Hvordan og hvorfor du blir hjernevasket

Media får statsstøtte fordi de er meningsbærende. NRK er den institusjonen som statistisk sett er mest meningsbærende og derfor antagelig får mest statsstøtte – altså 100%. «100% statsstøtte sier du, Sindre? Har det rabla for deg?»

Neida. Staten tillater NRK å ta med pistolene sine hjem til deg og rane deg, hvis du har et TV-apparat. NRK og staten er det kriminelle forbundet, de organiserte kriminelle, som sammen raner deg. Statlig og privat organisert kriminalitet sammen, akkurat som Mussolini og Hitler etablerte det. Du skal ha følelsen av at du styrer, følelsen av at du eier, men den reelle makten og det reelle eierskap er ikke hos deg. Det er hos staten og deres håndlangere – media. Det kriminelle forbundet av stat og media lager så sin egen versjon av hvordan dette foregår, i beste nytale-stil. Insentivet er makt, fete lønninger og muligheten til å spre marxistisk propaganda. Hvilken idiot tror at de umoralske løgnerne som jobber i NRK(med noen få hederlige unntak) og andre medier ikke prostituerer seg med tekst og tale for å få beholde sine fete lønninger og muligheten til å drive med marxist-propagandaen sin? Mennesket er egoistisk og vil skaffe seg nisjer i kampen.

Meninger er det motsatte av fakta. Hvordan måler vi så hvor meningsbærende et medie er? Vi sjekker hvor mange ganger det blir dømt i PFU:

«De siste tre årene er NRK felt 24 ganger i Pressens faglige utvalg. Det er flere enn Aftenposten, VG, Dagbladet og TV 2 til sammen.»

Grunnen til at staten og media beholder PFU er at de ikke ennå har kommet dit at hjernevaskingsprosessen er komplett, som i «1984», der de kan slippe unna med hva som helst av meninger som strider mot fakta. PFU er bedraget om at media er ansvarlige for å beskrive virkeligheten, ikke følelsene/meningene sine.

Tidvis tester media hvor langt de kan gå i å føre folk bak lyset uten at folket reagerer. Sist gang lot de en kvinne dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter stå frem som uskyldsren forsvarer av en absurd levevei: Sigøynerismen. Hvis folket hadde svelget begge disse to ekstreme løgnene – at medvirkning til voldtekt av egne barn og sigøynerisme er bra, så hadde media kunnet gå ennå flere skritt. Desverre for hjernevaskerne ble motstanden stor og PFU måtte stå på folkets side. Hvis PFU hadde tatt stilling mot fakta, for media og staten, så hadde folket kunnet lure på om PFU var bare ennå en institusjon beregnet på å føre oss bak lyset. Hensikten med PFU er å gi oss inntrykket av at vi er i trygge hender, så de må ikke trå like langt som media og staten.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10113292

Det er kanskje ikke en hemmelighet at media søker å etablere meninger, ikke presentere kunnskap så folk kan ta mer kvalifiserte valg. Den beste måten å distansere seg fra kunnskap er å hevde, som media gjør, at fakta er nokså irrelevant. De tør ikke å fronte direkte at all fakta er komplett irrelevant, for det hadde kanskje noen sosialdemokrater uten blodet fullt av rohypnol reagert på og tatt til motmæle. Det mest effektive for media, for å ødelegge nordmenns moral, evne til rasjonell refleksjon og mulighet for å ta til seg kunnskap er å sette meninger opp mot meninger.

Konkurranse utpeker EN vinner og bare en vinner. Marxister liker ikke konkurranse og vinnere. Ikke i biologien, ikke blant mennesker og ikke på idenivå. Alle skal få delta, alle er like bra(eller skal fremstå som det/bli det) og da kan ikke sannhet settes opp mot meninger og følelser. Meninger må settes opp mot hverandre og SAMMEN inngå i en høyere enhet.

Filosofen Hegel startet prosessen med sin dialektiske metode. Metoden forteller oss at alle følelser og meninger sammen kan danne bedre kunnskap. To dårlige ideer blir sammen til en bedre ide. Jeg presenterer min følelsesbaserte ide(tese), du presenterer din konkurrerende følelsesbaserte ide(antitese) og sammen løfter de to dårlige ideene seg opp til noe som da angivelig skal være nærmere sannheten(syntese):
http://no.wikipedia.org/wiki/Dialektikk

Selvsagt kastet idioter som Engels og Marx seg raskt over noe såpass forvirret og utviklet forvirringen til nye, høyere nivåer av forvirring:
http://no.wikipedia.org/wiki/Dialektisk_materialisme

Nytaleordet «diskriminering» betyr å diskriminere mot de rette meningene – meningene som nytalerne søker å etablere som fakta. Diskriminering betyr bare å skille mellom og er en rasjonell prosess hos rasjonelle mennesker. Å ødelegge menneskers naturlige evne til å diskriminere er å frata dem kanskje det viktigste verktøyet for rasjonell refleksjon. Folket har fortsatt en ide om at de har rett til å diskriminere, altså velge, hvilken kjæreste de vil ha, hvor de skal bo, osv. Men mange tror at nytalerne har rett i at de ikke kan diskriminere akkurat hvor de måtte ønske. Dette har skjedd fordi nytalerne i staten har laget lover som skal hindre diskriminering – altså hindre deg i å ta valg, for etterhvert å frata deg evnen til rasjonell tenkning.

Vi kan oppsummere:
Staten, direkte og via sine håndlangere i media, på universitetene, kultureliten og kjendiser, jobber med å viske ut skillet mellom fakta og fiksjon – mellom fakta og meninger/følelser/vrangforestillinger. En av metodene den benytter er å hevde at du ikke er i din fulle rett til fritt å velge akkurat hvordan du ønsker å leve det fredelige livet ditt.

Konklusjon: Velferdsstaten er din fiende, selv om den akkurat i dag tillater deg å leve som en parasitt på andre. Dette fordi velferdsstaten målbevisst fratar mennesker evnen til å tenke rasjonelt, som på sikt vil lede deg, barna dine eller barnebarna dine til elendige steder. Husk: Du ER ikke en parasitt, du lever som en parasitt. Du kan når som helst slutte. Den viktige forskjellen når jeg beskriver menneskelig parasittisme og Hitler kaller mennesker parasitter er at han tror og sier det er genetisk, mens jeg vet at det er et valg – altså kulturelt. Støttet opp under av sosialdemokratiet.
http://no.wikipedia.org/wiki/Parasittisme

Politikere lever som epiparasitter – parasitter som lever på andre parasitter. Den gemene hop av sosialdemokrater, som tror de styrer politikerne, lever som ektoparasitter på produsentene. Ektoparasittene stemmer på epiparasitter for å få dem til å flytte verdier fra produsentene til seg selv. Epiparasittene er på toppen av pyramiden og river naturlig nok grådig til seg mesteparten av kaka med de fettete fingrene sine. Når epiparasittene går tomme for produsentenes varer vil ektoparasittene måtte livberge seg selv eller gå til grunne. Jfr Margareth Thatchers berømte: «The problem with socialism is that eventually you run out of other people’s money»

http://nn.wikipedia.org/wiki/Parasittisme

En god definisjon på den menneskelige varianten av parasittisme er å leve på andre uten deres samtykke. Det er helt ukontroversielt å leve på andres frivillige støtte. Problemet oppstår når man som et insekt raner til seg andres produksjon gjennom feks å stemme på sosialdemokratiske partier. Eierskapsnormer kan sikre eierskap for de som produserer verdier og samtidig underminere parasittiske aktiviteter som går mot produsentens vilje, liv og intensjon.

Nå skjønner du kanskje litt mer om sosialdemokrati sett i et biologisk perspektiv og årsaken til at du må hjernevaskes, så du ikke skal forstå alle sammenhenger.

Det humorisktiske perspektivet er at sosialdemokrater faktisk tror at de er bedre enn virus og insekter der de river i stykker eget livsgrunnlag og lever som parasitter på andre individer, parallellt med at de også har et menneskesyn på insektnivå, der alle andre fredelige individer må kontrolleres med et utall reguleringer – som i maurtua. Det høyeste mulige menneskesynet er at alle fredelige individer må få leve i fred og bestemme over seg selv. Tue-tenkerne, som tidvis har en fredelig tanke, klarer ikke å bestemme seg for hvordan de skal finne ut av hva som skal være fritt og hva som skal være tvunget, fordi de lar seg styre av en av våre verste følelser: Frykt. Hadde de vært fryktløse, det høyeste idealet for rasjonell tenkning, så hadde de som meg innsett at alle fredelige individer må få leve i fred.

Ha en fin produsentdag. Benytt sjansen til å feire og reflektere over de ekte arbeiderne, de som faktisk produserer noe og som ikke lever som parasitter på andre. Det finnes ikke noe vakrere enn et individ som arbeider for den mest fundamentale verdi: Sitt eget liv, sin egen fredelige eksistens.

Mvh Sindre

Dette innlegget ble publisert i økonomi, felleseie, Grådighet, Hyklere, hykling, Keynes, kollektivisme, liberalisme, politikk, Skatt, sosialdemokrater, Sosialdemokrati, sosialisme, sosialister, Venstrelogikk og merket med , , . Bokmerk permalenken.

3 svar til Hvordan og hvorfor du blir hjernevasket

 1. Ytringer sier:

  Du skriver så bra, så klart og så rett.

  Svar: Takk for positiv tilbakemelding. Jeg har klart å slutte å legge for mye følelser i hva forvirrede mennesker driver med. Jeg har innsett at det er meningsløst å være irritert eller sint på sosialdemokrater at de ikke har forstått det vi har forstått. Barn har ennå ikke utviklet forståelse i mange forskjellige saker. Det samme gjelder sosialdemokrater, islamister, kommunister, nazister og andre totalitære eller semitotalitære som setter vold høyere enn fred. Liberalister har et mye høyere syn, har identifikasjon med fred og må uten følelser utdype, forklare og lete etter knagger som kan løfte synet til de andre. Det er en god erkjennelse å innse at man må ha tålmodighet med tilbakestående, uansett hvorfor de er tilbakestående. Vegard Martinsen er mitt forbilde i så måte.

  Ja, det finnes noe som er rett, tror jeg, ihvertfall for meg selv.

  Svar: Så lenge det er rett for deg og du er fredelig, så kan ingen andre si at det er feil. Bare individet som bor i sin kropp kan vite nøyaktig hva som er rett for det.

  Jeg er ikke så kjent med Hegel og dialektikk, men tror jeg begynner å få et bilde av hva det er, etter at flere og flere tar det opp her og der.

  Svar: Det er bare en av kollektivistenes utallige forvirrede ideer. Mange av ideene handler om dette med å blande sant og usant. Pragmatisme er essensen i dette – den sier rett ut at man kan kjenne sannheten, men likevel velge å lyve eller blande sant og usant, av en eller annen sosialdemokratisk årsak.

  Derfor, er ikke også religion (ur-)dialektikk, hvor man tar to usannheter, godt og vondt, og holder opp mot hverandre, og lar folk velge mellom kun to usannheter?

  Svar: Det er ikke noe galt med verken godt eller vondt, ettersom følelser er subjektive. Problemet oppstår når man påtar seg å vurdere for andre hva som er godt og vondt. Da ender sosialdemokrater opp med å torturere og plage utallige individer verden over. Religion er den religiøse varianten av fascisme som har sine religiøse påstander/dogmer om hva som er godt og vondt og hvordan de skal plage deg hvis du ikke velger som de ønsker.

  Er ikke dette også nokså primitivt, slik at marxismen som en ny og større religion har innsett at man kan øke bedraget og effekten ved å holde opp ett nærmest ubegrenset antall usannheter, og la folk velge blant dem? I konflikten og kaoset som oppstår kan man da også blande inn sannheter, og nedgradere disse kun til meninger.

  Svar: Godt observert og viktig. Dess større og flere løgner kollektivister får deg til å svelge, dess mer kan de bryte ned den naturlige moralen mennesker har, som man enkelt får fra spørsmålet: Hva slags forhold ønsker jeg å ha til mine naboer og hva kan de finne på å gjøre mot meg, hvis jeg er kjip mot dem? «Gjør mot andre…». Marxistenes mål om å så enorme mengder tvil og til slutt herske på bakgrunn av full moralsk forvirring er mye nærmere å lykkes under sosialdemokratier enn under noen av de tidligere totalitære systemene, fordi man har klart å få med seg så mange fler i dag og gått frem mye saktere. Bruker man ordet sannhet i dag, der mange har lest exphil på universitetet, så steiler de. Slike ord som diskriminerer mot ulike meninger vil de ha seg frabedt. De tror ikke lenger at det finnes noe som kan være sant.

  Som vi så i linken din, NRK valgte å «forenkle» saken, «tilfeldigvis» var det da vesentlige fakta som ble plukket bort, kanskje sammen med andre uvesentligheter, men likevel.

  Er vi ikke da også på den gode gamle nihilismen? At det ikke finnes sannheter eller fakta, bare meninger?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nihilism

  Svar: Absolutt. Men det eneste positive med nihilismen, som gjør den mye bedre enn sosialdemokratiet og andre totalitære, er at den avviser staten. Uten staten slipper man ihvertfall hundrevis av millioner drepte, torturerte og plagede mennesker. Bortsett fra dette ene lyspunktet er nihilismen like forvirret som det meste annet.

  Mange «retoriske» spørsmål her, men jeg tror at dette er oppskriften på det ultimate kaos.
  Og kanskje til slutt: Ordo ab Chao!

  Svar: En god avslutning på det vi snakker om:)

 2. Ultima_Thule sier:

  Bra skrevet – igjen, Sindre.

  Og det er bra at du skriver igjen oftere.

  Du skriver: «Marxister liker ikke konkurranse og vinnere.»
  – Vel, Marx er jo helten til de late.

  Karl Marx – Idol of the Idle

  RockingMrE

  Svar: Takk:). Ja, jeg må ventilere litt når jeg observerer for mye forvirring. Jeg vet ikke hva slags retorikk som er best, men jeg får teste ut de ulike, til jeg finner en essens som raskere setter sosialdemokrater i konflikt med seg selv. Bra og treffende slogan om Marx:)

Legg igjen en kommentar til Ultima_Thule Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s