Sosialdemokratiet hater avvikere – i dag prostituerte

Noe av det som best kjennetegner sosialdemokratiet er dets hat mot fredelige avvikere, fordi det opplever at de kan true dets eksistens. (Voldelige avvikere er av en eller annen grunn ikke like hatet, noe som gjenspeiles i lovene brukt mot dem). Sosialdemokratiet prioriteres foran muligheten for at fredelige avvikere skal få bestemme over egne liv. Sosialdemokratiet forsøker å kvitte seg med avvikere ved å benytte ulike former for taktisk og strategisk plaging, for å få dem til å oppgi sine avvik og underkaste seg sosialdemokratiet.

Avvikere måles oftest i grupper ettersom det er sjelden staten tar seg bryet med moralsk og juridisk fordømmelse av enkeltindivider. Sosialdemokratiet er således en ide om å diskriminere mot alle grupper som ikke underkaster seg sosialdemokratiet – ihvertfall såfremt noen føler at de representerer en trussel mot sosialdemokratiet. Og sosialdemokrater fulle av frykt og følelser er det ikke vanskelig å spa opp. I sosialdemokratiet finner vi full støtte for å tenke med følelsene sine, fremfor det rasjonelle. Man kan lett bli beskyldt for å være følelseskald dersom man bruker hjernen og ikke umiddelbart kaster seg på følelsesladde argumenter. I sosialdemokratiets misinformerende sjargong kan vi dermed hevde at alle sosialdemokrater, fordi de støtter sine politiske representanter, er målrettede rasister. De diskriminerer mot grupper ved å plage dem med begrunnelse i egne følelser. Som vi skal se under er det følelser og ikke rasjonalitet som ligger til grunn for plagingen og forfølgingen av fredelige individer. Når jeg sier at sosialdemokrater er ansvarlige for sine representanters handlinger, så er det fordi de hvert fjerde år stemmer på sosialdemokratiske representanter.

En av avvikergruppene sosialdemokratiet hater, fordømmer og metodisk forsøker å ødelegge livet til er prostituerte. De senker prostituertes livskvalitet ved å forby den fredelige handlingen det er å selge seksuelle tjenester og ved å fordømme salg av sex. Selv vil sosialdemokrater hevde at de bare gjør det for å hjelpe. Alle handlinger sosialdemokrater foretar seg som senker eller ødelegger andre menneskers livskvalitet vil de alltid hevde ble begått for å hjelpe. De tenker at det er ok å ødelegge andre mennesker, fordi de bare mente å hjelpe. Litt som amerikanernes uttrykk: Collateral Damage/utilsiktet skade. Begge sier: «Vi hadde et annet mål og de var i veien. Trist for dem.» Begrepet som best beskriver Collateral Damage er pragmatisme – altså mellomløsningen mellom det onde og det gode. Når sosialdemokrater skryter av at de er pragmatister, så skryter de i realiteten av at de verken er onde eller gode. De avviser at det gode kan eksistere: de kaller det utopi og benekter at det er mulig. Sosialdemokrater ønsker også, som alle fredelige mennesker som meg, å avvikle det onde. De befinner seg dermed midt mellom det gode og det onde, der jeg befinner meg diametralt motsatt det onde. Jeg definerer det gode som prinsipper som ivaretar individets rettigheter, det onde som et absolutt fravær av slike rettigheter. Sosialdemokrater benekter absolutte rettigheter, der de alltid hekter på et DERSOM. Rettigheter er i sosialdemokratiets øyne betinget av noe. Rettigheter eksisterer hvis sosialdemokratiet akkurat i dag føler at det bør være slik. Det samme med fravær av rettigheter og aktiv statlig diskriminering mot grupper. Sosialdemokrati er som man kan se IKKE en ideologi som tar sikte på likhet, på annen måte enn ved å utrydde avvik.

Sosialdemokratiets faktiske overgrep mot prostituerte i tillegg til sosialt stigma(fra artikkelen):

Lover som hindrer prostituerte fra:

å delta i arbeidstagerorganisasjoner
å organisere arbeidet på bordeller
å leie egnede arbeidsplasser
å leie inn sikkerhetspersonell
å reklamere
å lage arbeidskontrakter som regulerer lønn, arbeidstid, arbeidsforhold, helseforsikring, pensjonssparing
osv

Sosialdemokratiet plager prostituerte med å frata dem alle de rettigheter som alle andre arbeidstagere tar for gitt. Prostituerte diskrimineres mot, fordi sosialdemokratiet har følt seg frem til at denne gruppen ikke bør få eksistere. Heldigvis finnes det mennesker som tenker med hjernen sin og ikke med følelsene sine/det irrasjonelle og kaotiske nettverket av ulik informasjon man har lagret i underbevisstheten sin. Ole Martin Moen har skrevet en artikkel om emnet der han tilbakeviser enhver rasjonell begrunnelse for å plage, forfølge og undertrykke prostituerte:

http://jme.bmj.com/content/early/2012/08/27/medethics-2011-100367.full.pdf+html

Mitt spørsmål til alle sosialdemokrater: Lever dere godt med dette? Hvor fikk dere retten fra til å frata andre fredelige mennesker deres rett til å søke sin egen lykke? Hvor fikk dere denne retten fra annet enn fra at dere har makten til å gjøre det og gjør det fordi dere har makten til det? Hva er begrunnelsen deres? Det nytter ikke å si at dere ikke støtter plagingen av prostituerte dersom dere stemmer på et sosialdemokratisk parti som liker å plage prostituerte. Støtter dere andre sosialdemokratiske partier, så finner vi andre plagede grupper og spørsmålet blir det samme: Hvor fikk dere retten fra til å bestemme over andre, fredelige mennesker?

Mvh Sindre

PS: Det motsatte av hat er toleranse. Sosialdemokratiet liker å smykke seg med at det er et tolerant samfunn, men ikke engang dets egne fredelige borgeres fredelige aktivitet kan det tolerere, så «sosialdemokratisk toleranse» må her forståes i «1984»-språk: Dobbelttale. Hvis det er lenge siden du har lest 1984, så anbefaler jeg deg å lese den igjen. Den kan vekke deg litt ut av den sosialdemokratiske brød-og-sirkus-dvalen.

PSII: Jeg har så mye på hjernen/hjertet(men formulert i falsifiserbare argumenter) at jeg ofte glemmer sentrale poeng. En av årsakene til at jeg skrev denne artikkelen var ordet utopi, som falt i forbindelse med en diskusjon om fred, liberalisme og prinsipper. I sosialdemokratiet er fred – altså det å la fredelige mennesker handle fredelig – ansett som en utopi. Hvorfor lager sosialdemokrater lover mot fredelig aktivitet, som ikke kan begrunnes i annet enn hva en eller annen forvirret politiker har følt seg frem til? Hvorfor er fred en utopi? Hvordan kan man la være å ustanselig forsøke å dyrke frem all fredelig aktivitet og holde seg til å fordømme og diskriminere mot vold? Er det aktivitet i seg selv som er farlig? På populærspråket: Hva er greia? Jeg forstår ikke. Hvis du forstår, så forklar meg.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

3 svar til Sosialdemokratiet hater avvikere – i dag prostituerte

 1. Sigfadr sier:

  Det er ikke forbudt å selge sex, men det er forbudt å kjøpe sex. Der har du dessverre bommet litt, uten at det ødelegger artikkelen din.

  Svar: Jeg er klar over at det er sexkjøp som er ulovlig. Det forandrer ingenting, ettersom alle problemene prostituerte opplever i forbindelse med manglende rettigheter som arbeidere og manglende mulighet for sikkerhet, osv da effektivt fjernes av staten. Når en part i en handel kriminaliseres, slik feks narkotikaselgere kriminaliseres, så dukker alle problemene opp for begge parter og omgivelsene.

  Men, det som da kunne vært like interessant å drøfte, uten at jeg orker det nå, er hvorfor det er slik. Hvorfor salget er lovlig, men kjøpet er ulovlig.

  Svar: Fordi det holder med å kriminalisere en av partene for å effektivt plage og ødelegge livet til alle involverte og ofte massevis av utenforstående.

  Selv tror jeg det har noe å gjøre med grunnleggende menneskerettigher og retten til å selv bestemme over sin egen kropp.

  Svar: Absolutt

  Sosialistene forstår trolig selv, utrolig nok, at her er de så ute å kjøre at det ikke er mulig å legitimere ett eventuellt forbud mot å disponere sin egen kropp slik man ønsker.

  Svar: Sosialister er pragmatikere og velger her minste motstands vei. De vet at det er lettere å lure godtroende nordmenn til å se skjevt på de som nordmenn er troende til å fordømme – i Norge sexkjøperen som nordmenn har blitt lært opp til å forakte eller narkotikaselgeren. I det ene tilfellet kjøperen og det andre selgeren. I USA er sexsalg ulovlig. Der har sosialistene bare fått med seg befolkningen, som er mer kristen og har lettere for å fordømme kvinner, til å føle at kvinnen kan taes for fredelig handel. Det eksisterer ikke logikk i sosialistisk umoral, bare følelser. Ellers hadde sosialismen vært mer prinsipiell.

  Den tilsynelatende motviljen mot å tilrettelegge for trygt og (skattepliktig) salg av sex, ved å forby kjøp, tror jeg bunner i at på et så personlig og intimt plan som ved salg av sexuelle tjenester, blir det også umulig å legitimere skatteplikten.

  Svar: Ja, skatt på sexsalg blir litt for åpenbart et overgrep for følelsesladde nordmenn

  For oss som tenker selv er riktignok ingen skatteplikt moralsk legitim, selvom dette faktum for de fleste ikke er så åpenbart som det trolig ville vært i spørsmålet om sex-inntekter. Mulig du orker å drøfte dette videre?

  Svar: Du har vel sagt det som er å sies om akkurat dette. All skatt er umoralsk, all sosialisme er umoralsk.

  Når det gjelder å forstå sosialistenes tankegang så er jeg nesten like blank som deg. For meg hjelper det dog å forstå DEM som at de mener seg berettighet til å definere sannheten selv, gjerne skape sin egen, og gjerne en med logiske og konsekvensuelle brister. Faktisk så snur de ofte ting helt på hodet. Sannhet blir løgn og løgn blir sannhet.

  Svar: Jeg opplever at sosialisme på det politiske nivået bunner i stor forvirring rundt etikk og påfølgende grådighet etter makt, sex, penger og berømmelse etterhvert som sosialistene blir fanget i eget spill. Det ligger i individets natur å lete etter nisjer. Når nisjen er funnet og fungerer, når egoet tilfredsstilles, så skal det mye til for å snu. Sosialister er grunnleggende forvirret og lyver hele sin politiske karriere – vanskelig å snu når man hele tiden øver seg på å mestre alt det umoralske man kan finne på. Hva skal man si til alle sine ofre? Lettere å leve med løgnen for grunnleggende uærlige individer. Når det gjelder sosialisme for menige, så dreier det seg om manglende evne til kritisk og rett tenkning. Sosialister er hjernevasket inn i denne stygge ideologien. Når man påpeker sosialisters hyklerske handlinger velger de konsekvent å avvise problematikken som tøv. Det er lett å vise til, i nesten enhver anledning, at sosialister selv er egoister, men nekter alle andre å være det samme=hykling. En standard for dem og en for andre. Dette er kanskje grunntreningen for enhver sosialist. Få ham til i en tilstand av kognitiv dissonans. Uredelige mennesker vil alltid dikte opp årsaker for å orke å leve med seg selv – det faller lett for de fleste sosialister, det er derfor de fortsetter å være sosialister. Ikke i nærheten så lett for liberalister/ærlige mennesker. Ærlighet og integritet hadde gjort enhver sosialist til liberalist hvis sosialisten hadde blitt presentert for alternativet. Selv sosialister synes på et eller annet nivå at moral skal gjelde alle, men de har blitt opplært i pragmatismens kunst – en ide som ødelegger enhver logisk tenkning rundt det prinsipielle og rundt moral. Som sagt – de lever med motstridende ideer i hodet sitt.

  I denne artikkelen har noen sett at sosialismen faktisk er å sammenligne med en religion.
  https://ravnagaldr.wordpress.com/2012/10/14/om-hedersmenn-og-kvinner-og-mer/

  Svar: Takk for linken:)

  Mvh Sindre

  • BelzeBob sier:

   Hei

   Her er vi ganske så enige, Sindre. Både problemet med prostitusjon og problemet med narkotika kunne løses på en langt mer menneskelig måte. Kriminalisering er definitivt ikke veien å gå.

   • Takk for kommentar, Belzebob!

    Den amerikanske staten la effektivt grunnlaget for den amerikanske mafiaen med alkohol-forbudet tidlig 1900-tall. Senere har sosialisters(inkludert amerikanere for de som ikke visste at amerikanere også er sosialister) narkotikaforbud skapt enorme lidelser på et globalt nivå. Sosialister mangler ofte evnen til å lære av egne feil. Det eneste de virkelig tror på er å tvinge folk med på ideen sin – så skal alt bli bra.

    Det spiller ingen rolle om politikere har god eller dårlig intensjon med sine mange sprell. Det som er interessant er om handlingene deres er moralske og hva slags konsekvenser de gir. I omtrent ethvert tilfelle man kan forestille seg vil umoralske(voldelige) handlinger fra politikernes side få kjipe konsekvenser og moralske((fredelige) handlinger(fravær av politikk) få gode konsekvenser. Fjern forbud mot narkotika og 50-70% av all vold og all kriminalitet vil forsvinne i hele verden. Lover gitt av politikere og religiøse mot fredelige produkter som kvinner, narkotika, alkohol, sosial omgang, vennskap, osv er det som skaper krig og vold. Det er egentlig nokså innlysende. Der det er forbud er det en nisje for å være den beste «kriminelle». Uten nisjer, ingen «kriminelle». De som er kriminelle av natur(voldelige) trenger ingen nisje, men med 90% av all kriminalitet borte får politiet mer tid til disse.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s