Sindre Rudshaug har blitt kriminell

Lørdag 24.11 kl 21:00 ruslet jeg ut i bilen til en kamerat for å prate litt. Parkeringsplassen er 50 meter fra leiligheten min. Vi kjørte en tur og returnerte ca kl 22:00. Like etter kommer politiet innom. De ber om førerkort fra kameraten min og legitimasjon fra meg. De hevder de har tillatelse til å stanse alle biler og ransake alle de føler for i en gitt tidsperiode i et begrenset område på jakt etter våpen. De trenger ikke å ha mistanke til noe som helst og de kan bruke alt de finner mot deg, uansett om det er relevant i forhold til tillatelsen de påstår å ha, som jeg aldri får se, selv om jeg ber om å få vite rettighetene mine.

Etter å ha brukt ca en time på å lete gjennom hele bilen og alt i bilen, snakke om en bandana og to jakker kameraten min hadde i bagasjen, snakke masse på radioen sin underveis, diskutere seg i mellom og ransake kameraten min, så kom turen til meg. Begge betjenter oppfører seg svært bra, så jeg har ingenting å utsette på deres fremferd. Jeg går ut av bilen, kommer på at jeg har en lommekniv på meg som jeg bruker på hytta til alt mulig rart – en liten sak med blad på 6 cm.

Politimannen forteller meg at dette er straffbart. Jeg hevder at jeg har sjekket at lommekniv er uproblematisk med kort blad(men det var lenge siden). Han avviser dette. Når jeg sjekker i etterkant hadde politimannen rett, selv om man faktisk kan medbringe kniv med blad under 6cm ombord på fly i Norge.

http://www.avinor.no/avinor/bagasjeoginnsjekking/20_Bagasje
Skarpe eller spisse gjenstander, kniver, sakser (med bladlengde under 6 cm) kan taes med i håndbagasjen

Kniven befant seg i lomma mi, fordi jeg kom rett fra hytta, var hjemme såvidt, før kameraten min hentet meg. Jeg hadde glemt å ta den ut og legge den igjen hjemme. Politimannen anmelder meg for å bære kniv på offentlig sted, selv om han hentet meg ut av bilen jeg satt i. Hans argument var at jeg hadde gått fra leiligheten og inn i bilen, så jeg hadde gått 50 meter på offentlig sted en time før.

Fremfor å utvise skjønn der han står sammen med en fredelig lærer og hans fredelige kamerat som jobber i ungdomstjenesten, begge ustraffet, velger altså politimannen å anmelde meg. Han benytter denne paragrafen:

Paragrafen
§ 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.

Politimannen følte seg litt urettferdig behandlet da jeg lurte på om han kanskje burde vurdere å utvise skjønn. Senere forteller han meg hvor snill han er som ikke arresterer meg og tar meg med til kammeret for å foreta avhør, men heller tar et avhør på stedet.

Når jeg senere spør en etterforsker om han anser dette som grovt uaktsomt, slik paragrafen minimum krever, så avviser han at paragrafen er alt jeg må kunne utenat. Jeg må kunne forskriften også, for man kan straffes etter forskrifter. Staten hevder at nordmenn ikke er i stand til å ta vare på seg selv og finner på masse reguleringer, skatter og avgifter for å hjelpe oss. MEN de forventer at du skal kunne hele lovverket inkludert alle forskrifter. Det var altså ikke bare de to politifolkene som er gale i hodet, men også hovedansvarlig etterforsker. Så får vi se om juristen og kanskje dommeren også er gale i hodet.

Politiet har satt masse ressurser på denne saken – først de to betjentene hjemme hos meg og på politistasjonen for å skrive anmeldelse, nå etterforsker og jurist, eventuelt dommer hvis jeg nekter å betale et evt forelegg. Når politiet skriker om økte bevilgninger kan man lure på hvorfor de heller bevilgningene raskere ut av vinduet enn de mottar dem. Jeg sier: Senk bevilgningene til politiet når de har såpass lite å gjøre som dette, så kanskje de konsentrerer seg om de oppgaver politiet bør konsentrere seg om.

Vi vet at politiet henlegger enorme mengder anmeldelser og ikke etterforsker eller påtaler alvorlig kriminalitet som ran, vold, voldtekt, trusler og ofte bruker så lang tid at saker blir henlagt pga bevis, tid eller straffen blir senket pga politiets SLETTE arbeid. Så ser man dette i lys av de ressurser som blir brukt på å ta en fredelig fyr som meg. Det kalles å ta lavthengende frukt. Hvor ser vi politiet i aksjon? Oftest ivrig i gang med å dele ut store bøter fordi folk kjører ned en gate de ikke skal eller kjører litegranne for fort, uten belte eller snakker i mobil. Politiet, på instruks fra absurde politikere tar de folka det er lett å ta, som øker statistikken og skatteinntektene. Nordmenn bør forstå at det ikke er i verken politikeres eller politiets interesse å stanse voldsmenn og ransmenn, fordi deres kriminalitet utelukkende rammer individer. Det er i politikernes interesse å skremme fredelige til å følge administrative ordre(fascisme) og det er i politiets interesse å få større bevilgninger.

Et interessant moment var da politidamen forklarte at de kunne bruke ethvert bevis de måtte finne. Inngangsbilletten til denne ekstremt grovmaskede blindkontrollen var altså jakt på våpen, men det høres mer ut som et dårlig påskudd når man får vite at de kan bruke alt de måtte finne. Jeg opplever det som svært alvorlig at staten på denne måten forbigår alle fredelige individers rett til å slippe å bli ransaket overalt i landet. Det vi mangler er litt utvidelse på tid og sted, så har vi en flott politistat, men hvorfor mislike det – bare kriminelle har jo noe å bekymre seg for?

Fordi jeg hadde god samvittighet, valgte jeg selvsagt å være ærlig med politimannen. Jeg kunne ha løyet og sagt at vi hadde vært en tur i skogen og spikket pinner. Da hadde alt vært i skjønneste orden, pga «Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.»

Det falt meg ikke inn å lyve for politiet ettersom jeg har god samvittighet. Fordi jeg valgte å være ærlig ble jeg brått ansett av loven som en kriminell. Helt absurd. Moral: Lyv mest mulig for politiet, ikke vær ærlig. Ikke bidra til å hjelpe dem, for du vet aldri hva slags hyggelige folk de har tenkt å plage.

Hele livet mitt har jeg hatt den største respekt for politiet, selv om jeg har hørt mye rart, selv om jeg har sett mye rart. Denne respekten er nå vekk og politiet er ikke lenger min venn, men en Stasi-liknende fiende. Jeg skal følge ordre de gir, ikke fordi jeg respekterer dem, men fordi de har makten til å plage meg for absurditeter.

Det burde vært en tjenesteforsømmelse å ikke utvise skjønn i en sak som denne. Saken vil gå sin gang og jeg vil oppdatere hva disse merkelige folkene med sine absurde lover finner på videre.

Den liberale fredsfilosofen Onar Åm har skrevet en artikkel som tar for seg statens kriminalisering av borgerne gjennom sine mange utenkelige lover og forskrifter:

http://onarki.no/blogg/2012/10/gi-oss-i-dag-vart-daglige-lovbrudd/

Hvis media gidder å plukke opp saken når jeg spør de får vi bedre belyst hva vanlige folk mener om denne nye trenden hos politi og påtalemyndighet. Jeg skal ihvertfall gjøre mitt for å forsøke å henge ut denne galskapen.

OPPDATERING 28.11

Jeg opplever å være i godt selskap. Her har en av Norges rikeste menn,Olav Thon, åpenbart forstått at politiet kaster bort egen og andres tid på vås:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10048329

OPPDATERING 26.03.13

Politier har nå kontaktet meg to ganger via post.

Første gang tilbød de sleipe luringene meg en bot på kr 7000,- med svarfrist fem dager, slik at jeg ikke skulle rekke å snakke med en advokat. Jeg takket nei til deres latterlige tilbud og ba dem henlegge saken, samtidig som jeg viste til hvor svakt de står i å bevise at jeg var grovt uaktsom.

Andre gang tilbød de meg påtaleunnlatelse «under tvil». Idiotene hadde altså tvilt seg frem til at jeg var såpass lite skyldig at jeg ikke lenger skulle ha bot eller annen reaksjon, men skyldig skulle jeg være. Påtaleunnlatelse er politi og påtalemyndighets feigeste måte å trekke seg unna med halen mellom bena. En uskyldig slipper å bli plaget mer med bøter, fengsel eller annen type plaging. Men han er ansett som skyldig og politiet kan føre inn i sine statistikker, som er det viktigste for dem, at du er skyldig. Politiets Grunnlovstridige vilkårlige ransakelse av alle i området innenfor 24 timer bar antagelig så lite frukt at de prøver seg med alle midler(og midler har de åpenbart alt for mye av) for å få kjent meg grovt uaktsom i saken.

Jeg så bløffen deres igjen, fordi de er elendige pokerspillere, og ba dem fremme saken for retten med dette svaret:

OSLO POLITIDISTRIKT, BOKS 8101 DEP, 0032 OSLO

Sak xxxxxxxx

Jeg erkjenner uaktsomhet – at jeg glemte lommekniven i lomma. Jeg erkjenner ikke grov uaktsomhet og avviser dermed straffskyld og påtaleunnlatelse og krever at påtalemyndigheten enten henlegger saken helt eller bringer den inn for retten, slik at vi kan finne ut om sivilsamfunnets, via dommers og to meddommeres rettsfølelse er i tråd med politi- og påtalemyndighetens ide om grov uaktsomhet.

Dersom påtalemyndigheten velger å ikke henlegge saken trenger jeg informasjon om videre saksgang fra dere, slik at jeg får god tid til å forberede meg godt til saken gjennom advokat, vitner, karaktervitner og en godt gjennomarbeidet appell til retten basert på loven, forarbeider til loven og en diskusjon rundt den absurde ideen om at dette var grov uaktsomhet.

Sindre Rudshaug

Så får vi se om idiotene prøver seg på denne saken i retten, der to av tre dommere er normale mennesker og ikke inndoktrinert i umoralsk juss slik jeg observerer at politi og påtalemyndighet er og slik jeg antar at fagdommeren kan være. Det er en grunn til at vi trenger yppersteprester(dommere) og prester(advokater) til å tolke loven for oss. Grunnen er at dette gir staten kontroll via dens mulighet til å påvirke hvem som skal tolke lovspråket. Det ligger åpenbart ikke i verken politikeres, dommeres eller advokaters interesse at lovene er få og kan forståes av individet. Makt og penger er igjen insentivet til å være fiender av individet, slik insentivet alltid er for politikere.

Om jeg taper eller vinner i retten er mindre interessant for meg. Jeg har allerede satt av penger til å betale bot og saksomkostninger. Det viktigste er at man står opp mot umoralsk oppførsel fra politi og påtalemyndighets side, når de bestemmer seg for å plage fredelige mennesker, noe jeg innser er hovedoppgaven deres. Man trenger ikke være liberalist som meg for å forstå at staten og individet har ulike interesser, der staten vil ha makt og penger, mens individet vil ha trygghet. Staten bestemmer over politiets prioriteringer, så man forstår hvem som vinner denne kampen og innser at politiet antagelig fyller sine dager med umoralsk aktivitet, der de kjører rundt og plager fredelige mennesker.

PS: Husk at massevis av fredelig aktivitet er forbudt i dag og at langt mer fredelig aktivitet kommer til å være forbudt i fremtiden, så når politiet ber deg hjelpe dem, ved at du skal avgi frivillig DNA-prøve, bidra med opplysninger eller annet, så NEKT! Motarbeid politiet på alle lovlige måter og informer dem om hvorfor så de kan forstå og endre sin umoralske oppførsel. Hold på rettighetene dine – det er en grunn til at store tenkere innså at individet skal ha rettighetene, bestemme over seg selv og ikke bestemmes over av byråkrater og kontrollmennesker. Byråkrater og kontrollmennesker som politikere, byråkrater, politi, påtalemyndighet og dommere gjør det som er enklest for seg selv, men dårligst for deg:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Kripos-purrer-pa-dem-som-ikke-moter-opp-til-frivillig-DNA-prove-7043972.html#.UVFOhlfzm9I

IKKE STOL PÅ DEM!!! MOTARBEID DEM!!! Det er i din og vår felles interesse. Ikke gjør saken personlig, som jeg har gjort, men ta lærdom av mine erfaringer og motarbeid alle kontrollmennesker, selv om de har uniform.

Bare hvis du er helt sikker på at politiet en sjelden gang etterforsker reell kriminalitet, dvs initiering av tvang og vold mot fredelige mennesker, skal du hjelpe dem på alle måter som ikke kan skade deg selv senere. Aldri avgi DNA eller andre former for generell identifikasjon, for du vet aldri hva som blir forbudt i morgen eller om 60 år i et emokrati – altså et følelsesstyrt samfunn.

Mvh Sindre

Dette innlegget ble publisert i politikk, Rettsstat, Sosialdemokrati, sosialisme og merket med , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

21 svar til Sindre Rudshaug har blitt kriminell

 1. Fred Husby sier:

  Slikt er trist å lese. Denne historien håper jeg får etterspill. Politimannens skjønn skal vel i utgangspunktet gå foran en rigid fortolkning av loven. Hvis politimannen ikke klarer å vise skjønn utfører han etter min, og sikkert andres, mening ikke jobben sin.
  Takk for tipset om: “Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.”
  Da unngår jeg og andre kanskje å havne i en slik situasjon.

  Svar: Takk, Fred. Det er en absurd sak og en absurd fortolkning av en lov jeg kan leve med dersom den er effektivt hvilende for fredelige folk.

  Mvh Sindre

 2. Problemet med offentlig ansatte inkludert politet er at de ikke har noen personlig moral eller moralsk ryggrad. Dette er folk som følger ordre uten å tenke noe særlig over om det de gjør er moralsk eller ikke. Faktisk så er du heldig at politimannen kun gav deg bot for å bære en foldekniv. Han kunne like godt ha deportert deg uten å ha noe moralske skrupler med det 🙂

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-ber-norske-joder-om-unnskyldning-7054927.html

  Det at politiet nå ber jødene i Norge om unnskyldning for frivillig å stille opp på deporteringen av jøder under den andre verdenskrigen, betyr egentlig svært lite. De har ingenting lært siden 1942. Vi vet at polititjenestemenn har akkurat like lite personlig moralsk ryggrad i dag som de hadde for ca. 70 år siden. De vil følge enhver ordre fra sine overordnede, selv om det som de gjør er et overgrep.

  Du gjorde forsåvidt riktig ved å være ærlig, men du gjorde likevel en tabbe ved å forklare deg for politiet. I den situasjonen som du var burde burde du har fortsatt å være ærlig, men på den måten at du skulle ha nektet å forklare deg om noenting som helst. Du skulle bare høflig ha sagt at at du frastår fra å forklare deg om hvor du har vært, hvilket ærend du var ute i osv. Husk at du er i din fulle rett til å holde kjeft og til ikke å samarbeide med mennesker som livnærer seg ved organisert kriminalitet (dvs. politiet):

  http://caught.net/prose/police.htm

  Neste gang politiet ønsker å snakke med deg da vet du ingenting, du husker ingenting, du har ikke sett noe og du har ikke hørt noe.

  Så kriminelt som det viser seg at politiet i alle land egentlig er, finnes det faktisk gode grunner for å tillate privat politi og at eventuelle offentlig ansatte politifolk velges direkte av folket, slik at det sånn noenlunde bringes under demokratisk kontroll hvem som får lov til å håndheve loven. Det var slik tidligere i USA. Sheriffer ble valgte direkte ved ei folkeavsteming. Da var det litt vanskeligere å være en bølle mot lovlydige folk, uten at det fikk konsekvenser når det var på tide å velge sheriff på nytt.

  Mvh,
  Jone B.

  Svar: Jeg liker den nøkterne tilnærmingen din. Du treffer så presist på alt du sier her – det kan ikke være første gang du reflekterer over dette. Hvor dum føler jeg meg som lojalt har stått ved disse absurde politifolkenes side fra jeg lærte å gå. Jeg begynte å utheve det du skrev, fordi det var så bra, men endte med å utheve alt sammen, så jeg droppet det:)

  Dette er kanskje noe av det beste du har skrevet, Jone.

  Absolutt alle jeg snakker med, om de er blodsosialister eller liberalister – sier det samme: «Dette er absurd!»

  Vi får anbefale alle å slutte å samarbeide med politiet: «Neste gang politiet ønsker å snakke med deg da vet du ingenting, du husker ingenting, du har ikke sett noe og du har ikke hørt noe.»

  Politiet er avhengig av tillit, da det utrolig nok i Norge er tillatt å nekte å samarbeide med politiet. Politiet har ikke lenger min tillit og det skal de merke. Hovedbegrunnelsen min er at jeg må anta at politiet oppfører seg umoralsk – plager fredelige og lar kriminelle slippe unna og at jeg ikke kan bistå i slik umoral. Vi får se om etterforsker, jurist og dommer er like absurde som politibetjentene – som blir spikeren i kista for min del.

  Direktevalg av politimann lokalt høres ut som en god forsikring mot overgrep. Vi får jobbe for å destabilisere den umoralske sosialdemokratiske staten og dens mange umoralske påbud og forbud. Innføre rettsstaten og mer desentraliserte systemer, med feks lokale politimenn.

  Takk, Jone.

  Mvh Sindre

 3. Fabian sier:

  Hei Sindre – jeg har opplevd samme overgrep som deg, bare på litt annen måte. Jeg er godt over 50 og har alltid prøvd å leve etterrespektabelt og lovlydig liv, med familie og jobb slik at jeg har vært selvforsynt. For noen få år siden – en fin sommerdag vi hadde planlagt å reise på stranda – så dukket det plutselig opp fem politifolk på døra vår, og vaser rett inn i stua uten å spørre om tillatelse til å komme inn. Det var tre uniformerte og to sivile politifolk. Min kone og jeg ble kommandert til å bli med dem på stasjonen – i hver vår bil. Vi hadde da en datter på fire år, og tilfeldigvis hadde vi besøk fra utlandet av en gutt på 17 år. De spurte ikke om han var i stand til å ta seg av vår datter, men lot henne bli igjen med denne ungdommen. De spurte ikke engang hvem han var, og om han skulle være hos oss. De bare dro avgårde med oss og lot vår datter bli igjen. På stasjonen ble vi pælmet i hver vår ventecelle, og strippet for alt av verdier og smykker. Jeg forklarte i bilen på vei til stasjonen at jeg hadde store ryggsmerter og jevnlig brukte sterke smertestillende – uten at de tilbød seg å kjøre tilbake og hente det for meg. Og – alle som har vært i ei glattcelle vet hvordan den ser ut, med en ubeskrivelig fæl madrass som stinker. Der ble jeg værende i mer enn seks timer, og jeg gjennomgikk et smertehelvete uten like, og klarte til slutt ikke å røre meg. Enda jeg sa til vakta som tittet innom jevnlig at jeg ikke larte mer, men måtte ha smertestillende – uten at han brød seg nevneverdig om det. Da jeg tll slutt ble hentet til avhør, måtte de forsiktig bære meg ut av cella, jeg klarte ikke å gå pga smertene – og de hentet et kontorstol som de kjørte meg til avhør i. Vi slapp selvsagt ut samme dag, men da var skaden allerede skjedd.
  Det hører med til saken at de også greide å miste to av ahengende jeg hadde rundt halsen – uten at jeg noengang fikk erstattet dem.
  Saken ble selvsagt henlagt, det hele var en misforståelse fra politiet – men de hadde plutselig nok ressurser til å sende fem stykker for å innbringe to rolige voksne mennesker uten rulleblad. Det eneste som manglet var maskingeværet og håndjerna, så hadde det minnet meg om helt andre regimer. Advokaten vår fikk til og med kjeft av en høytstående politioffiser fordi han klagde på måten vi ble behandlet.

  Etter dette mistet jeg fullstendig respekten for politiet – når jeg leser om ultrakriminelle som det ikke skjer noe med, mens vanlige folk blir behandlet som terrorister og det er politiet som gjør en grov feil. Pluss at de ga faen i at vi hadde en liten datter, som kunne blitt igjen uten tilsyn. De spurte som sagt aldri om det var greit om denne unggutten skulle være hjemme. Så nå gjør jeg som deg, retter meg etter deres ordre, men bare fordi de er istand til å lage så utrolig mye kvalme for vanlige folk. I mine øyne er de en gjeng tapere med altfor mye makt.

  Mvh Fabian

  Svar: Takk for at du deler historien din med meg/oss. Man må være nokså ressurssterk hvis man skal ta opp kampen mot overgrep fra voldsmonopolet og dets umoralske håndlangere.

  Skremmende at de klarte å hente feil folk, skremmende at de lot datteren din være igjen uten å forsikre seg om at hun var trygg(sjekke med dere), skremmende at de ikke sjekket at du var frisk nok til å være på glattcelle og skremmende at DU får kjeft, fremfor at de rydder opp i egne rekker.

  TO ganger har jeg opplevd at politiet har brutt seg inn der jeg har bodd, uten at de hadde fnugg av det jeg opplever som grunn. Første gangen var de på jakt etter en fyr i Hells Angels som var kjæreste med en av mine leieboere. Politiet brøt opp døra, skremte vettet av meg de fem sekundene de brukte på å identifisere seg(jævla rasshøl), nektet å si hva de lette etter og dro uten å beklage. Jeg meldte dem til SEFO, men det ble selvsagt henlagt – sånn må man visst påregne. Andre gangen hadde idiotene klart å lete seg fram til feil leilighet. En vakker blondine(sivil) sto og smilte utenfor kikkhullet, jeg åpner og to svære karer stormer inn. De få sekundene før de identifiserer seg skremmer en nokså mye. Jævlene beklaget denne gangen, men hvordan i all verden presterer politiet å ta så lett på hvilken leilighet de bryter seg inn i? Jeg tror det var fremmedpolitiet. For første gang valgte jeg å ikke samarbeide.

  Etter alt jeg har sett og hørt og etter begge de to innbruddene fortsatte jeg likevel å tro at enkelte politifolk er rasshøl og idioter og at systemet er bra. Nå har jeg forandret mening. Politisystemet er korrupt, ondt, ulogisk og ødeleggende og politifolk uten moral aksepterer blindt direktivene de får. De må motarbeides på alle lovlige måter. Og gjerne ulovlige for de som tør å ty til sånt – jeg oppfordrer selvsagt ikke til det, bare applauderer!

  Jeg beklager det som skjedde med deg og skal bruke det som inspirasjon til å arbeide mot dette umoralske systemet og disse umoralske politifolkene. Hvis politiet begår overtramp skal man minimum ha en voldsom erstatning og politibetjentene må inn på teppet og stå rett. Vi vet selvsagt at kamerader holder hånden over kamerader. Alle politiserier fra USA viser det samme: Politifolk er lojale mot politifolk.

  Akkurat som individer kan stemme med pengene sine når de handler varer, kan vi stemme med holdningen vår når vi nekter å samarbeide med politiet. Vi sier hver gang de stopper oss: «Jeg tror dere er umoralske og jeg ønsker ikke å hjelpe dere, før dere har ryddet opp i dette store uvesenet. Dokumenter hva slags rettigheter jeg har – jeg nekter å samarbeide.» Blir vanskelig med ovefulle fengsler å begynne å fengsle alle som nekter å samarbeide.

  Gode ønsker fra meg!

  Mvh Sindre

 4. Fabian sier:

  Hei Sindre og takk for kommentar. Ja jeg var også så naiv at jeg hadde tiltro til SYSTEMET som politiet representerer, at det selvsagt var enkelte råtne epler (les politifolk) i kurven, men at flesteparten var bra. det tror jeg ikke lenger, for meg så ser det ut som om de setter alle ressurser inn på å plage vanlige folk så mye det er mulig. Når de har fem stykker de kan sende for å hente to vanlige helt ufarlige mennesker, så mangler de ikke ressurser. Det samme i trafikksaker, hvor de har mer enn nok folk å sette inn. En lørdag formiddag brukte de to biler til å lage kaos i en hovedvei her nede, de stengte det ene feltet slik at det ble enorme køer – ene og alene for å sjekke om folk hadde med seg førerkort. Fire mann stod og glante på førerkort. Dagen før så tok en butikk like ved her en tyv på fersk gjerning, men måtte slippe ham – fordi politiet ikke hadde noen biler å sende. (Drev de med trafikkovervåkning mon tro?)

  Før var jeg for at de skulle få mer ressurser, men når jeg ser hvordan de sløser bort de ressursene de har i dag, så er jeg enig med deg at de må få så lite penger at de prioriterer strengt, at de ikke har råd til å terrorisere vanlige folk, slik det skjedde både i ditt tilfelle og mitt. For ikke å snakke om alle de andre sakene som sikkert er mye verre enn det også.

  Mvh Fabian

  Svar: Jeg har altså personlig opplevd tre seriøst ubehagelige møter med politiet. Hvis ikke jeg er ekstremt uheldig, så taler disse tallene for seg selv. Det blir mange ublide møter med politiet for svært mange folk. http://www.politiovergrep.no/ er ledig – noen som tar utfordringen:)

  Mvh Sindre

 5. BelzeBob sier:

  Wow…. En lommekniv…. Ganske utrolig at sånt skjer i Norge. Men der har du denne masseinnvandringen som føkker opp hele samfunnet. Masseinnvandring og «anti-terror.» Synd at politiet har sunket ned til et så lavt nivå. For noen år siden hadde de ikke oppført seg slik mot anstendige folk. Selvagt må man få lov å ha en lommekniv i lomma. Hvorfor tror de det heter «lommekniv»? Gosj…..

  Svar: Ja, man skal langt tilbake for å finne norsk kultur for å bære kniv og stikke hverandre. Ennå en religiøs berikelse fra islamofascismen.

  Mvh Sindre

  • Fabian sier:

   Ja kniv som stikkvåpen er jo en ting som «kulturberikerne» har «beriket» oss med. Pluss gjengmentaliteten også. Kommer du i klammeri med en ikke-vestlig person, så plutselig har du ti stykker som står foran deg og er kjempetøffe. Før i tiden gikk det ihvertfall an å slåss på en redelig måte på byen, uten å risikere å bli stukket ned, eller ha ti stykker med kniver og slagvåpen som går løs på deg. Og alt dette er ting som myndighetene ser gjennom fingrene med, dette er «Nye Norge» som Støre & co elsker så høyt. Og politiet – de virker som er redde for bermen, og gjør ikke mer enn de må, knapt nok det. De har mer enn nok med å lete etter «farlige våpen» som en lommekniv hos en etnisk nordmann.

   Svar: Eller politiet tropper opp mannssterkt for å arrestere en fredelig fyr og hans kone og overlate et barn til en vilkårlig fremmed:(

   Hvis det hadde vært politikere og deres barn som hele tiden ble beriket med voldtekter, knivstikking, vold, mord, pedofili, seksuell mishandling og trusler, så hadde de nok sett saken annerledes.

   Politikere lever godt med at andre må ofre seg for deres ideer – det er selve grunnlaget for politikk. Det ultimate offeret er når barn ofrer seg(blir ofret) for elite som Eskil Pedersen. Heldigvis fantes det et glimt av innsikt hos fotfolket i Arbeiderpartiet når de synes at dette offeret var vel mye. Han burde vært droppet som en sur vaskeklut av eliten, men siden de ideologisk støttet hans ofring av barn for å redde eget skinn, måtte fotfolket til for at han skulle miste nominasjonen og bli kastet ut der han hører hjemme – venneløs, ute i kulden. Det var såvidt landets største feiging ble opphøyet til nasjonalhelt i Det Nye Norge for sin vilje til å ofre barn, men heldigvis bare såvidt. All god moral hos nordmenn er ennå ikke snudd 100% på hodet, men sosialistene forsøker hver dag.

   Mvh Sindre

 6. Ultima_Thule sier:

  Kripos = Stasi. Liberaleren: Verdens tøffeste jobb? og Overvåking – til det ekstreme!.

  By the way, du skriver: «Som feks helt åpenlyst dopsalg i sentrum. Problemet med å arrestere dopselgere er at det jo faktisk kan være farlig å pågripe ekte kriminelle.»
  Mener du virkelig at dopsalg er reell kriminalitet, eller er dette bare ren populisme?

  Svar: Takk for påpekningen Ulthima_Thule. Nei, jeg er nok såpass hjernevasket selv at noe informasjon passerer fra følelsene rett forbi hjernen og ut i fingrene. Dopsalg er på ingen måte umoralsk, kriminell aktivitet. Jeg tenkte egentlig på volden forbundet med dopsalg, fordi det urettmessig er kriminalisert. Det vil likevel være vanskeligere for politiet å offisielt utvise skjønn og la være å anmelde dopselgere enn å la være å anmelde meg i min sak. Det er en lengre vei å gå å forklare nordmenn at det er staten som skaper mesteparten av kriminaliteten vi ser her i landet og i resten av verden, selv om akkurat DET burde ha vært andre halvdel av artikkelen min. Hvem la feks grunnlaget for amerikansk organisert kriminalitet? Det var selvsagt den amerikanske staten gjennom alkoholforbudet sitt. Siden har de snudd om på alkoholpolitikken, men sliter fortsatt med ettervirkningene av sin egen absurde lovgivning. Et eksempel sosialdemokrater kan bruke til å forstå skadevirkningene av sin vilkårlige politikk på alle områder – pragmatisme fremfor prinsipper.

  Mvh Sindre

  • Ultima_Thule sier:

   Sindre, hvorfor staver du «Ultima_Thule» «Ulthima_Thule» – altså, Ultima med «h» (Ulthima)? Du er vel ikke nicket Klodrik?

   Svar: Beklager Ultima_Thule – det er jo ikke akkurat det letteste navnet, men nå har jeg lært. Om jeg ikke ER nicket Klodrik, så kan jeg kanskje likevel være en liten Klodrik:) Kikket på hva han Klodriken mente og jeg er vel ikke helt der:)

   Mvh Sindre

   • Ultima_Thule sier:

    Meningene dine ligger nok langt fra Klodrik sine.
    Det er nok bare jeg som er paranoid. 🙂

    Svar: You are not paranoid when they are actually trying to kill you:)

 7. Anonym sier:

  http://www.vg.no/sport/fotball/artikkel.php?artid=10064406

  Svar: Takk. Politi- og påtalemyndighet har åpenbart altfor store ressurser.

  Mvh Sindre

 8. DiB sier:

  Politiet bruker kun 30% av sin arbeidstid i gatene: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10047790

  Svar: Takk for link!

  Og hvor møter vi oftest politiet i gatene?

  Igang med å skrive ut skatter(også kalt forelegg) til bilister for administrativ kriminalitet, som kan være alt staten bestemmer seg for at det skal være.

  Igang med å pågripe fredelige folk fordi de glemte lommekniven i lomma etter hytteturen eller skulle vise kompisen softgunen de hadde kjøpt seg(fotballspilleren)

  Igang med å arrestere folk som spiller poker, brenner sine egne drikkevarer, betaler for sex, handler med narkotika og liknende fredelig aktivitet.

  Når får de tid til å etterforske faktisk kriminalitet der noen initierer tvang/vold mot fredelige mennesker, som tyveri, ran, voldtekt, vold, mord, osv – dvs at man faktisk kan finne et offer som har blitt begått overgrep mot.

  «Politiets Fellesforbunds leder Arne Johannessen er på sin side uenig. Han kan ikke se for seg at man fjerner oppgaver fra politiet.»

  Maktmennesker vil være store og ha masse makt, da nytter det ikke å effektivisere. Johannessen synes det er bedre å bruke en politimann som koster 9 timer pr time til sivile oppgaver, fremfor en mann som koster 1 time pr time – dvs en hvilken som helst innleid vekter.

  Antagelig kunne man kuttet 75% eller mer av politiets budsjett hvis man snevret inn til faktisk politiarbeid, men alle velferdsinstitusjoner er sultne monstre som ønsker å vokse seg større og større på et minkende budsjett. Dess lengre tid det tar for sosialdemokrater å oppdage dette, dess større blir fallet. Lykke til sosialdemokrater.

  Mvh Sindre

 9. minarki sier:

  I USA har borgerne begynt å beskytte seg mot politiet med kameraer. Fascistiske stater svarer med å forby dokumentering av virkeligheten.

 10. minarki sier:

  Vi får være glade for at norsk politi ikke har tazere: http://www.youtube.com/watch?v=D6I8iUWInds

 11. minarki sier:

  En venn av en kamerat blir slått ned av fem menn natt til lørdag. Lørdag ettermiddag observerer min kamerat de fem mennene og ringer politiet. Min kamerat får tilbud om å komme ned og anmelde forholdet. Han sier at han står og ser på mennene og ber politiet komme så personalia kan innhentes. Politiet avviser – det passer ikke.

  Politiet kan ikke forsvare deg, de gidder ikke engang å hjelpe deg når du trenger det. Hvis de ikke henlegger saken, som de gjør svært ofte, kan de etterforske forbrytelsen etter at alle vitnene og de kriminelle har forlatt åstedet. Når voldsmennene har dratt, fordi det ikke passet for politiet å komme DA DET VAR BEHOV FOR DE, vil saken aldri bli oppklart. Politiet, politiet, de gjør så godt de kan og det er ikke godt nok.

  Det er selvsagt den sosialdemokratiske staten som er hovedansvarlig. Den bevilger ressurser og setter prioriteringer. Statens primærprioritet er å få inn ranspengene sine(skatter og avgifter), for det er det politikerne lever av. Om du blir voldtatt, slått ned eller drept, så vil staten og politikerne overleve. Det er faktisk et behov for en viss mengde vold, slik at man faktisk tror at man har nytte av politikere til å passe på seg. I Norge er det antagelig en passende mengde vold, slik at det ikke ligger noe insentiv for følelsekalde og prinsippløse politikere i å bevilge mer ressurser. På kriminologiutdannlsen i Norge lærer studentene at det er samfunnet som har skylda, ikke valgene de kriminelle tar: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3016535.ece#.UWu3VcrJJ0c

  Politiet er nesten ubrukelige, politikere er helt ubrukelige, hvis de da ikke er mot velferdsstaten og for rettsstaten, som DLF. Stem DLF som ønsker å frata politikerne makten og gi den tilbake til deg: http://stemdlf.no/

  Mvh Sindre

 12. minarki sier:

  Politiet ser påtalemyndigheten som dommere:

  «Det blir utferdiget et anmeldelse hvor jeg beskriver hendelsen, så blir det opp til juristene våre å vurdere om det skal være en straffereaksjon, sier politioverbetjent Tore Barstad til VG.»

  http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.10991078

  Politimannen og innsatsLEDEREN har ikke forstått, på et helt grunnleggende nivå, hvordan vårt juridiske system fungerer. Påtalemyndigheten kan utferdige TILTALE, kjære Barstad, de kan ikke dømme/straffe utifra sine egne følelser. En eller flere dommere vurderer om påtalemyndigheten skal få medhold. Den tiltalte har rett til å få prøvd saken sin, Barstad. Er dette ukjent for deg?

  Skremmende lavt nivå på denne politimannens og antagelig mange politimenns kunnskaper om rettsvesenet.

  Ikke har politiet tid til å rykke ut til voldtekter heller. De er vel for opptatt med å skrive trafikkbøter som skaffer skatter til politikernes tomme lommer.

  http://nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.10996751

 13. minarki sier:

  Politi og påtalemyndighet står klare til å svikte deg når du trenger dem:

  http://www.moss-avis.no/nyheter/sliter-med-helseproblemer-1.7896294

 14. minarki sier:

  Politiet har alltid tid til å ta seg av de viktige oppgaver, som berører regulering(statens kontrollfunksjon mot individet) og skatter:

  http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7584917.ece

 15. minarki sier:

  Aldri stol på politiet. Deres mål er å få deg dømt, uansett om du er uskyldig eller skyldig. Har de arrestert deg, så tror DE at du er skyldig og så prøver de å få deg dømt på alle tenkelige og utenkelige måter. Birgitte Tengs fetter ble lært opp til å tilstå etter lengre tids tortur i isolat. Han ble dømt fordi han var litterært dyktig. Ikke stol på politiet, uansett, krev advokat og hold munnen lukket helt fram til rettssaken:
  http://www.dagbladet.no/2013/06/06/kultur/bok/litteratur/ideer/kommentar/27560411/

 16. Hvordan kunne nassen vite at du ikke gikk inn i bilen på privat eiendom? Mener dessuten å huske at det muligens var noe feil med bilbeltet, da trenger man kniv. Synd at han glemte å fortelle om din rett til ikke å forklare deg for politiet. Det ser ikke bra ut i kombinasjon med at det var en svært inngripende og traumatiserende episode der du ble forledet til å tro at du var pågrepet. Legg inn en skarp advokat på speed dial for framtidig konversasjoner. Man kan ellers nøye seg med å si: «er jeg pågrepet?+kan jeg forlate?).

 17. minarki sier:

  Politiet fortsetter sin kriminelle aktivitet:

  http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?artid=10118319

  Husk å anse politiet som fienden din i alle situasjoner bortsett fra situasjoner hvor du vet at de ikke er fienden din eller fienden til andre fredelige mennesker. Ikke bare har politiet selv ekstremt mange dårlige ideer, men de er ledet av absurde mennesker(politikere) som lever av å komme opp med stadig nye dårlige ideer for å vinne valg. Nekt å si noe til politiet hvis de stopper deg, spør om du er pågrepet, krev advokat og uansett ikke si noe før en evt rettssak, når en forhåpentligvis noenlunde upartisk dommer hører saken din.

  Ta vare på deg selv, forstå at staten og dagens politi er direkte skadelig for deg og andre fredelige mennesker. Stem DLF og bli kvitt absurde mennesker.

 18. minarki sier:

  Idiotpolitiet sikter helt feil mann og bryter seg inn i leiligheten hans:

  http://www.nettavisen.no/nyheter/article3647170.ece

  Ikke assister politiet som begår sin kriminelle aktivitet. Det ER faktisk kriminelt å bryte seg inn hos fredelige mennesker og det burde ha vært tiltalt, men korrupte politifolk passer godt på sine egne. Neste gang er det andre kriminelle politifolk som er aktive og trenger at noen ser den andre veien. De står last og brast med hverandres kriminelle aktivitet.

Legg igjen en kommentar til minarki Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s