Prinsipper lærer oss å tenke korrekt – også rundt brettspill

Denne kampen står rundt brettspillet «Politisk Ukorrekt» som tuller med blant annet incest og overgrep mot barn. Problemstillingene som taes opp er om det er eller ikke er ok å tulle med incest og overgrep mot barn og om ytringsfriheten er berørt. Ytringsfrihet har utelukkende å gjøre med lovverket og statens voldsmakt. Man har ytringsfrihet såfremt staten ikke griper inn mot dine ytringer i form av bøter eller fengsel og at staten griper inn mot noen som med trusler eller vold mot deg forsøker å frata deg din ytringsfrihet. Du har altså ytringsfrihet så lenge verken staten eller privatpersoner truer deg.

Tankefeilen i denne debatten går rundt ideen om at du mister ytringsfriheten din dersom store aktører ikke lenger stiller som plattform eller mikrofon for dine ytringer. Det du ytterst sett i realiteten da krever er at alle plikter å høre på våset ditt. Du ønsker at staten skal tvinge alle med ører i samfunnet til å høre på uansett hva slags spy du brer om deg med; en lytteplikt. Noen slik plikt eksisterer verken i lovverket eller i korrekt tenkning. (Korrekt tenkning er sann tenkning, har intet med politisk korrekthet å gjøre. Politisk korrekthet er antitenkning/irrasjonell tenkning som går på tvers av virkeligheten for å hindre at noen får såret følelsene sine.)

Hvis drittsekken som laget brettspillet «Politisk Ukorrekt» mener han har rett til å tvinge forlag til å selge drittspillet hans, må han ta saken til en domstol. Han taper så det dundrer, fordi verken privatpersoner eller større aktører som forlag har noen plikt til å ha noe som helst å gjøre med spyet hans. Idioten og hans absurde støttespillere forsøker nå å få sympati på sosiale medier og selvsagt vil de klare å rekruttere andre idioter som ikke klarer å tenke korrekt og som lever godt med at det er ok å spøke med overgrep mot barn. Selv om vi lever i et formyndersamfunn er det heldigvis fortsatt lov å stemme med beina og pengene sine – vi bestemmer hva vi ønsker å kjøpe og vi bestemmer hvilke større aktører vi boikotter, dersom de boikotter eller fremmer noe VI ikke liker. Forbrukere har makt, store aktører har makt.

Når det gjelder å tulle med overgrep mot barn. Denne typen ytringer er beskyttet av ytringsfriheten og skal være det. Ytringsfriheten er der for å beskytte upopulære ytringer. Rasjonelt sett gir det ingen mening å tulle med overgrep mot barn. Barn skal alltid beskyttes, fordi de ikke kan beskytte seg selv og fordi barn ikke kan slå tilbake mot og avsløre et evt poeng i en politisk ukorrekt tanke. Man kan tulle med alle som kan ta igjen, man tuller ikke med barn og mentalt handicappede, fordi de kan ikke ta igjen. Det må ligge potensiale i enhver spøk for et poeng som kontrer ellers er det den sterke som tråkker på den svake, uten mulighet for at den svake kan ta igjen.

Forlagene er godt innenfor ytringsfriheten når de boikotter spillet og det er bra at de boikotter spillet, fordi det tuller med feil individer. Generelt sett bør større aktører være varsomme med frykten sin for å krenke og derfor holde seg til hva som selger, ikke hva som eventuelt kan krenke. Å lufte uenighet er alltid langt bedre enn å nekte lovlige ytringer plass i debatten.

Andre og ennå mer prinsipielle eksempler er Facebook, Youtube, Twitter og andre virkelig store og tilnærmet monopol-aktører som sensurerer. De har akkurat den samme retten som forlagene i denne saken, fordi akkurat de samme prinsipper gjelder. Så lenge konsumenter kan boikotte, uansett hvor lite de liker å måtte bytte fra Facebook til et eller annet ørkenlandskap, så KAN de bytte eller melde seg ut. Så lenge Facebook ikke har et juridisk monopol har de rett til å fortsette å støtte islamiseringen. Selv NRK kan spy ut propaganda som Pravda, men lisensordningen der man betaler NRK/Pravda dersom man eksisterer, altså en eksistensavgift er et problem mellom oss og staten, ikke oss og NRK/Pravda. Det er staten som har rotet til dette, der de påtvinger oss å betale noe som de ikke kaller en skatt, men som likevel kreves inn på akkurat samme måte som en skatt og er øremerket NRK/Pravda. Du skal lese NRK/Pravda før du får lov å lese noe annet, fordi NRK/Pravda er statens kanal for politisk korrekt informasjon til deg. Det rasjonelle i tilfellet NRK/Pravda ville vært at staten finansierte dem via skatteseddelen, slik de finansierer import av afghanske og syriske voldtektsforbrytere. Et betent spørsmål, men likefullt det folk legger i avgjørelser som best taes av et demokrati.

Nå er virkeligheten beskrevet korrekt, nå kan freden senke seg.

God jul!

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.