Retten til grenser

Individet har mange objektive friheter. Frihetene kommer normativt fra ideen om å være fredelig mot de fredelige – at fredelige individer har ubrytelige rettigheter. Dersom de IKKE har det, så har heller ikke DU noen ubrytelige rettigheter. Det er en gjensidig ikke-angrepspakt. Jeg lar deg leve i fred, så lenge du lar meg leve i fred. Vold er kostbart, derfor er det ofte ikke hensiktsmessig å initiere vold. MEN, demokratiet og kondisjonering har ødelagt for individet på mange måter. Demokratiet hevder at to individer har mer rett enn ett, den grunnleggende demokratiske tankefeil. Fra denne tankefeilen kommer et osean av større og mindre tankefeil. Feks at staten skal bestemme om du skal ha rett til å forsvare deg eller ikke, om du normativt har ubrytelige rettigheter eller ikke, osv. Du får ikke nødvendigvis eie våpen, du vet ikke at du har ubrytelige rettigheter, så du har verken evnen eller viljen til å stå opp for deg selv. Du lever på nåde under demokratiet eller under et tyranni.

Friheten til å eie eiendom, et hus, en leilighet, en bil, etc er også ubrytelige rettigheter. Eier du et hus har du rett til å forsvare det. Grensen din mot omgivelsene er husveggen din, evt tomtegrensa. Innenfor denne grensa bestemmer du, slik at du har større mulighet til å beskytte ditt, deg selv og dine. Nøyaktig samme tenkning ligger bak en stats objektive rett til grenser og å holde uvedkomne unna. I dag forsøker demokratiet å ødelegge individets evne til å forstå at grenser alltid har vært der av en grunn, nemlig fordi vi ikke nødvendigvis vet hvem som banker på. De onde menneskene som styrer samfunnene våre har med stort hell snudd ideen om migrasjon på hodet, der migrantene angivelig har større rett til å slippe inn, enn vi har til å holde dem utenfor til vi har sjekket om vi faktisk ønsker dem innenfor. Dette er en tankefeil som kommer fra internasjonalsosialismen/marxismen. Vi ser resultatene av dette i Sverige og mange andre europeiske stater, der staten forbarmer seg over migranter på bekostning av egne innbyggere. Og innbyggerne fortsetter å stemme på de onde politikerne som gjør dette. En typisk selvmordsstrategi.

Retten til grenser er like normativ som retten til frie ytringer. Akkurat som at ytringsfriheten har sine logiske begrensninger, som at man ikke har rett til å oppfordre til vold finner vi at retten til grenser ikke innebærer at vi kan sitte og se på at barn(ikke skjeggebarn) blir skutt rett utenfor grensen. Man åpner grensen når det åpenbart er et reellt behov for beskyttelse og beholder menneskene om de aksepterer lokal kultur og fungerer. Våre onde politikere har gått hinsides forbi slike logiske begrensninger i retten til grenser og slipper mordere, voldtektsforbrytere og terrorister inn så raskt de bare kan og ser vekk når kriminelle menneskesmuglere henter sine medkriminelle utenfor Afrikas kyst og hjelper dem hele veien til Europa.

Hvis du ikke har sterke ønsker om at du nå og slekten din i all fremtid skal leve i svært vanskelige omstendigheter, slik de fleste idag gjør i muslimske land, bør du jobbe for å stanse enhver form for innvandring fra muslimske stater til Norge eller fra stater som har kulturer som er uforenlige med den norske. Du har den moralske retten på din side. Det er ok å stanse enhver migrant, så lenge de som styrer innvandringen slipper inn alle. Når vi har stanset og utbedret galskapen kan vi etablere en rasjonell politikk på området senere. Her må man gå hardt ut og raskt. Deskriptivt er det makten som avgjør om det normative blir etablert eller opprettholdt og siden DU utgjør din lille del av den deskriptive maktfaktoren er det bare du som kan avgjøre om du og slekten din skal leve i stor kamp med islam i Norge eller stanse og kaste ut enhver som ikke underkaster seg norsk kultur. Multikulturalisme eksisterer bare i marxisters hoder, både deskriptivt og normativt kan og bør vi holde på norsk kultur som den var før islam. Man kan eksperimentere med mye, men eksperimenterer man med islam, så er sannsynligheten stor for at det vil gå galt. Du har rett til grenser, jobb for den rettigheten.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.