When your retarded system fails, its ok, because it wasn’t real socialism

 

When your retarded system fails, its ok, because it wasn’t real socialism
So you try again and your retarded system fails,
but that’s ok, because it wasn’t real socialism,
So you try again and your retarded system fails,
but that’s ok, because it wasn’t real socialism,
So you try again and your retarded system fails,
but that’s ok, because it wasn’t real socialism,
So you try again and your retarded system fails,
but that’s ok, because it wasn’t real socialism, ………………………………………

https://ektenyheter.no/index.php/2017/10/sosialisme-for-dummies-minutt-for-minutt/

Reklamer
Publisert i Uncategorized

Retten til grenser

Individet har mange objektive friheter. Frihetene kommer normativt fra ideen om å være fredelig mot de fredelige – at fredelige individer har ubrytelige rettigheter. Dersom de IKKE har det, så har heller ikke DU noen ubrytelige rettigheter. Det er en gjensidig ikke-angrepspakt. Jeg lar deg leve i fred, så lenge du lar meg leve i fred. Vold er kostbart, derfor er det ofte ikke hensiktsmessig å initiere vold. MEN, demokratiet og kondisjonering har ødelagt for individet på mange måter. Demokratiet hevder at to individer har mer rett enn ett, den grunnleggende demokratiske tankefeil. Fra denne tankefeilen kommer et osean av større og mindre tankefeil. Feks at staten skal bestemme om du skal ha rett til å forsvare deg eller ikke, om du normativt har ubrytelige rettigheter eller ikke, osv. Du får ikke nødvendigvis eie våpen, du vet ikke at du har ubrytelige rettigheter, så du har verken evnen eller viljen til å stå opp for deg selv. Du lever på nåde under demokratiet eller under et tyranni.

Friheten til å eie eiendom, et hus, en leilighet, en bil, etc er også ubrytelige rettigheter. Eier du et hus har du rett til å forsvare det. Grensen din mot omgivelsene er husveggen din, evt tomtegrensa. Innenfor denne grensa bestemmer du, slik at du har større mulighet til å beskytte ditt, deg selv og dine. Nøyaktig samme tenkning ligger bak en stats objektive rett til grenser og å holde uvedkomne unna. I dag forsøker demokratiet å ødelegge individets evne til å forstå at grenser alltid har vært der av en grunn, nemlig fordi vi ikke nødvendigvis vet hvem som banker på. De onde menneskene som styrer samfunnene våre har med stort hell snudd ideen om migrasjon på hodet, der migrantene angivelig har større rett til å slippe inn, enn vi har til å holde dem utenfor til vi har sjekket om vi faktisk ønsker dem innenfor. Dette er en tankefeil som kommer fra internasjonalsosialismen/marxismen. Vi ser resultatene av dette i Sverige og mange andre europeiske stater, der staten forbarmer seg over migranter på bekostning av egne innbyggere. Og innbyggerne fortsetter å stemme på de onde politikerne som gjør dette. En typisk selvmordsstrategi.

Retten til grenser er like normativ som retten til frie ytringer. Akkurat som at ytringsfriheten har sine logiske begrensninger, som at man ikke har rett til å oppfordre til vold finner vi at retten til grenser ikke innebærer at vi kan sitte og se på at barn(ikke skjeggebarn) blir skutt rett utenfor grensen. Man åpner grensen når det åpenbart er et reellt behov for beskyttelse og beholder menneskene om de aksepterer lokal kultur og fungerer. Våre onde politikere har gått hinsides forbi slike logiske begrensninger i retten til grenser og slipper mordere, voldtektsforbrytere og terrorister inn så raskt de bare kan og ser vekk når kriminelle menneskesmuglere henter sine medkriminelle utenfor Afrikas kyst og hjelper dem hele veien til Europa.

Hvis du ikke har sterke ønsker om at du nå og slekten din i all fremtid skal leve i svært vanskelige omstendigheter, slik de fleste idag gjør i muslimske land, bør du jobbe for å stanse enhver form for innvandring fra muslimske stater til Norge eller fra stater som har kulturer som er uforenlige med den norske. Du har den moralske retten på din side. Det er ok å stanse enhver migrant, så lenge de som styrer innvandringen slipper inn alle. Når vi har stanset og utbedret galskapen kan vi etablere en rasjonell politikk på området senere. Her må man gå hardt ut og raskt. Deskriptivt er det makten som avgjør om det normative blir etablert eller opprettholdt og siden DU utgjør din lille del av den deskriptive maktfaktoren er det bare du som kan avgjøre om du og slekten din skal leve i stor kamp med islam i Norge eller stanse og kaste ut enhver som ikke underkaster seg norsk kultur. Multikulturalisme eksisterer bare i marxisters hoder, både deskriptivt og normativt kan og bør vi holde på norsk kultur som den var før islam. Man kan eksperimentere med mye, men eksperimenterer man med islam, så er sannsynligheten stor for at det vil gå galt. Du har rett til grenser, jobb for den rettigheten.

Publisert i Uncategorized

Faktisk.no sin stråmann

Document.no har skrevet en artikkel om kontrasten mellom behandlingen av innvandrere og en lokal svenske i den svenske kommunen Nacka.

https://www.document.no/2017/09/19/kjopte-tre-boliger-til-mann-med-tre-koner-eldre-syk-mann-ble-henvist-til-gaten/

Faktisk.no har forsøkt å virkelighetssjekke artikkelen

https://www.faktisk.no/faktasjekker/MRM/mann-med-tre-koner-far-tre-leiligheter-i-sverige

Overskriften hos Document.no er helt innenfor med begrepet «gir». Å gi kan like gjerne bety å tildele som å gi bort til odel og eie. Ingressen er upresis og kan lett misforstås. Det er fullstendig unødvendig.

Inngressen var: «Nacka kommune i Sverige kjøpte tre leiligheter til en syrisk innvandrer (57) og hans tre koner. Samme kommune har henvist en eldre, syk mann til å sove på gaten.»

Ingressen kunne ha vært: Nacka kommune i Sverige har tildelt tre leiligheter til en syrisk innvandrer (57) og hans tre koner. Samme kommune har henvist en eldre, syk mann til å sove på gaten.»

Dette hadde ikke gjort artikkelen noe mindre spennende på noe som helst vis.

Essensen i artikkelen og virkeligheten er selvinnlysende:
Innvandrermann, hans tre innvandrerkoner og deres innvandrerbarn, alle med behov for hjelp, fikk hjelp med bosted av kommunen, mens svensk mann med hjelpebehov ikke fikk hjelp. Dette er åpenbart. Alle som har jobbet i media eller lest media vet at overskrifter og ingresser nødvendigvis MÅ være mindre presise enn brødteksten, akkurat som et begrep er mindre presist enn dets definisjon og dets definisjon mindre presist enn dets fulle innhold.

Faktisk.no har ingen rasjonelle argumenter å angripe essensen i artikkelen med, derfor tar de tak i begrepet «fikk» og forsøker å avvise artikkelen som delvis usann.

En av hovedreglene for god debattskikk er å angripe motstanderens sterkeste argument. Det er åpenbart at Faktisk.no IKKE tar tak i hovedpoenget, nemlig kontrasten i å tildele leiligheter til innvandrere, mens man lar svensker bo på gaten uten den hjelpen de trenger.

Faktisk.no setter opp en stråmann:
«Overskriftene i norske medier gir inntrykk av at storfamilien fra Syria får leilighetene av kommunen, eller at de skal bo der gratis. Det er ikke riktig. Flyktningene må betale leie til kommunen, og de har bare rett til å bo i leilighetene i to år.”

Nei, ingen har sagt eller forsøkt å si at at noen får gratis leiligheter av kommunen. Den innvandrede storfamilien mottar mest sannsynlig trygd, akkurat som den svenske mannen som bor på gaten, dermed er det åpenbart at de alle bor gratis, dersom kommunen skaffer dem husvære, fordi de ikke selv betaler noe som helst. Det er svenske skattebetralere som betaler for husværet til innvandrerne og den svenske mannen, dersom kommunen hadde skaffet ham husvære, ikke innvandrerne selv og den svenske mannen – de hadde altså, med logikken i behold, bodd gratis. Men, altså, Document.no benytter ingen steder begrepet gratis for å beskrive måten innvandrerne betaler/ikke betaler. Det er Faktisk.no sin stråmann å forsøke å diskutere noe annet enn essensen i artikkelen. Den har de åpenbart ikke lyst å røre og det diskrediterer dem fullstendig som påstått nøytral virkelighetsbeskriver.

Videre: Hva skjer med innvandrerne om to år, når de antagelig fortsatt går på trygd, jo kommunen fortsetter å forskjellsbehandle innvandrere og svensker og skaffer innvandrerne husvære mens de lar svensker sove på gaten. Ihvertfall hvis de fortsetter dagens praksis – som er den Document.no angriper.

Document, dets lesere og islamkritikere har virkelighetsbeskrivelser som ligger svært tett opptil virkeligheten, mens venstresiden, MSM og nå Faktisk.no er på andre planeter. Våre fiender vil åpenbart forsøke å diskreditere alt vi sier og skriver, det er derfor prekært at vi anstrenger oss hardt for å være mest mulig presise, slik at vi ikke kan taes for noe som helst.

Hvis Document blir mer presise, så slipper de å bli tatt i upresishet. Takk til Faktisk.no for denne påminnelsen.

Publisert i Uncategorized

De Berikelsesberettigede

Kari stemmer på generell økt muslimsk innvandring ved å stemme på innvandringsvennlige partier, fordi hun ønsker eller aksepterer berikelsen fra innvandrerne. Det er ikke alltid man får det man ønsker, men noe får man. Den som sår frø bør også høste avlingen, så Kari er absolutt den berettigede til å bli beriket av innvandrerne hun stemmer inn i landet sitt. Det hadde vært direkte urettferdig om de innvandringsfientlige ble beriket, fordi de bør jo slippe unna det de aktivt jobber for å slippe unna. Det er rettferdig.

Jeg trodde at muslimske afghanere statistisk sett beriket svenske kvinner med voldtekt 1000 ganger oftere enn svensker, men fant ut at de bare er overrepresentert når det gjelder denne type berikelse med 79 ganger regnet mot svensker. Snakk om å være fordomsfull. Hvis det var like mange afghanere i Sverige som svensker hadde altså 1 svenske vært voldtektsforbryter og 79 afghanere. Afghanske muslimer som voldtar er ikke og kan aldri bli svensker. De er muslimske, afghanske voldtektsforbrytere med eller uten svensk statsborgerskap – antagelig med – å voldta i Sverige hindrer ikke at man får statsborgerskap, det er ikke regnet som noen grov forbrytelse. Ihvertfall ikke grov nok til å bli utestengt fra det fargerike svenske fellesskapet. Jeg lurer på hvorfor Sylvi Listhaug snakker om svenske tilstander? Hmmm – enda en gåte jeg ikke forstår.

https://www.10news.one/dangerous-refugees-afghans-79-times-more-likely-to-rape/

Jeg ønsker på generelt grunnlag at det alltid er de innvandringsvennlige som blir beriket av innvandring og at de innvandringsfiendtlige kan få slippe unna, uansett hva berikelsen består i. Uansett hvor fæl berikelsen måtte være, så går mine tanker selvsagt til alle de Berikelsesberettigede kvinner som blir beriket av innvandrere, selv om jeg håper at det er disse, De Berikelsesberettigede, som faktisk blir beriket, dersom noen absolutt må berikes.

Mine tanker går ut til de Berikelsesberettigede hver gang de blir beriket og så håper jeg at de innvandringsfiendtlige alltid slipper unna berikelse. DET er rettferdig.

Det er Kari som har jobbet for å få innvandrerne inn i landet, det er Kari som fortjener berikelse – som er berikelsesberettiget.

Takk

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , ,

Politikere kan slippe unna hva som helst

Madeleine McCann ble kidnappet og antagelig misbrukt og drept i 2007. I anledning Maelys kidnapping minner jeg på noen sentrale momenter rundt McCann-saken.

I 2013 meldte vitnet Martin Smith seg for politiet og man laget to fantomtegninger basert på forklaringen hans. Fantomtegningene var åpenbart av brødrene Tony og John Podesta.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/madeleine-forsvinningen/maddie-vitne-raser-mot-portugisisk-politi/a/10144502/

Og øverst i VG-artikkelen finner man bildene av Tony og John Podesta. Det er altså ikke Nyhetsspeilet eller Document som har skrevet dette, men politisk korrekte VG.

Selv har jeg skrevet om saken her:

https://debatt1.no/madeleine-mccann/

Nå er det ikke bare bildene som er interessante. Det er noen andre momenter som er UHYRE interessante i saken. De kan man lese om i artikkelen min.

Men bare så man kan undersøke bildelikhet – her er Podesta-brødrene og fantombildene.

Dagen Madeleine ble kidnappet i Praia Da Luz, Portugal, bodde brødrene hos en dømt pedofil som heter Clement Freud, 400 meter fra åstedet – det er fakta i saken.

Politikere kan slippe unna alt – ett sett regler for oss, ett sett regler for dem.

Oppdatert 01.12.17

Kriminell canadisk politiker selger aksjer basert på åpenbar innside-kunnskap, men slipper unna – fordi han er politiker. Han sier han ikke solgte, fordi han visste at aksjen ville gå ned, men pga annet. Og blir selvsagt «trodd». Ville aksjemeglere i privat sektor bli trodd på samme måte?

Kriminelle politikere slipper selvsagt unna

Hillary Clinton har jo så langt også sluppet unna, men i disse dager begynner nettet å snøre seg sammen. Vi får håpe på det beste.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , ,

Fake News

Det finnes mange varianter av Fake News. Fake News er det overordnete begrepet som omhandler alle massemediers forsøk på å kjøre propaganda/agenda/ideologi fremfor virkelighet/sannhet. Det finnes utallige typer propaganda. I denne youtube-snutten dreier det seg om metoden å velge vekk nyheter som ikke passer med ideologien. Nyheten om at Nigel Farage påpeker at terror, denne gangen Barcelona skjer også pga antallet muslimer man tar inn, i tillegg til andre sikringstiltak, ble nektet vist av kanalen som laget intervjuet. Det er viktig for media å ikke vise folket at det finnes mange rasjonelle stemmer blant politikere, kjendiser, tenkere, etc som tenker akkurat som dem og forholder seg til virkeligheten og logikk fremfor til politisk korrekthet/løgn som fienden/media gjør. Da 300 000 tyskere sto fast og døde i vinterstorm ved Stalingrad ville ikke Hitler at folket skulle vite dette, fordi det ville ødelegge moralen. Dagens media, som er en like stor fiende av sivilisasjon som Hitler noengang har vært, ettersom de ønsker å importere en langt farligere ideologi, nedtoner stemmer for sivilisasjonen vår og blåser opp stemmer for ideologien som bryter ned sivilisasjonen. Man skal ikke vite at fienden står sterkere og sterkere og at vi gradvis taper terreng. Nigel Farage identifiserer problemet, der media forsøker å benekte dets eksistens. Journalisten vil IKKE stoppe mengden migrasjon, han vil ha integrering, selv om integreringen har feilet over hele den vestlige verden allerede, fordi islam ikke kan integrere seg, det kan bare dominere, akkurat som demokrati. Islam eller demokrati vil komme seirende ut, fordi de er inkompatible ideologier. Dette viser seg hver dag, men det skal gå langt og lenge før politikere tør å ta seriøse grep.

Ikke fullt så sensurert som jeg trodde:

http://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/nigel-farage-uses-barcelona-attack-11008630

Publisert i Uncategorized

Trump har full kontroll

https://ektenyheter.no/index.php/2017/08/alternative-perspektiver-i-president-trump-har-stalkontroll/

Trump har stålkontroll på stort sett alle, bare Lugenpresse gjenstår og det er bare et tidsspørsmål.

Watch & enjoy!

Publisert i Uncategorized