Muslimske terrorister og mediers svik

Jeg er ferdig som islamkritiker, men ønsker å hedre de drepte og skadde amerikanere i Boston ved å informere nordmenn om årsak og virkning, som de ikke får fra norske medier.

Aftenposten skal forklare oss hvorfor de muslimske terroristene i Boston ville myrde barn, kvinner og menn: «De var fra et krigsherjet område, så det er mest synd på dem.» Vi finner en enslig referanse på hver av brødrene at de var muslimer. Som om det er uvesentlig.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Familien-flyktet-fra-krig-i-Tsjetsjenia-7180134.html#.UXJJMMrpq9I

Kjell Dragnes i samme avis sliter også med å finne årsak og virkning:

«Hvorfor de ble terrorister og rettet sitt hat og sitt sinne mot et land som ga dem og familien et tilfluktssted, utdannelse, jobb, vet vi ikke ennå.»

Han plasserer skylden på konflikten i Tsjetsjenia. Men hva har konflikt i Tsjetsjenia å gjøre med å myrde fredelige amerikanere? Ingenting. Dragnes drar søkte paralleller og unnskylder, fordi medias rolle i konspirasjonen om å holde hånden over politisk islams vold er desinformasjon eller ingen informasjon.

«En viss sammenheng har det helt klart vært, tsjetsjenere har vært i Afghanistan og kjempet sammen med Taliban, i Tsjetsjenia har grupper fra Midtøsten vært aktive. Men hva viser Boston-terroren? At konflikten i Tsjetsjenia langt fra er løst. Neste gang kan terrorister slå til i Moskva. Slik de gjorde på hovedstadens T-bane i mars 2010. Nye generasjoner har arvet hatet.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Nye-generasjoner_-nye-terrorister-7180535.html#.UXJP5srpq9I

Breiviks ideologi ble helt sentralt for media. I Boston-terroristenes sak er det brått helt uinteressant. Fordi gutta er muslimer og islam er «fredens religion» velger media, som de gjør hver eneste politisk korrekte dag: Å svike alle nordmenn med desinformasjon og irrasjonelle vinklinger.

Hva er mest relevant: At gutta var muslimer og dermed tilhører volds-, draps- og terrorideologien islam eller at de var flyktninger? Hvilken av de to faktorene gjorde at de to brødrene som fikk ly i USA, levde på den amerikanske staten med stipend og bostøtte, valgte å myrde helt vilkårlig så mange mennesker som mulig?

Det er ikke noe nytt at Aftenposten holder hånden over politisk islams terror. Det er sjelden jeg gidder lese aviser styrt av marxister som Hilde Haugsgjerd: http://no.wikipedia.org/wiki/Hilde_Haugsgjerd. Siste gang jeg kommenterte Aftenposten var det også i forbindelse med deres svik mot fornuften, svik mot Armenere, svik mot det norske folk og svik mot alt av rettferdighet. Dengang holdt de hånden over Det Ottomanske Rikes folkemord på 1,5 millioner armenere:

https://minarki.wordpress.com/2010/04/05/aftenpostens-svik/

For å la leseren forstå om det var bakgrunnen som flyktninger der de morderiske gutta flyktet fra slemme menn(russere og tsjetsjenere) og kom til snille menn(USA) som inspirerte dem eller om det var å lese islams grunntekster som Koranen, Sira og Hadith, så legger jeg ved en oversettelse av noen vers.

Kafir

Det første skrittet for å lære om islam er å forstå ordene. Islams språk er dualistisk. Som et eksempel: Det er aldri noen noen referanse til menneskeheten som et samlebegrep. I stedet er det en inndeling i troende og kafir (vantro). Menneskeheten er delt inn i de som tror at Muhammed var Allahs profet og de som ikke tror det. Koranen kaller de vantro for kafirer. Kafiren er hatet-

Koranen 40:35
”De (kafirene) som motsier tegnene (koranvers) fra Allah uten å ha nådd de med autoritet er sterkt hatet av Allah og de troende. Så Allah lukker ethvert arrogant, foraktelig hjerte.”

En kafir kan bli tatt som slave

Bukhari 5,58,148(Hadith/Muhammeds tradisjon)
Da noen av de gjenværende jødene fra Medina aksepterte å adlyde dommen fra Saed, sendte Muhammed bud på ham. Han ankom moskeen ridende på en kamel og Muhammed sa: ”Stå opp for deres leder.” Muhammed sa så: ”Saed, gi disse menneskene din dom.” Saed svarte: ”Deres soldater skal få hodet avkuttet og deres kvinner og barn skal bli slaver.” Muhammed, fornøyd med dommen, sa: ”Du har kommet med en dom som Allah eller en konge ville bifalle.”

En kafir kan bli voldtatt

I759 (Ishaqs Sira/Sirat Rasul Allah/Profeten Muhammeds liv)
Under slaget ved Khaybar sendte Muhammed ut nye ordre rundt tvunget sex med tilfangetatte kvinner. Hvis kvinnen var gravid skulle hun ikke brukes til sex før etter fødselen. Heller ikke skulle noen kvinner som var urene i henhold til islamske lover rundt menstruasjon brukes til sex.

En kafir kan bli spottet

Koranen 83:34
”Så på denne dag ler de troende av kafirene, der de ligger på hvileleier og ser på dem. Skulle ikke kafirene få betalt for hva de har gjort?”

En kafir kan bli straffet

Koranen 25:77
Si til kafirene: Vår Herre bryr seg verken om dere eller bønnene deres. Dere har fornektet sannheten, så snart vil en svær straff komme.

En kafir kan få hodet avkuttet

Koranen 47:4
Når dere møter de vantro i kamp, så kutt av hodene deres til dere har grundig nedkjempet dem. Ta så fangene og bind dem godt!

En kafir kan bli forvirret

Koranen 6:25
Noen av dem hører på deg(Muhammed), men vi har lagt slør over deres hjerter og en tunghet over deres ører så de ikke kan forstå tegnene(Koranen)

En kafir kan bli konspirert mot

Koranen 86:15
De bruker knep mot deg(Muhammed) og jeg bruker knep mot dem. Derfor, vær rolig mot kafirene og la de være alene en stund.

En kafir kan bli terrorisert

Koranen 8:12
Så snakket din gud til sine engler og sa: ”Jeg er med dere. Gi styrke til de troende. Jeg skal sende terror inn i kafirenes hjerter, kutte av hodene deres og til og med fingertuppene.”

En kafir kan bli lurt(taqiyya)

Bukhari 5,59,369
Muhammed spurte: Hvem vil drepe Kab, Allah og Muhammeds fiende? Bin Maslam reiste seg og svarte: ”O, Muhammed! Vil det behage deg hvis jegt dreper ham?” Muhammed svarte: ”Ja.” Så sa Bin Maslama: ”Gi meg tillatelse til å lure ham med løgner slik at mitt knep vil lykkes.” Muhammed svarte: ”Du kan snakke usant til ham.”

En kafir kan bli utryddet

Koranen 6:45
Så kafirene ble utryddet. All tilbedelse være til Allah, Herren over verdenene.

En kafir kan bli stjålet fra

Bukhari 5,59, 537
Under slaget ved Khaybar, delte Allahs apostel krigsbyttet med to deler for hesten  og en del for fotsoldatene.

En kafir kan bli drept

Koranen 4:91
Hvis de ikke holder seg vekk fra deg eller tilbyr deg fred eller trekker sin aggresjon, så beleir dem og drep dem hvorenn de er. Vi gir dere fullstendig autoritet over dem.

En kafir kan bli korsfestet

Koranen 5:33
Den eneste belønning for de som kriger mot Allah og hans profet og arbeider for ugagn på jorda er at de vil bli drept og korsfestet, få kryssvis avkuttet hender og føtter eller bli forvist fra landet. Dette vil være deres skam  i denne verden og en svær pine venter i det hinsidige, unntatt de som angrer før dere overmanner dem. Allah er tilgivende og nåderik.

En kafir kan bli kriget mot og ydmyket

Koranen 9:29
Gå til krig mot de som har mottatt bøkene(jøder og kristne) og som ikke tror på Allah og dommens dag. De forbyr ikke det Allah og hans profet har forbudt. De kristne og jødene følger ikke sannhetens religion før de underkaster seg og betaler skatten i ydmykhet(jizya).

En muslim er ikke venner med en kafir

Koranen 3:28
Troende skal ikke ta kafirer som venner fremfor andre troende. De som gjør dette vil ikke ha Allahs beskyttelse og vil bare ha seg selv som beskytter. Allah advarer deg om å frykte ham, for alt vil gå tilbake til ham.

Kafiren er ignorant

Koranen 6:111
Selv om vi hadde sendt engler ned til dem(kafirene), de døde hadde snakket til dem og vi hadde samlet alt foran øynene deres, så ville de ikke ha trodd unntatt hvis Allah ville det, men de fleste av dem er ignorante.

Kafiren er blind

Koranen 27:80
Man kan ikke få de døde til å lytte eller de døve til å høre, når de har snudd seg for å flykte, heller ikke kan du guide de blinde fra deres feil.

Kafiren er arrogant

Koranen 40:76
Ankom helvete for å leve der for all tid. Ondskap er det som venter de arrogante.

Kafiren er ond

Koranen 23:97
Og si: Å min gud! Jeg søker tilflukt hos deg fra de ondes(kafirenes) forslag. Og jeg søker tilflukt hos deg , min herre, fra deres tilstedeværelse.

Kafiren er en løgner

Koranen 51:10
Forbannet er løgnerne, som snubler av gårde i ignoransens dyp.

Kafiren er vanæret

Koranen 37:18
Fortell dem, ”Ja! Og dere kafirer vil bli vanæret.”

Kafiren er satans partner

Koranen 25:55
Og fortsatt tilber de andre ved siden av Allah, som verken kan hjelpe eller skade dem. Kafiren er satans allierte mot Allah.

Kafiren er uren
Koranen 9:28
Å, troende, bare kafirene er urene.

Kafiren er forbannet
Koranen 33:60
De(kafirene) vil bli forbannet, og hvorenn de blir funnet, vil de bli fanget og myrdet. Allah hadde samme praksis med de som kom før dem og du vil ikke finne endringer i Allahs veier.

—————————————

Er du ikke overbevist om at det er en krystallklar sammenheng mellom politisk islam og vold, så les: http://www.thereligionofpeace.com/
Forstå politisk islam ved å lese deg opp på islam. Gå til grunntekstene Koranen, Sira og Hadith. Les http://www.politicalislam.com/ og deres bøker på http://cspipublishing.com/ , så forstår du politisk islam bedre og ser årsak og virkning, istedet for norske mediers svikefulle propaganda.

Norske medier eier ingen skam og vil aldri plassere skylden der den hører hjemme, uansett hvor mange som blir brutalt myrdet av politisk islam. Politicalislam.com har et grovt anslag på at politisk islam har myrdet 270 millioner mennesker: http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/

Hvis det er ett emne alle universiteter i den vestlige verden burde kaste seg over snart, så er det å dokumentere politisk islams utallige overgrep mot fredelige mennesker i 1400 år over flere kontinenter. Skal man kunne stoppe fienden, så må man vite hvem fienden er.

Når 99,9% av nordmenn er politiske sosialdemokrater er det rimelig å anta at 99,9% av muslimer er politiske muslimer. Det finnes antagelig en ørliten minoritet av muslimer som avviser politisk islam, men hva har de å stille opp mot 99,9% islamister? Både sosialdemokrater og islamister virker fredelige helt til de har makten OG noen utfordrer deres ideologi. Da setter de pistolen mot hodet ditt, så du kan velge om du vil underkaste deg eller dø. Islam er mye tydeligere på dette i sine grunntekster enn sosialdemokrater er. Sosialdemokrater ønsker ikke å minne seg selv på at de har nøyaktig samme innstilling til fredelige avvikere som islam har: «Du kan flykte, men hvis du skal være her hvor vi eier alt og alle må du underkaste deg oss eller så ender du som outcast, i fengsel eller død.»

Det er kanskje ikke så rart at sosialdemokrater sliter med å identifisere politisk islam som fienden, når de er såpass identiske. Når sosialdemokratiske partier en dag begynner å tape stemmer til islamistiske partier vil de brått se politisk islam som fienden. Sosialdemokrater har ingen problemer med tvang og vold mot fredelige avvikere, de bare liker ikke konkurranse om å skulle styre andres liv.

Mvh Sindre

Dette innlegget ble publisert i ABB, dhimmi, islam, jihad, kollektivisme, politikk, politisk islam, Sosialdemokrati, sosialisme, sosialister, Venstrelogikk og merket med , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

4 svar til Muslimske terrorister og mediers svik

 1. minarki sier:

  Kom over denne morsomme påstanden fra Edgar Kokkvold. Jeg har hørt at man skal lese mye sprøyt før ørene detter av. Heldigvis:

  «- Mediene lever av troverdighet,..»

  Nei, de lever av statsstøtte fra medløperne sine: Politikerne.

  Kokkvold gir seg ikke:

  «På den måten kan publikum være trygg på at journalister lager saker som har journalistisk interesse – og ikke er gjort for man har bindinger til utenforstående interesser, sier han.»

  Hvis man ser bort fra marxismen som førerideologi for journalister og livlinen/navlestrengen til politikerne som betaler lønna deres – at journalister i utgangspunktet mangler all troverdighet – ja, så kan vi stole på deres objektivitet. Det finnes dog hederlige unntak fra regelen om at journalister er demagoger.

  Mvh Sindre

  http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=10068768

 2. minarki sier:

  «Hvordan kunne det skje?»

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Hvordan-kunne-det-skje-7180676.html#.UXSxzsrpq9I

  øhh – politisk islam, kanskje? Drep, myrd, voldta, ran, bank opp, undertrykk, stjel, skrem, kapp fingrene av …..

  Merkelige greier. Politisk islam er inkarnasjonen av vold mot fredelige manifestert og så lurer noen på hvorfor muslimer tyr til vold? Kanskje fordi forbildet for alle muslimer i all evighet – profetens segl/den siste profet, profeten Muhammed institusjonaliserte vold mot annerledes tenkende som den mest effektive måten å kontrollere andre på. Som profet vant han 150 tilhengere på 13 år. Som voldsmann vant han 150 000 tilhengere og underla seg hele den arabiske halvøy på 9 år. Fredelig profet, voldsmann, fredelig profet, voldsmann, fredelig profet, voldsmann…..hmmmmm, hva skal jeg velge hvis jeg vil ha suksess? Vold eller fred? Vold over 1000 ganger mer effektivt! Hmmmm. Vil jeg vinne eller tape? Hmmmmmm. Vanskelig for uredelige journalister dette her. Ikke like vanskelig for ærlige, tenkende vesener.

 3. Ultima_Thule sier:

  Hei igjen, Sindre.

  Først vil jeg poste en YouTube-video på 11 minutter: Understanding the Islamic Bombing of the Boston Marathon

  I videoen er man inne på koransitatet «Den som dreper et menneske, er som han har drept hele menneskeheten …» som muslimer og forvirrede kafirer stadig messer på etter hver muslimsk terrorangrep og andre voldshandlinger, men også for å «bevise» at islam er «fredens religion». Vidar Kleppe og Ingmar Tveitt skriver også om denne bløffen: Islamsk råd bløffer (fra 2005).

  Svar: Takk for link, skal sjekke den. Verset gjelder for jøder. Jøder får ikke drepe, bare muslimer får rane, voldta, drepe, banke, lure, voldta barn, osv. Forvirringen rundt islam er stor.

  Jeg poster dette først og fremst fordi jeg syns at dette var interessant, og fordi jeg ikke var klar over dette tidligere.

  Svar: Det finnes INTET godt i islam. Det finnes i høyden nøytrale utsagn. Viktigst av alt er at det ikke finnes noen gylden regel om å gjøre mot andre……., fordi andre(ikke-muslimer) ikke er mennesker før de underkaster seg islam. Mitt eget innlegg demonstrerer jo hvordan muslimer er pålagt å se ikke-muslimer. Muslimer kan velge å se ikke-muslimer høyere, men dette er ansett som svakt, de som følger Muhammed og myrder fredelige ikke-muslimer for fote er gode muslimer. Årsaken er at Muhammed hadde blitt kastet ut av Mekka av sine egne, fordi han løy på seg en slem gud(Allah) og var så hatefull at alle hans ideer var totalt gjennomsyret av hat. Politicalislam.com går grundig gjennom dette i mange av sine bøker.

  Muhammed rekrutterte fra Arabias ondeste og farligste menn, som så store muligheter i en politisk doktrine som tillot mannen enhver nedrig, ekkel, skitten handling mot andre mennesker, spesielt for voldtektsforbrytere, pedofile, voldsmenn, ransmenn og mordere. «Er du en ond, ufyselig type som ingen liker? Kom og slutt deg til oss. Vi har laget en religion der du kan velte deg i dine sadistiske lyster.» Dette er essensen i islam. Fordi mennesker normalt er bedre enn dette, men likevel blir i det paradigmet de vokser opp i og dermed ender i kognitiv dissonans, har islam vokst seg stor. Ideologien for de med et lavt, lavt, menneskesyn som lever fint med store selvmotsigelser inne i hodet sitt. Vel, ikke finere enn at de er tapere på absolutt alle områder av livet på denne kloden. Islam gjør muslimer til tapere, men de tviholder på dritten. Det sier noe om hvor effektivt hjernevask av mennesker er og hvor lite mennesker er tiltrukket av fred og objektiv sannhet.

  Mvh Sindre

 4. minarki sier:

  At media er politikernes skjødehund ser vi av denne artikkelen om det feilede uhjelpsarbeidet, la oss kalle det uødeleggelse – en bevisst strategi for å holde svake og fattige, mørkhudede mennesker nede, så nasjonalsosialistiske Norge kan ha høye lønninger.

  http://blogg.orjas.no/er-u-hjelpen-bare-skadelig/

  Fint at Stein Hansen nå tar bladet fra munnen og avslører korrupte politikere og medløperne i media, men han har nå levd godt av å være innenfor hele sitt liv, som den umoralske sosialdemokraten også han er. Typisk at sosialdemokrater koser seg med andres lidelse, så lenge de selv har det godt. Hansen har et helt arbeidsliv stått og sett på ondskap. Sånn er alle sosialdemokrater – meget bevisst eller kanskje noe ubevisst. De vet at mennesker lider under sosialdemokrati, men de lever godt med det.

  Uhjelp koster ufattelig mange milliarder hvert år og media er uinteressert – det kan bare bety at de ikke har noen beskyttende funksjon når det virkelig gjelder, tvert imot. Umoralske marxistiske journalister hjelper en korrupt stat med å fortsette å holde fattige mennesker nede.

Legg igjen en kommentar til minarki Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s