre gud.

    Hva er essensen i psykopati? Handlingen man utfører for å kontrollere og plage fredelige mennesker, så man kan oppnå målet sitt. Psykopaten ser ikke på konsekvenser som plaging, men som nødvendige.

    Hva er essensen i politikk? Nøyaktig det samme, både på individplan og gruppeplan. En politiker og politikere ønsker å kontrollere og hjelpe(les:plage) individer og grupper, så politikeren/ne kan oppnå målene sine.

    Psykopater ønsker å kontrollere og hjelpe(les:plage og undertrykke) andre mennesker – politikere er psykopater. Man må se det fra offerets synsvinkel, hva overgriperen tenker er uinteressant. Om gamla som bærer ved til bålet for å brenne heksa har god motivasjon spiller ingen rolle. Den stakkars jenta brenner likevel ihjel. Politikere er overgripere om de vil eller ikke. Essensen i en politikers handlinger FOR DE SOM IKKE VIL VÆRE MED er et overgrep. Hva folk frivillig underkaster seg av redselsfulle pinsler er komplett uinteressant for meg, bare ikke tving meg med.
    Mvh Sindre

  • Anonym sier:

   Det er feil å si at sosialdemokrater som avvikler kristendomsundervisnng og innfører bønnerom er nasjonalistiske. Mange afrikanere er fattige fordi de er primitive og holder seg med overtro fremfor kunnskap og fornuft, resten fordi landene er styrt av diktatorer eller er i borgerkrig. Dette kan ikke tilskrives Tore Tvedt eller andre nasjonalister.
   Det er videre ingen nedrig tanke å ta vare på sin kulturarv og nasjonale verdier i et land hvor alt primitivt nytt anses som gull og våre egne tradisjoner anses som uønsket søppel. Har lest for lite av Tore Tvedt til å kommentere mere, men er uenig i sosialisme generelt.
   Det er veldig bra at Tore Tvedt anmeldte EP for et klart lovbrudd. Noen som skjønner hvorfor folk i Ap holder hendene over denne typen?
   De fleste andre ville vært kappet hendene av og kastet til ulvene for mindre enn dette(retorisk ment, ikke bokstavelig).
   Bra blogg forresten.

   «Det er feil å si at sosialdemokrater som avvikler kristendomsundervisnng og innfører bønnerom er nasjonalistiske.»

   Svar: Nasjonalisme er det motsatte av inkludering og multikultur.

   Afrikanere er fattige fordi vestlige sosialistiske rasister(sosialdemokrater) aktivt holder dem nede og fordi de ikke har en rettsstat som er en forutsetning for økonomisk utvikling. Les Onar, så sier han mye om dette.

   Tvedt er en rasist som ville ha brukt voldsmonopolet til å holde mennesker HAN ikke likte nede. Han er nesten identisk med de han hater(sosialdemokrater), bare at de er flere enn han.

   «Det er videre ingen nedrig tanke å ta vare på sin kulturarv og nasjonale verdier i et land hvor alt primitivt nytt anses som gull og våre egne tradisjoner anses som uønsket søppel»

   Ja, les mer – gjerne Onar. Han har tatt for seg mye av dette. Nasjonalisme må folk få ha, bare ikke politisk. Individer må få ta vare på hva de vil. Kulturarv og nasjonale verdier er ikke statens oppgave å forvalte.

   «Har lest for lite av Tore Tvedt til å kommentere mere, men er uenig i sosialisme generelt.»

   Tore Tvedt er en nasjonalSOSIALIST. Kommunisme er internasjonalsosialisme, nazisme, fascisme og sosialdemokrati er nasjonalsosialisme. Så er begrepene rasjonelt definert.

   «Det er veldig bra at Tore Tvedt anmeldte EP for et klart lovbrudd.»

   Selv gale mennesker kan ha gode ideer. Dette var en fortreffelig ide – derfor jeg omtalte den.

   «Noen som skjønner hvorfor folk i Ap holder hendene over denne typen?»

   Kort fortalt – en mild versjon av mer ekstreme sosialisters forsøk på å ødelegge individets naturlige evne til moral og rasjonalitet. Skal man herske over mange, så er det mest effektivt å få alle til selv å sette seg i et ideologisk fengsel, skapt av slike som holder hånden over slike som EP. Kristne fikk mennesker til å sette seg i det irrasjonelle trosfengselet som heter kristendom. Sosialister fikk og får mennesker til å sette seg i det irrasjonelle trosfengselet som heter sosialisme(i forskjellige varianter)

   «Bra blogg forresten.»

   Takk. Jeg er en spurv sammenliknet med Onar, VM og andre. Les dem også!

   Mvh Sindre

   • Danny sier:

    Helt korrekt at statens legitime oppgaver ikke inkluderer annet enn forsvar, lov og rettsvesen. Det er i forståelse av at staten faktisk forfordeler fremmed kulturelle jeg anser Tore Tvedt å være en motpol til dette.
    Har ikke lest så mye på DLF siste året, jeg er enig i det meste VM skriver, så nyhets kommentarene blir ofte bare å lese hva jeg selv mener. Skal sjekke opp Onar Åm ang Afrika, det har muligens med handelsbarrierer å gjøre?
    Som du påpeker er dette særdeles skarpskodde folk det er all god grunn å lese. Synd de har fått så mye usaklig dritt fra debatt-forsøplere.

    Ang EP har jeg en ide som ikke er særlig troverdig, men som ville vært desto mere oppsiktsvekkende; Jens, Jonas, eller helst begge to(aller helst hele stortinget) har hatt utenomekteskaplige eskapader med EP, og nå truer han med å avsløre forholdet 🙂
    Noen bedre?
    Stryk det siste om det oppfattes som injurierende ryktespredning, for det er ingenting som tilsier at det stemmer og det er tatt helt ut av tomme luften, det ville bare vært så sosialpornografisk underholdende.

    Mvh Danny

    PS. Baksiden.net omtaler også fenomenet nasjonalstat kontra papirstat i en artikkel som også nevner romerriket. Der fremkommer det at den romerske hærføreren Hermann fører den romerske hær til nederlag da han blir sendt mot Tyskland, ettersom han er mere germaner enn romer.

 8. Aner ikke hvorfor kommentaren din endte opp nesten øverst, Jone.

  Mvh Sindre

 9. Geir Gasse sier:

  Anyway: Her er min nyeste artikkel: Glem demokrati – det vi trenger er diktatur
  http://gasskammer.blogspot.no/2012/09/glem-demokrati-det-vi-trenger-er.html

  Legg gjerne igjen en kommentar.

  • Jeg har lagt igjen kommentar. Jeg synes jo ikke diktatur er så spennende som du synes. Som jeg skrev i kommentaren: «Hvorfor trenger vi noen til å kontrollere oss og hvem har retten til å bestemme over meg? Hvor fikk de den retten fra?»

   Mvh Sindre

   • Geir Gasse sier:

    Syns det er synd at det eneste du vil er å være en surpomp og plukke og plukke og «finne feil» hos andre mennesker som kunne vært dine kamerater, Sindre. Hvorfor vil du ikke heller se på det du har til felles med andre, og hva med å lære noe nytt?

    Du stenger av når du får muligheten til å lære om Holocaustsvindelen. Holocaust brukes til tvang og undertrykkelse – noe du sier du har veldig mye i mot. Men du gir altså blaffen i å sette deg inn i saken? Vel, det forteller meg at du farer med tomt prat og ikke er like «moralsk» som du forkynner.

 10. Jeg poster svaret jeg postet hos deg + noe mer.

  For meg kan det virke rart at noen former for tvang og vold mot fredelige mennesker skal være riktig og bra, mens andre former for tvang og vold mot fredelige mennesker skal være feil og dårlig. Er det det faktum at jeg peker på spørsmålet mitt som gjør meg kranglete, surmulende, sær, fordømmende og stråmannsskapende? Jeg gjentar mitt eneste spørsmål, for å være sikker på at det er dette spørsmålet vi snakker om:

  Når og hvorfor er tvang og vold mot fredelige bra?

  Dette er et åpent spørsmål.

  Ditt spørsmål er et lukket spørsmål, et spørsmål som også har en påstand i seg – at jeg faktisk har banket min kone. Svaret ville ha vært: 1) Jeg har aldri banket henne, 2) ja, 3) nei.

  Svaret på mitt spørsmål er enten: Tvang og vold mot fredelige er alltid bra, aldri bra eller:

  Nå skal Geir fortelle Sindre når det er bra og når det ikke er bra og hvorfor, for Sindre forstår åpoenbart ikke dette.

  Spørsmålet er helt åpent og helt ærlig ment. For meg ser ideen nemlig ut som en selvmotsigelse.

  «Alt du vil er å krangle, Sindre. Krangle, surmule, være sær, fordømme og lage absurde stråmenn. Vel, lykke til med det.»

  Dette er en urimelig påstand, ettersom du ikke henviser til annet enn dine egne følelser, som like gjerne har kommet fordi du blir svar skyldig på spørsmålet mitt.

  Kan du ikke bare forsøke å svare på dette ene spørsmålet?

  ——————————

  «Du stenger av når du får muligheten til å lære om Holocaustsvindelen.»

  Her legger du et premiss til grunn som du ikke kan dokumentere. Du legger til grunn at det er en svindel. Det er umulig å diskutere om det er en svindel eller ikke, når du legger til grunn for diskusjonen at saken allerede er avgjort av deg.

  «Holocaust brukes til tvang og undertrykkelse – noe du sier du har veldig mye i mot.»

  Kan du gi eksempler?

  «Men du gir altså blaffen i å sette deg inn i saken? Vel, det forteller meg at du farer med tomt prat og ikke er like “moralsk” som du forkynner.»

  Jeg har forsøkt, såvidt, men konkluderte med at revisjonisme er absurd. Jeg er likevel i dialog akkurat nå med Jone. Har bedt han sjekke ut en interessant nettside jeg fant og noen linker om emnet, så det er urimelig å si at jeg gir blaffen.

  Min moral er fred mot fredelige/opprettholdelse av liv og sannhetssøken – mine to ultimate verdier, som ultimat sett er en. Hvis jeg skulle vike fra disse to, så må det være pga følelsene mine i et overilt øyeblikk eller pga tidspress. Jeg har ikke tid til eller interesse for å personlig verifisere alt av kunnskap på jorda og jeg har desverre fortsatt ikke absolutt kontroll på følelsene mine – altså min private kunnskap.

  Mvh Sindre

  • Jeg blir ikke klok på deg. Ovenfor skriver du både at du er i dialog med meg og at du ikke ønsker en kommentar om linkene fra meg på din blogg. En dialog burde bety at kommentarer fra meg vedrørende linken er velkomne.

   Litt motstridende tilbakemelding synes jeg.

   Uansett var det svært mye tekst i de linkene som du henviser til. Jeg vet ikke om jeg kommer til å lese alt dette; det ble litt for mye for meg også, selv om jeg er interessert.

   Problemet for oss begge og for folk flest, er nok at alle finner det som de leter etter. En som allerede tror at holocaust er et faktum leter etter og finner argumenter som understøtter dette, mens en som er svært tvilende til holocaust, inkludert meg, leter etter argumenter som understøtter dette. Uansett er det alltid vanskelig å være 100 % rasjonell og upartisk, fordi dette fenomenet med kognitiv dissonans, gjør at vi alle har en en sterk emosjonell tendens til å tro på det som vi allerede tror på.

   Et typisk eksempel er at folk tror emosjonelt på at sosialismen fungerer, fordi det er dette de har blitt hjernevaskede med hele livet. Man vil derfor oppleve en kraftig kognitiv dissonans, dersom noen forsøker å fortelle at sosialismen er tull, dersom det allerede har festet seg emosjonelt og irrasjonelt i underbevistheten at den fungerer. (Kanskje ikke mi beste forklaring, men jeg håper at du tar poenget).

   Jeg opplever altså holocaust mer eller mindre som hjernevasking som begynner allerede mens man er barn. Jeg aksepterte også holocaust som god fisk da jeg gikk på folkeskolen, selv om det aldri ble presentert noen beviser. Etter hvert som jeg har blitt eldre har jeg blitt mer bevisst på at bevisene for holocaust ligger et sted mellom syltynt og ikke eksisterende, så tvilen om at holocaust er reel har kommet litt etter litt.

   Mvh,
   Jone B.

   Svar: Generelt liker jeg prinsippene dine. Når det gjelder Holocaust vet jeg ikke helt hvordan du tenker. Hvor tenker du de 6 000 000 europeiske jødene ble av? Sier revisjonismen noe om dette? Eller 4 000 000. Poenget er: Hvor ble de av, de jøder som ble borte, individer, familier, flere generasjoner? Er alle filmene fra dengang, alle bildene, alle tekstene, alle bøkene, alle vitnebeskrivelsene, alle de overlevende – en eneste stor konspirasjon ifølge deg? Hvem igangsatte denne konspirasjonen? Jøder over hele Europa ble enige om å dikte opp dette og har holdt det hemmelig siden? De er gode på konspirasjon, så de bare forfalsket noen notater og fikk nesten en hel verden med på å tro på dette? Jeg klarer liksom ikke å ta Holocaustrevisjonisme helt alvorlig.

   Om du ikke leser hele linken, så si ihvertfall fra hvis du finner noe du mener er feil.

   Mvh Sindre

   Oppdatering

   Jeg erkjenner at jeg er ambivalent, Jone. Utfordringen er at jeg må sette meg inn i materialet ditt for å imøtegå deg og jeg ønsker ikke det. Derimot er det ok å ta diskusjonen om linken til nettstedet og direktelinkene her på bloggen min. Vi holder oss til å diskutere dette. Si fra hvis du finner feil hos anti-revisjonistene, så lar vi fraværet av feilfinning tale for seg selv.

   PS: Geir var like useriøs som Tvedt når det kommer til stykket. De er fascister som alle andre sosialdemokrater. Ønsker å tvinge alle andre med på ideene sine. Jeg håper ikke den enestre grunnen til at du anerkjenner dem er deres like forhold til Holocaust og revisjonisme.

   Under linken om diktatur ble Geir mer og mer emosjonell etterhvert som jeg skritt for skritt maltrakterte ideen hans. Alle fascister er like sånn – når argumentene svinner, faller de tilbake på følelser. Bare en ekte liberalist vil forkaste alle tidligere oppfatninger til fordel for sannheten. Det er fordi vi ser prinsipper som eneste rasjonelle ledestjerne fremfor følelser og irrasjonalitet, som de andre forvirrede menneskene.

   Sjansen jeg gir deg til å bevise at sannheten ligger nærmere din oppfatning enn min er å bevise feil i linkene. Dette er rammeverket. Noe utenfor dette gidder jeg ikke diskutere. Hvis ikke spesialiserte anti-revisjonister har gode nok svar, så må jeg åpenbart revurdere. Jeg er jo trygg på at det blir du som kommer til kort.

   Mvh Sindre

 11. stine sier:

  Svar: Dette innlegget har blitt slettet pga jødehat. Jeg er ikke interessert i å diskutere revisjonisme eller jødehat på bloggen min. Jødehatere får diskutere på sine egne blogger.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s