Ikke skad barnet ditt!

Document.no har gått i bresjen FOR omskjæring av guttebabyer etter FrPs modige beslutning om å forsøke å stanse dette overgrepet.

Pro-omskjæring-kronikk

I den forbindelse har innlegget fra Christian Skaug, som er for overgrepet, så langt mottatt 450 svar, hvorav majoriteten er motstandere av overgrepet, altså tilhengere av guttebabyers rett til ikke å bli skadet.

Stefan Molyneaux diskuterer omfanget av smerte og konsekvenser livet ut i en video man absolutt MÅ se dersom man skal ha en kvalifisert mening om overgrepet. Jeg poster mitt siste innlegg på Document om saken. Jeg hadde cirka 4-5 lengre kommentarer mot Skaug og andre i tillegg.

Ikke skad barnet ditt!

Jeg opplever at alle som er pro omskjæring av guttebabyer er nokså virkelighetsfjerne. De argumenterer utifra delvis nonsens som barneproduksjon, religiøse avtaler, tradisjoner og sammenlikner forbud med å skulle forby skilsmisse. Naturlig nok – det eksisterer ikke rasjonelle argumenter FOR omskjæring.

Ingen av de tar tak i babyenes store lidelser, potensielle komplikasjoner, dødsfall, problemer livet ut rundt seksualitet, etc. De ønsker ikke å reflektere over babyens smerte og store konsekvenser livet ut.

Jeg mener man kan ikke bevisst støtte delvis ødeleggelse av viktige organer for mennesker uten å kjenne til konsekvensene for babyen under og etter inngrepet – alle konsekvensene. Hvis man ikke kjenner konsekvensene, så tar man ikke et bevisst valg. Jeg tror det er helt bevisst at tilhengere av omskjæring ikke orker å se instruksjonsvideoer om inngrepet og konsekvensene, fordi de aner hvor alvorlig dette er og de støtter inngrepet på tvers av enhver konsekvens. Her er uansett to videoer, jeg har skrevet ut de første 10 minuttene av den første videoen, det gjenstår mer enn 23 minutter. For de som ønsker å lese istedet. Se gjerne resten av videoen også, det blir ikke bedre.

I USA skjer dette overgrepet hvert 47 sekund hele året
Babyen er spent fast og kjemper for å komme løs
Babyen skriker i smerte når legen fester instrumenter
Babyen skriker mer og mer, begynner å riste på hodet
Babyen begynner å gispe etter luft og kveles pga all skrikingen
Den amerikanske legeforeningen for pediatri har aldri noensinne anbefalt inngrepet
Ingen medisinsk organisasjon i verden anbefaler rutinemessig omskjæring
Babyers opplevelse av fysisk smerte er større enn voksne menneskers opplevelse
Noen babyer gråter ikke, fordi de går inn i traumatisk sjokk som konsekvens av lidelsen de blir påført
Intet bedøvelsesmiddel er ansett som trygt eller fungerende
Forlenget gråting hver dag på opptil flere timer og varte opptil ett års alder, kalles ofte kolikk
Større studie viser oppførsel med lavere eller høyere aktivitet, avhengig av om de gråt eller var stille før selve omskjæringen – undersøkelsen antyder at det henger sammen med hvordan babyer håndterer ekstrem smerte.
Omskårne babyer ble vanskeligere å trøste og hadde større vansker med å trøste seg selv.
Din primære omsorgsgiver har akkurat utsatt deg for ekstrem smerte – det gjør noe med forholdet ditt til vedkommende.
Kortvarige problemer: Forandret søvnmønster, aktivitet, mor/spedbarn interaksjon, mer irritasjon, forstyrrelse i mating og bonding, skriking når de tisser i bleia pga smerter,
Seks måneder etter viser de omskjærte guttene annen type smertereaksjon, så man forandrer barnets nevrologiske system permanent
38% komplikasjonsrate: Blødning, infeksjon, fysisk skade på penis under inngrepet og en sjelden gang dødsfall
Det er 4,53 ganger større sannsynlighet at en omskåret mann bruker medisiner for erektile problemer
Fordi man mangler sensitivitet er det større sjanse for at man ikke bruker kondom, med de problemer dette kan medføre
Omskjæringen fjerner opptil halvparten av det erogene vevet på penishodet
Kvinner med erfaring fra begge typer penis ønsker 6:1 at mannen er uomskåret pga måten de ulike menn har sex på. Omskårne må ha mye hardere sex for å få glede.
Kvinner med omskårne menn opplevde oftere manglende interesse, frustrasjon og manglende tilfredsstillelse rundt sex.
Kvinner med uomskårne menn opplevde oftere mer intimitet, avslappethet, varme, gjensidig tilfredsstillelse og en helhetsfølelse som kvinne. Forholdet tjente på økt seksuell nytelse.

Det etiske: Har foreldre rett til å fjerne en erogen del av babyers penis, som når den ikke er fjernet gir mer seksuell glede for begge kjønn og samtidig tvinge masse fysisk og potensiell psykisk lidelse på en liten baby? I forlengelse av spørsmålet: Hvor går grensen for hvor mye lidelse du kan påtvinge babyene dine med tradisjon som argument?

Dette er et overgrep vi må få stanset, så vi får håpe at flere politiske partier ender med forbud i sine politiske programmer. Jeg vil anta at overgrep mot barn går på tvers av enhver politisk linje og det overrasker meg at ikke partier på venstresiden slutter seg til FrPs upopulistiske, men rasjonelle standpunkt i denne saken. Religiøse kan man ikke forvente noe av, siden de begrunner hele inngrepet med religion. Heldigvis er KrF et bittelite parti, kanskje forsvinner de under sperregrensen.

———————————————————————————–

Jeg synes jeg hadde noen gode argumenter i mine andre svar, så jeg poster også de her:

Les Skaugs artikkel en gang til, tenk heller kvinnelig lemlesting istedet for mannlig og se om noe som helst av argumentasjonen hans fungerer. Det gjør den ikke, fordi den er ikke prinsipiell, det er bare følerier fra A til Å.

Hatten av for FrP som tør å ta dette etisk rette, men politisk vanskelige/umulige valget. Jøder er mine favorittmennesker utenom nordmenn, men man må stanse sine venner når de begår uetiske handlinger, selv om det er årtusengamle tradisjoner. Argumentet om tradisjon er ikke gyldig, for da kunne det like godt vært brukt på kvinnelig som mannlig lemlesting av genitaliene. FrP får uansett ikke flertall blant alle de andre populistpartiene. Skal bli spennende å høre noen kalle FrP populister etter denne saken. Respekt!!!

Det går an å elske jøder og likevel motarbeide en av deres uetiske handlinger. Man må komme over denne frykten for å likne på en jødehater. Hvis vi skal stille muslimer til ansvar for deres barbariske tradisjoner gir det ingen mening å la jødene slippe unna med sine. Det positive oppi dette her er at HVIS vi får stanset mannlig kjønnslemlestelse, så spørs det hvor mange muslimer som ønsker å komme hit. Det vil nemlig gjelde dem også. De elsker også å mishandle sine små guttebabyer. Vi kan miste noen titalls jøder som ikke vil bo her, men se for dere at vi samtidig mister noen hundretusener potensielle muslimske innvandrere.

“Man kan elske jøder, men likevel i praksis tvinge dem til å utvandre,
fordi det er hensiktsmessig å ofre dem som brikker i et spill hvor man vil
stanse muslimsk innvandring med vikarierende argumenter? Det er virkelig svært
vanskelig å se noen kjærlighet i dette. Noen særlig intellektuell redelighet
eller intellektuelt mot er heller ikke å se.”

For det første begår du en stråmann, ettersom jeg ikke noe sted sier at
jeg vil ofre jøder for å få ut muslimer. Jeg sier at det er en bonus.

For det andre etablerer du et premiss om at jøder i praksis tvinges til
å utvandre. Dette er et ugyldig premiss, fordi de selvsagt kan velge å bli,
dersom de slutter å lemleste guttebarna sine. Det vi her diskuterer er et
dilemma, at vi elsker jøder, men er tvunget til å stoppe dem i uetiske
handlinger. Deretter kan de velge hvilket onde de selv ønsker: Å bli i Norge og
avslutte en viktig tradisjon eller å utvandre og fortsette de uetiske
tradisjonene sine. Vi mennesker må desverre ofte prioritere og det hender at det
koster oss noe.

Med vikarierende argumenter antar jeg du mener at jeg bruker jødene som
brekkstang for å få ut muslimer, at jeg ofrer jødene på motstandsalteret. Det
er allerede tilbakevist at jeg i denne saken har en hensikt rettet mot islam, jeg har en hensikt rettet mot mishandling av guttebabyer.

Kjærligheten ligger i at jeg både er glad i alle fredelige jøder OG
hjelper dem å ta bedre avgjørelser til beste for fellesskapet. Akkurat som
staten som raner inn penger fra meg, fordi de hevder å vite bedre enn meg hvordan MINE penger burde benyttes til beste for fellesskapet.

Den intellektuelle redeligheten er herved presisert og det
intellektuelle motet består i å tørre å sette grenser for mennesker man er glad
i, også når de vil oppfatte det som en slags krigserklæring eller negativitet
rettet mot dem som gruppe. Det er intellektuelt og moralsk uredelig å la noen
mennesker fortsette sine uetiske tradisjoner, bare fordi man er glad i dem.

Tusen takk til FrP som tør å stå for dette meget upopulære, men eneste etisk rette alternativet. Det eksisterer ikke rasjonelle argumenter for å skjære istykker barn, selv om inngrepene ikke er katastrofale. Barn skal beskyttes fra sine foreldre, dersom det er behov.

«Det er bare i din ideelle fantasiverden at de kan velge å bli hvis de ikke får utføre det angjeldende ritualet. Ute i virkeligheten er det ikke sånn det forholder seg.”

Da er du virkelighetsfjern på dette punktet, fordi i den virkelige verden har man alltid et valg, såfremt ingen står med pistol mot hodet ditt. Om 100% av jødene velger å beholde ritualet/reise, så er DET valget de tar i dilemmaet sitt. Å si at man ikke kan hindre mishandlingen, fordi vi risikerer at jødene drar er å sette seg selv i en gisselsituasjon og det er helt uakseptabelt, fordi intensjonen vår er å verne om babyene. Vi som er glad i jøder ønsker å verne om dem i størst mulig grad, men ikke forbi uetiske handlinger. Hadde det utelukkende vært muslimer som begikk handlingen, så er jeg 100% sikker på at du hadde argumentert akkurat som meg. Din argumentasjon blir irrasjonell, fordi du utelukkende argumenterer ut fra følelsene dine for jøder.

Du tar ikke tak i den mest sentrale problemstillingen i hele dette sakskomplekset, analysen i dilemmaet: Hvor mye skadelig skjæring i barn kan man akseptere som del av tradisjon før man må si stopp. Alle rasjonelle mennesker er idag enige om at kvinnelig kjønnslemlesting er uakseptabelt, ansees som kriminelt og må stanses. Det finnes altså en grense. Hvor skal denne grensen gå og hvorfor. Fordi vi må beholde jødene i landet?

«Dermed er det også kun tale om en ideell fantasikjærlighet, ingen reell omsorg for fysiske personer med for- og etternavn.»

Det kan du selvsagt spekulere i, men i alt jeg noensinne har skrevet og sagt, i all min dialog med jøder i flere verdensdeler, i min dialog med den israelske ambassaden som jeg har gitt min støtte til og tilbudt dem min hjelp flere ganger, ligger det en kjærlighet til et folk som kan sammenliknes med kjærligheten til mitt eget folk. Og like selvfølgelig aksepterer jeg at en Shimon eller en Sara velger å ta sine barn og forlate Norge, fordi de ikke ønsker å respektere våre lover som tar sikte på å beskytte barn fra sine foreldre, når foreldrene handler irrasjonelt. Følelser er følelser, etikk er etikk, noen ganger kolliderer de og følelsene må vike for etikken. Så lenge hensikten vår er å beskytte barna finnes det ingen etikk som er viktigere, som søker å hjelpe jøder med å bli i Norge. Jeg kan strekke meg langt for jøder, men ikke la dem lemleste babyer.

Du står ribbet for argumenter og forsøker å fremstille det som om jeg tar lett på å sette jøder i en vanskelig situasjon. Det gjør jeg ikke. Men etikken min forteller meg at tiden er moden for å sette ned foten.

Nå skal Skaug få argumentere for seg selv, men en reaksjon fra meg tvinger seg på.

“Å si at man ikke kan hindre mishandlingen, fordi vi risikerer at jødene drar er å sette seg selv i en gisselsituasjon og det er helt uakseptabelt, fordi intensjonen vår er å verne om babyene.”

«Slik jeg leste Skaugs artikkel, var det ikke et argument å ikke sette oss i en gisselsituasjon. Kun, ja – jøder drar. Og det må Norge evt måtte leve med.”

Jeg antar at Skaug mener at omskjæring i seg selv ikke er bra, men at vi må tolerere noen typer skjæring i barn, fordi det er jødenes tradisjon. Når han deretter sier at vi må tåle dette, ellers forlater jødene oss og det ønsker vi ikke, så sier han meget tydelig at vi må sette oss i en gisselsituasjon, der vi må tåle tradisjonen fordi jødene kan finne på å forlate oss(noe vi ikke ønsker), men han sier ikke at vi kan tåle det, fordi inngrepet er så lite at det må tåles i seg selv. Det er absolutt ikke jødene som holder oss gissel, det er evt vi selv som gir jødene trumfkortet ved å la dem holde på, fordi de ellers forlater oss. DET er gisselsituasjonen.

“Verne om babyene”/“Så lenge hensikten vår er å beskytte barna…”? Hvordan kan du være overdommer over en mange tusen år gammel kultur, som har gitt oss de ti bud, og lagt grunnlaget for sivilisasjon (ja, selv med omskjæring).”

Lett. Jeg forholder meg ikke til eventyr for voksne, jeg forholder meg til barns rettigheter mot gammel overtro og gamle tradisjoner som er gått ut på dato pga et bedre menneskesyn.

«Hvis Herren Jahve fins, så ligger du muligens tynt an.»

Det har blitt diktet opp ca 3000 ulike gudeskapninger siden tidenes morgen, så absolutt alle mennesker i hele verden ligger teoretisk sett tynt an, men bare teoretisk.

“Vi som er glad i jøder ønsker å verne om dem i størst mulig grad, men ikke forbi uetiske handlinger.”

Verne om jødene? Hvordan verner du om et annet folk, hvis du vil nekte dem pakttegnet deres? Det finns selvhatende jøder som selvhatende nordmenn, men jøder ble et folk pga Jahve.
Jeg vil ikke nekte dem noe som helst, jeg vil nekte dem å skjære i babyer i vårt land der menneskerettigheter står høyt og barns rettigheter høyest av alle.

“Hva med å verne om nordmenns sjel? Og hva betyr egentlig “verne” her?”

Å verne betyr å beskytte. Man beskytter barn fra å løpe ut foran bilen. Man kan beskytte jøder fra å begå uetiske handlinger mot egne barn, selv om de ikke forstår at de begår uetiske handlinger. Primært er det babyene som må beskyttes.

“Hadde det utelukkende vært muslimer som begikk handlingen, så er jeg 100% sikker på at du hadde argumentert akkurat som meg.”
Hehe. Omskjæring er et ikke-tema i koranen. Så uten jødene, så hadde det ikke vært noen omskjæring. Bli gjerne enda mer irritert, men slik er det. Ideologien islam er en kopiforvrengning/sammensausing av jødedom, kristendom, zoroastrisme, og preislamske skikker. Så muslimer finner en vei ut av det. De har ingen pakt med Jahve.”

Dette er kontrafaktisk historie, for omskjæring eksisterer og det er fordi de kopierte jødedommen og kristendommen. Hva skulle irritere med det? Vi er enige.

“Og du – har du sett lemlestede mennesker?»

Mange ganger. Ofte aner man ikke at de er lemlestet – spesielt jenter som er omskåret eller gutter som døde pga komplikasjoner eller på annen måte lider etter inngrepet. Mulig lemlestelse er et for sterkt begrep for skjæring i jødiske guttebabyer og fjerning av forhuden.

Stephan Molyneaux har gjennomgått de fleste argumenter MOT denne typen omskjæring. Et krav å ha sett den for å mene noe som helst om dette.

 

“1. Lemlestelse er dønn feil ord.»

Det kan jeg kanskje gå med på å diskutere. Har du sett videoen?

“2. Uten jøder, ingen omskjæring. Heller ikke hos muslimer. Altså «hadde det utelukkende vært muslimer som ….» henger ikke på greip. Din setning feil. Jeg kontrafaktisk for å vise det.”

Det er kontrafaktisk å snakke om ikke-eksisterende jøder, fordi de faktisk eksisterer og dermed blir alle tanker som bygger på det uinteressante.

«3. Du vil ikke nekte jøder noe som helst, bare nekte dem å omskjære sine barn. Javelnei.”

Tolk meg velvillig, ja det var klumpete sagt. Jeg vil ikke nekte jødene å omskjære barna sine utenfor Norge, dersom de aldri returnerer hit etterpå. Jeg sender gjerne krigere for å myrde alle islamister verden rundt, men jeg ville latt jødene være i fred i et land der de fikk lov å omskjære barna sine. Så, nei, ikke nekte dem andre steder og, ja, nekte dem dette i Norge eller å returnere etter omskjæring utenlands=sette dem i fengsel.

«4. 3000 gudeskapninger i historien, og du har sluttet deg til religionen menneskeretter. Det er din fulle rett. Jeg satser på Jahve.”

Sats ivei.

“5. Ja, man beskytter barn fra å løpe foran bilen. Så de ikke dør. Man tar ikke foreldreansvaret vekk fra et folk, fordi man er uenig. Skal du snakke død og omskjæring, så snakker jeg abort.”

Man tar selvsagt ikke fra dem det fulle foreldreansvaret, de er mest sannsynlig meget kompetente foreldre bortsett fra omskjæring. Man gir de valget mellom å følge lovene i landet, som forbyr å skjære i barn pga eventyr eller å flytte eller å ta en lengre fengselsdom, fordi det er så viktig for dem at de heller er martyrer. Kvinnelig omskjæring tenker jeg straffen burde ligge på ca 10 kalenderår, omskjæring av gutter, kanskje 2 år. Da kan de velge å ikke omskjære, velge fengsel eller flytte. Abort er forresten en kvinnes rettighet, 100%. Ingen kan rasjonelt sett tvinge henne til å bære frem fosteret til det kan puste og spise på egenhånd. Man må gjerne ta over fosteret etter at kvinnen har skåret det ut.

“6. «Lett. Jeg forholder meg ikke til eventyr for voksne, jeg forholder meg til barns rettigheter mot gammel overtro og gamle tradisjoner som er gått ut på dato pga et bedre menneskesyn.»
Her illustrerer du nesten fullkomment det jeg ser som essensielt i Skaugs artikkel. For meg er dette hybris. For deg er det greit. Go on.”

Det er ikke hybris å avvise eventyr, selv om milliarder tror på dette eventyret.

“7.»Gissel»: nei. Skaugs fokus (slik jeg leser ham) er vår bedreviten. Vår egenrettferdighet. Ikke en evt gisselsituasjon. Jøder gjør som de vil. Norge lager de lovene vi vil.
Jeg er ikke i tvil hvilket land som overlever av disse to.”

Ja, vi vet bedre enn jødene som skjærer i barna sine. Det er rettferdig å hindre voksne mennesker som har latt seg forvirre nok til å skjære i barna sine. Akkurat: Vi bør lage de lovene vi ønsker og opprettholde allerede eksisterende lover, slike som forbyr mennesker å skjære unødvendig i barna sine. Det er unødvendig så lenge medisinske årsaker ikke tilsier det. Både Israel og Norge vil overleve, med ca samme problematikk, der man har store andeler muslimer boende på eget territorie. Skaug forsøker å sette oss alle i en gisselsituasjon ved å hevde at kostnaden ved å forby omskjæring er for stor(ved at jødene flytter). Jeg avviser problematikken og sier at jødene står fritt til å flytte hvis de ikke ønsker å respektere norske lover. Hvis du ikke forstår dette, så er jeg lei av å gjenta det. Det er uansett ikke viktig.

“Og omskjæring er en del av overlevelsen for jøder.»

NOPE! Det er bare en del av eventyret og kan ikke argumenteres juridisk eller etisk.

“Og vet du hva? 1 – 7 her spiller liten rolle. Jeg ble bare provosert av ditt svar til Skaug.
I innlegget mitt ovenfor (mellom deg og Observator) kan du lese hva mitt fokus er.
Jeg snakker hverken for el mot omskjæring. Jeg snakker vel om hovmot. Norsk virkelighet bør være plettfri før vi leker verdensmestere i jødiske barns beskyttelse.»

Tull og tøys. Vi bør være så fornuftige som mulig så ofte vi kan. Det er fornuftig å hindre små guttebabyer i all den lidelsen som Molyneaux beskriver.

«Men selvsagt, vi er i Norge. Vi kan lage de lovene vi vil. Men dette er ikke viktig fokus for barns rettigheter i Norge. Vi har hauger av stinkende problemer i vår materialistiske lekekasse.”

Jeg vil påstå at omskjæring av babyer kommer svært høyt opp på lidelse foreldre påfører sine barn, ihvertfall så systematisk som jøder gjør mot barna sine.

Det virker som du har et religiøst utgangspunkt, det er uinteressant for meg som er ateist. All din tro er for meg som barns eventyr. Sikkert koselig, men helt uten rot i virkeligheten.

 

 

Dette innlegget ble publisert i omskjæring og merket med , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s